Ber Grande gripe inn i NFI-kutt

Norsk filmbransje raser mot Norsk filminstitutts kuttplaner. Nå ber de Kulturdepartementet gripe inn.

– Dersom kulturdepartementet ikke griper inn, får departement et medansvar for skadene bransjen blir påført av disse kuttene. Vi forventer at Kulturdepartementet nå tar grep.

Dette sier Sverre Pedersen, leder i Norsk Filmforbund, til Dagsavisen. En rekke aktører i norsk filmbransje har de siste dagene gått ut mot den varslede innsparingsplanen til Norsk filminstitutt (NFI).

NFI skal kutte en rekke støtteordninger, bransjetiltak og kursvirksomhet, og nedbemanne med sju stillinger. Dette er resultatet av en foreslått spareplan lagt fram for NFIs styre tidligere denne måneden.

Kuttene kommer som følge av den omdiskuterte ABE-reformen, som pålegger statlige institusjoner å spare inn 0.5 prosent årlig i driftsutgifter.

Les også: Teatertopp advarer mot mer effektivisering

I Dagsavisen tidligere denne uka raste redaktørene i det prisbelønte filmmagasinet Montages mot NFIs kuttplaner.

Ett av områdene som er foreslått kuttet er tiltak til nasjonale profileringstiltak, som er på til sammen en million årlig, hvor Montages har fått 380.000 i driftsstøtte for 2019.

Forsvinner NFI-støtten, er det ikke mulig å drive videre Montages, fastslo redaktør Lars Ole Kristiansen overfor Dagsavisen.

Ber Grande stoppe kutt

Norsk filminstitutt er regjeringens forvaltningsorgan for filmpolitikk, og er direkte underlagt kulturdepartementet. Flere ber nå kulturminister Trine Skei Grande gripe inn og stoppe NFIs spareplan.

«Tiltakene rammer bransjen hardt og vil spesielt ramme de mellomstore og mindre aktørene, og den yngre generasjonen; fremtiden til norsk film», heter det i en uttalelse fra styret i foreningen Norske filmregissører, som ber Kulturdepartementet revurdere kuttene.

«Som forskere og fagformidlere med særlig interesse og ansvar for norsk film ber vi Kulturdepartementet om å følge opp sin nedfelte politikk, og stoppe disse nedskjæringene», skriver en gruppe filmvitere og ansatte ved institutt for kunst og medievitenskap NTNU, i et opprop denne uka.

De regionale filmsentrene og Samisk filminstitutt har skrevet et åpent brev til Kulturdepartementet der de ber NFI revurdere kuttene, og påpeker at kuttene vil ramme unge talenter og filmskapere i regionene.

Uttalelsene og oppropene er publisert i bransjeavisen Rushprint.

Les også: Vi kan ikke be orkesterne spille fortere

Mangfold

NFI la ved årsskiftet fram en ny handlingsplan for bedre mangfold og representasjon i norsk film. Flere har påpekt at de varslede kuttene vil ramme tilfanget av nye talenter og uetablerte stemmer.

«Støtteordningene som foreslås fjernet er ikke minst et av de viktigste tiltakene for å sikre diversitet (alder, kjønn, etnisitet) i den norske filmbransjen, ettersom flere av disse primært henvender seg til dem som ikke har et massivt kontaktnett fra før av – som står utenfor etablerte kretser, skriver redaktør Lars Ole Kristiansen i en kommentar på Montages.

Godkjenning

NFI-direktør Sindre Guldvog la fram administrasjonens forslag til innsparinger på styremøte i NFI 12. juni, og fikk styrets godkjenning for å gå videre med innsparingsplanen.

«Etter behandlingen på dagens styremøte skal forslaget behandles av KUD. Ut fra NFIs interne framdriftsplan framgår det at dette kan skje i løpet av kun få dager» skrev bransjebladet Rushprint da de 12. juni omtalte kuttplanene.

Bransjerådet for norsk film har i brev og møte advart Kulturdepartementet mot de foreslåtte NFI-innsparingene.

– Det er ingen tvil om at NFIs manglende grep fra starten av ABE-reformen gjør at det nå har oppstått en drastisk situasjon der man må ta hele kuttet i ett jafs. ABE-reformen skal ikke ramme virksomhetenes kjerneoppgaver. Det er departementets plikt å sørge for at virkemiddelapparatet kan utføre sine kjerneoppgaver, kommenterer Sverre Pedersen, representant for bransjerådet og leder for Norsk Filmforbund.

Han uttrykker også bekymring for kuttene til filmtidsskriftet Montages.

Karsten Meinich og Lars Ole Kristiansen i filmtidsskriftet Montages ved tildelingen av Norsk Filmkritikerlags hederspris Budbringeren
Foto: NTB Scanpix

Karsten Meinich og Lars Ole Kristiansen i filmtidsskriftet Montages ved tildelingen av Norsk Filmkritikerlags hederspris 2019

Montages driver nettidsskrift, podkast og filmformidling gjennom arrangementer. Serien «Analysen» med omfattende gjennomgang av alle norske kinofilmer av filmvitere og filmkritikere, utgis samlet i årlige bøker. Montages ble i vår tildelt Norsk Filmkritikerlags hederspris «Budbringeren».

– Det som hittil er kommet ut om kuttene, tyder på at ikke bare Montages, men også Rushprint og Z som vil bli rammet. Forsvinner den offentligheten disse filmtidsskriftene representerer, er det et demokratisk problem for norsk film og TV- bransje, mener Sverre Pedersen.

Departementet svarer: Statssekretær viser videre til NFI

Dagsavisen har bedt kulturminister Trine Skei Grande kommentere kritikken fra bransjeorganisasjonene. Departementets kommunikasjonstjeneste har sendt svar fra statssekretær Jan-Christian Kolstø (V).

«Det er styret og ledelsen i NFI som har ansvaret for gjennomføring av effektivisering i NFI. Det er også de som svarer på henvendelser om effektiviseringsprosjektet», kommenterer Kolstø.

– Flere bransjeorganisasjoner ber statsråden gripe inn og stoppe NFIs kuttplaner. Hva er statsrådens kommentar til det?

«Det er viktig at alle som mottar statlig støtte ser på hvordan man kan drive mest mulig effektivt. Alle virksomheter må løpende gå gjennom egen virksomhet og se på hvordan driften kan gjøres sunnere og strekke seg etter smartere måter å jobbe på. Ikke minst med tanke på teknologisk utvikling kommer det stadig muligheter for å effektivisere og jobbe smartere.

– Hva er den videre gangen i denne saken nå fra departementets side?

«Jeg har tillit til at NFI vil gjennomføre gode effektiviseringstiltak på en måte som gjør at de fremdeles ivaretar sitt samfunnsoppdrag, og som ivaretar de ansatte på en god måte. Dette er et lederansvar og et styreansvar», kommenterer Kolstø.