15 av 16 medlemmer i FNB Klepp melder seg ut av partiet

Medlemmene reagerer kraftig på at hovedstyret i FNB valgte å omgjøre lokalstyrets eksklusjon av partiets førstekandidat. Førstekandidaten kjenner seg ikke igjen i påstandene om henne.

Styret, alle listekandidater og andre medlemmer av lokallaget - til sammen 15 stykker - melder seg ut av FNB Klepp, skriver NRK Rogaland onsdag.

Utmeldingene skjer etter at hovedstyret i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) på tirsdag omgjorde eksklusjonen av partiets førstekandidat i Klepp, Aina Grude Larsen. 

Grude Larsen ble kastet ut av partiet av FNBs lokalstyre i Klepp på valgdagen 9. september. Ekskluderingen skjedde uten at sentralstyret var informert.

I en bekymringsmelding fra styreleder Øvestad heter det at «den adferd som Grude Larsen har utvist er svært lite forenelig med det å representere andre».

– Når vårt vedtak om eksklusjon overkjøres i sentralorganisasjonen kan vi ikke stille oss bak dem, sier styreleder Geir Morten Øvestad i FNB Klepp til RA.
 

Beskylder førstekandidaten for korrupsjon

Øvestad påstår at Grude Larsen har forsøkt å begå korrupsjon og har kommet med trusler og sjikane av andre medlemmer.

Påstanden om korrupsjon begrunner han slik:

–  Hun var ikke en del av styret da partiet ble etablert, og forsøkte å presse styreleder til å skrive henne inn i styret uten at det hadde blitt avholdt årsmøte, sier han til RA.

Påstandene om trusler og sjikane er han mer ordknapp om.

– Dette er en personalsak, og vi ønsker ikke å gå i detaljer, men vi har levert et fyldig dokument til sentralstyret i FNB. Det inneholder direkte og enkelt dokumenterbare tekstmeldinger og mailer. Utover det følger et godt antall vitnesbyrd fra medlemmer.

Ikke overrasket

– Er du overrasket over at sentralstyret omgjorde vedtaket deres om eksklusjon?

– Både ja og nei. Det er litt overraskende fordi jeg ikke hadde forventet at et kompetent styre skulle komme til en sånn konklusjon. Samtidig har ledelsen i FNB vist seg å ikke være sin oppgave voksen, sånn sett var det ikke overraskende. Det er tydelig for oss at hovedstyret er etablert med tanke på Stavanger og Stavanger only. De evner ikke å se avdelinger utenfor Stavanger, mener Øvestad og viser til partibråket i Oslo hvor det nå eksisterer to FNB-lokallag som følge av konflikter i partiet.

– Kjenner meg ikke igjen

Aina Grude Larsen synes det er leit at konflikten i FNB Klepp har gått så langt at mange av medlemmene har valgt å trekke seg.

–  Jeg synes ikke at dette har vært en kjekk opplevelse. Det er særdeles alvorlige beskyldninger de kommer med, og det er ikke greit. Jeg kjenner meg ikke igjen i det de påstår hva gjelder korrupsjon, sjikane og trusler. Heller ikke sentralstyret i FNB gjør det. Medlemmene i FNB Klepp har ingen bevis for at jeg har oppført meg på denne måten, sier Grude Larsen til RA.

Hun forteller at hun syntes det var sjokkerende å bli forsøkt ekskludert fra partiet, og hun visste ikke hvordan hun skulle reagere.

–  Jeg ble rett og slett satt ut. At de velger å kaste en førstelistekandidat er ikke en demokratisk prosess, sier hun.

Nå er hun lettet over at sentralstyret i FNB har valgt å vise henne tillit, og forhindret eksklusjonen. Likevel mener hun det er leit at de andre politikerne valgte å trekke seg fra partiet.

–  Jeg ønsker å legge dette bak meg, og ikke snakke stort mer om det. I utgangspunktet ønsket jeg å holde mediene utenfor, ettersom det er en personsak, men jeg mener det har gått for langt. Vi burde klart å løse dette på en annen måte, for dette går utover FNB som parti, sier hun.

Flau

Styreleder Øvestad tror at et eventuelt samarbeid med Grude Larsen vil bli vanskelig, på grunn av manglende tillit.

– Vi hadde som styre en kontrakt med henne med tanke på å komme til en løsning før eksklusjonen, en kontrakt hun valgte å bryte flere ganger i løpet av første uken etter at den ble undertegnet. At Aina ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene er ikke overraskende. I forsøk på å rydde opp i situasjonen har hun gjennomgående fornektet faktiske forhold, selv når de er uomtvistelige. 

Grude Larsen ønsker ikke å kommenterer saken ytterligere. 

LES OGSÅ: Klepp FNB godtar ikke kollektiv utmelding

Oppfordrer til ro

Styreleder Øvestad gir partileder i FNB, Frode Myrhol, følgende referanse:

– Organisasjonen har vokst over hodet på ham. Han er en god mann for FNB i Stavanger, men han har ikke klart å samle organisasjonen bak seg resten i landet.

Myrhol skriver i en tekstmelding til RA at han ikke vil bruke energi på folk som ønsker å trekke seg.

– De har opplagt hatt andre agendaer enn saken for å gå inn i FNB og slike folk greier partiet seg best uten. Vi ønsker å bygge dette partiet rundt folk som brenner for saken, ikke folk som prøver å ekskludere medlemmer på grunn av at de ikke liker de. Dette er et type menneskesyn som strider fullstendig mot FNB sine verdier, skriver han.

Sentralstyret i FNB sendte tirsdag ut en pressemelding etter at de omgjorde eksklusjonen av Grude Larsen. Der heter det at styret ikke har funnet grunnlag som de mener er alvorlige nok til en ekskludering av partiets førstekandidat.

FNB fikk 5,5 prosent av stemmene i Klepp kommune, noe som ga dem to representanter i kommunestyret.

I en pressemelding fra Klepp FNB tirsdag går det fram at disse har trukket seg fra partiet:

Geir Morten Øvestad, styreleder, kommunestyrerepresentant Marius Bore, listekandidat Camilla Austrått, gruppeleder og nestleder Espen Evjen, listekandidat, og vara styremedlem André Bore, listekandidat og styremedlem Erling Meland, listekandidat Knut Arne Barlaup, listekandidat Elisabeth Fjogstad Øyen, listekandidat og styremedlem Ann Helen Parsons, listekandidat og styremedlem Nataliia Goncharova, listekandidat og vara styremedlem Michael Sævland, listekandidat Herman Sr Elikvist Bærheim, medlem John Henrik Utsola, medlem Lisa Gjellstad og medlem Siv Fjogstad.

LES OGSÅ: Omgjør ekskluderingsvedtaket i FNB Sandnes