Bilister trenger ikke nødvendigvis mer vei, det finnes også andre måter de kan reise på. Det ble synlig for alle og enhver da kapasiteten gjennom Smestadtunnelen ble halvert tirsdag, uten at det førte til det ventede trafikkaoset. FOTO: AUDUN BRAASTAD/NTB SCANPIX

Forsøker å bremse E18

Neste år er planen å bruke 106 millioner kroner på planleggingen av ny E18 i Vestkorridoren, men nå vil Oslo Ap forsøke å stanse denne «sløsingen».

– Jeg har sendt en henvendelse til kommuneadvokaten og bedt om hennes vurdering av muligheten for stans i planleggingen av ny E18 vestover inntil ny avtale om Oslopakke 3 foreligger, sier Abdullah Alsabeehg, Oslo Aps fraksjonsleder i bystyrets samferdsels- og miljøkomité.

– Hvis en slik full stans ikke er mulig, vil jeg gjerne få avklart om det i stedet vil være mulig å bruke et betydelig mindre beløp på planleggingen enn 106 millioner kroner, fortsetter han.

LES OGSÅ: Smestad-sjokket: E18-utbygging er unødvendig

– Ønsker slanking

Slik Alsabeehg ser det, er det «lite hensiktsmessig» å bruke så mye penger på et veiprosjekt som stadig færre ser fornuften i.

– Oslo bystyre ønsker å slanke planene og er skeptisk til å bruke 40 milliarder kroner på dette prosjektet, påpeker Alsabeehg.

– Jeg vil tro at dette vil få betydning for utfallet når Oslopakke 3 skal reforhandles neste år. I hvert fall vil vi i Oslo Ap, som vil være en viktig part i forhandlingene, prioritere ny T-banetunnel i sentrum og sykkeltiltak i stedet for ny E18. Vi kan altså komme i en situasjon hvor 106 millioner kroner blir brukt til å planlegge et veiprosjekt som vil bli betydelig slanket.

Det er i Oslopakke 3s handlingsprogram for 2016-2019 at det legges opp til å bruke 106 millioner kroner til planleggingen av den etter vært så svært omstridte utbyggingen av E18 gjennom Asker og Bærum, den såkalte Vestkorridoren. Så sent som i Dagsavisen onsdag, uttalte forsker Jørgen Aarhaug ved Transportøkonomisk institutt at utbyggingen er unødvendig.

Han begrunnet dette med at det i dag er «veldig mange» som har mulighet til å sykle, gå, løpe eller reise kollektivt til jobben i området hvor den nye kjempeveien skal komme.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Kaoset uteble

Det at stengingen av to felt i Smestadtunnelen tidligere denne uka likevel ikke førte til det trafikkaoset som Statens vegvesen fryktet, bekrefter dette. Biltrafikken gikk ned med 26 prosent i morgentimene, viser trafikktellinger på Store Ringvei. Antallet passeringer gjennom bomringen rundt hele Oslo, gikk ned med åtte prosent.

– Vi mener sterkt og bestemt at kollektivfelt og miljøfelt langs hele E18 vil løse problemene med dårlig framkommelighet for kollektivtrafikken. Dette har vi allerede fremmet forslag om, uavhengig av reforhandlingen av Oslopakke 3 neste år. Erfaringene så langt etter stengningen av feltene i Smestadtunnelen, viser at hvis flere lar bilen bli stående hjemme og reiser kollektivt, så løser køproblemene seg, sier Alsabeehg.

– Selv om vi er skeptisk til å øke veikapasiteten i Vestkorridoren, vil også vi bruke penger på E18, som til sykkeltiltak. Men det viktigste samferdselsprosjektet er likevel ny T-banetunnel i Oslo sentrum.

LES OGSÅ: Klimabomben

LES OGSÅ: Til valg på stans av E18-utvidelse