Erfaringene med Smestadtunnelen viser at gasspedalen ikke er limt fast til bilistenes høyre sko. Også i går var det mindre trafikk enn vanlig på Ring 3, får Dagsavisen opplyst hos Vegtrafikksentralen Øst. FOTO: AUDUN BRAASTAD/NTB SCANPIX

Genial stenging

Nå er det offisielt: Stengingen av felt i Smestad-tunnelen sist uke, var en genistrek.

Dette går fram av tall som Hilde Ulvik, prosjektleder for tunnelrehabiliteringsprosjektet i Oslo, kan presentere for Dagsavisen.

– Første dag var det 33 prosent reduksjon i biltrafikken på Ring 3. Fortsatt er det mellom 20 og 25 prosent nedgang sammenlignet med uka før stengingen av feltene i Smestadtunnelen. Fjellinjen registrerte 8 prosent færre passeringer gjennom bomringen den første dagen, mens det mot slutten av forrige uke var en nedgang på 4 prosent, opplyser Ulvik.

LES OGSÅ: Mindre trafikk på et blunk

Flere miljøreiser

– I løpet av uka som har gått, har det dessuten vært overraskende sterk økning i bruken av sykkel. Økningen har vært på hele 10 prosent for hele Oslo. Rundt Smestad har det vært 20 prosent flere syklister. Langs riksvei 4 på Veitvet er det dobbelt så mange som har syklet, fortsetter Ulvik.

Og det stopper ikke med det.

– Ruter har solgt cirka 30 prosent flere billetter, og fordi det er mindre biltrafikk i hele byen, kommer bussene raskere fram enn før. På E18, hvor elbilene har fått begrensninger, er tida bussene bruker blitt redusert med 66 prosent, kan Ulvik også fortelle.

Ruter opplyser at i 2015 er det bare 17. mai-uka, som alltid er eksepsjonell, som kan måle seg med forrige uke når det gjelder billettsalg.

Sist fredag ble det solgt 32,5 prosent flere billetter via Ruters app enn fredagsgjennomsnittet så langt i år.

Følg oss på Twitter og Facebook!

SV: Miljøfelt nå

Ulvik håper nå at trafikantenes nye og «gode vaner» vil fortsette i ukene og månedene framover. Oslo SVs Marianne Borgen vil gjøre mer enn å håpe. Hun vil smi mens jernet er varmt og opprette miljøfelt forbeholdt elbiler, kompiskjøring og varetransporten. Det tror hun kan bidra til å sementere de nye, gode reisevanene.

– Vi må benytte oss av momentumet og den endringsviljen som tydeligvis er i befolkningen, sier Borgen.

I første omgang vil hun at ett av dagens felt på E18 i Vestkorridoren umiddelbart skal bli miljøfelt, men også andre innfartsveier kan være aktuelle, mener Borgen.

8. mai skrev Dagsavisen at bare SV og Ap hadde stemt for et lignende forslag da det var oppe til behandling i Oslo bystyres samferdsels- og miljøkomité. Byråd for samferdsel og miljø, Guri Melby (V), uttalte samtidig at hun ville vente på en pågående utredning om miljøfelt før hun ville konkludere om det er virkelig er en god idé.

LES OGSÅ: Forsøker å bremse E18

– Bedre luftkvalitet

Borgen mener det er unødvendig å vente på denne utredningen.

– Vi ønsker miljøfelt fordi det vil bidra til færre fossile biler inn og ut av byen vår. Da kan luftkvaliteten bli bedre, påpeker hun.

I en epost til Dagsavisen, opplyser spesialkonsulent Åsne Løseth i Bymiljøetaten at man nå vil se nærmere på hva slags effekter stengingen av feltene i Smestadtunnelen kan ha hatt for luftkvaliteten i Oslo.

– Dersom trafikkreduksjonen vedvarer kan det hende vi ser en effekt på luftkvaliteten, men det er for tidlig å si etter få dager. På grunn av variasjoner i meteorologi er det nødvendig med en lengre måleperiode, skriver Løseth, og tilføyer ordet «måneder».

LES OGSÅ: På vei til bedre luft