Foreløpig har de lange køene som det ble advart mot, uteblitt. Skal trafikken fortsette å flyte like bra gjennom Smestadtunnelen også i dagene og ukene framover, må folk fortsette å velge andre transportmetoder enn privatbilen. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

På vei til bedre luft

To stengte felt i Smestadtunnelen var nok til å redusere antallet passeringer gjennom bomringen med 8,2 prosent.

Dette innebærer at det var 31.653 færre passeringer gjennom bomringen tirsdag, sammenlignet med forrige tirsdag, viser tall Dagsavisen har fått fra Fjellinjen.

LES OGSÅ: Mindre trafikk på et blunk

Ble advart

I forkant av stengningen av feltene i Smestadtunnelen på grunn av rehabilitering av tunnelen, advarte Statens vegvesen mot forsinkelser på flere timer, hvis ikke folk ikke byttet ut bilen med andre transportmidler. Trafikktellinger på Store Ringvei ved Nydalsbrua, viser at mange skjønte at den anmodningen var alvorlig ment. I morgentimene tirsdag var det en nedgang på 26 prosent i biltrafikken der, sammenlignet med forrige tirsdag.

Men nedgangen i biltrafikken begrenset seg altså ikke bare til området ved Smestadtunnelen. Også samlet for bomringens 29 bomstasjoner gikk antallet passeringer ned.

Totalt var det snakk om 354.511 passeringer mot 386.164 passeringer forrige tirsdag.

Søndagsnivå på trafikken ble det likevel ikke. Eksempelvis var det bare drøyt 200.000 passeringer søndag 24. mai.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Må ned 20 prosent

Biltrafikk et godt stykke ned mot normalen på søndager, må det bli gjennom hele uka hvis luftkvaliteten i Oslo skal nå et akseptabelt nivå. Det går fram av nye tiltak for bedre luftkvalitet for både Oslo og Bærum, som ble lagt fram i januar. Her anbefaler en arbeidsgruppe blant annet bestående av forskere ved Norsk institutt for luftforskning, en trafikkreduksjon på 20 prosent i området.

– Hovedkilden til luftforurensningen i Oslo og Bærum er veitrafikk, uttalte seniorforsker Britt Ann K. Høiskar ved NILUs avdeling for by og industri, da.

I fjor var det totalt drøyt 113 millioner passeringer gjennom Fjellinjens bomstasjoner, så det er nok av biler som kan bidra til en slik trafikkreduksjon i hovedstadsområdet.

I går var det en ny dag uten køer ved Smestadtunnelen. Statens vegvesen melder om nok en dag med mindre trafikk enn normalt.

Smestadtunnelen på Ring 3 er den første av i alt ti tunneler som skal oppgraderes i hovedstaden. De første tre ukene er det innsnevringer i begge retninger i tunnelen, før østgående løp stenges fullstendig i seks måneder, ifølge NTB.

Forskere Dagsavisen har snakket med, er nå spente på om trafikantene vil endre vanene sine på en varig måte når mulihetene til å kjøre gjennom tunnel etter tunnel blir innskrenket.

LES OGSÅ: Varslet tunnelkaos i Oslo uteble