Rekordhøy arbeidsledighet i Oslo: Nå ber Raymond Stortinget overkjøre regjeringa og redde reiselivet

Oslo har gått fra å ha landets laveste arbeidsledighet til den høyeste på få måneder. Byrådslederen er langt fra fornøyd med regjeringens redningspakke, og ber nå Stortinget ta grep.

– Det er krisetid. Likevel tar regjeringen seg råd til å gi store skatterabatter til de med høye formuer, store aksjeporteføljer og mye eiendom. Det er klassisk Høyre-politikk vi kanskje må forvente, men samtidig et veldig ugreit signal å sende til alle de som nå står på i førstelinja i koronahåndteringen.

Det sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), til Dagsavisen. 

Norges høyeste ledighet

I løpet av koronapandemien har Oslo gått fra å være det fylket i Norge med lavest arbeidsledighet til å bli fylket med høyest arbeidsledighet. I de siste Nav-tallene fra tirsdag denne uka kommer det fram at så mange som 8,1 prosent er helt eller delvis ledige, noe som tilsvarer 32.200 personer.

Det er særlig reiselivsnæringen og serviceyrker som er knallhardt rammet. Hoteller i hele byen står så godt som tomme, restauranter og barer har måttet nedbemanne og turistnæringen har gått helt i svart. 

– Derfor er det oppsiktsvekkende at regjeringen nå dobler momsen for reiselivet i forslaget til statsbudsjett. I tillegg er kompensasjonsordningen til reiselivet svært begrenset sammenliknet med hva den har vært i 2020. Dette er ikke godt nok. Vi kommer ikke til å klare å sikre arbeidsplasser i Oslo om ikke reiselivet reddes. Her forventer jeg et krafttak fra Stortinget for å gi reiselivet et bedre budsjett, sier byrådsleder Raymond Johansen.

I statsbudsjettet bevilger regjeringen 825 ekstra millioner til arbeidsmarkedstiltak, særlig retta mot å få ungdom og innvandrere som står utenfor arbeidslivet til å få seg jobb. 

Les også: Oslo-byrådet vil tvinge utslippene nedover. Men det har de ikke lov til, advarer regjeringen (DA+)

Kommuneøkonomien

I tillegg til å være episenteret for koronasmitte er Oslo også knallhardt rammet rent økonomisk. Rekordmange arbeidsledige betyr sviktende skatteinntekter. Og når folk må holde seg unna kollektivtransport kjøper de heller ikke månedskort. 

Regjeringen har lovet at kommunene vil få kompensert alle koronarelaterte utgifter. Som følge av det har Oslo kommune neste år budsjettert med 2 milliarder kroner de ikke har, men som de forventer å få tilbake. 

I statsbudsjettet legger regjeringen til sammen 3,15 milliarder på bordet til koronakompensesjon til kommunene for bortfall av skatteinntekter og billettinntekter i kollektivtrafikken. Samtidig har regjeringen varslet at de vil komme tilbake i løpet av høsten med nye anslag for kommunenes koronautgifter, så dette kan endre seg.

– Det betyr at det ikke er mulig å svare på om Oslo kommune vil få full dekning for utgiftene våre og inntektstapene våre ut fra det budsjettet som er presentert i dag. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har med andre ord fortsatt bare levert ord løfter for 2021 og ikke penger. Jeg er likevel forsiktig optimistisk og vil jobbe knallhardt for at Oslo skal få dekket kostnadene våre. Det er avgjørende for å unngå velferdskutt, sier Johansen, og legger til:

– Når formuesskatten kuttes igjen betyr det at Oslo kommune mister 50 millioner kroner. Det skjer samtidig som en ny rapport viser at formuesskatt faktisk bidrar til å skape arbeidsplasser. Og de 50 millionene får vi uansett ikke kompensert.  

Samferdsel

Osloregionen har flere enorme samferdselsprosjekter på gang, der Fornebubanen, ny t-banetunnel og ny E18 vestkorridoren skiller seg ut som særlig store prosjekter.

I statsbusjettet bevilger regjeringen 890 millioner til Fornebubanen. I tillegg setter regjeringen av en milliard slik at den såkalte bompengeavtalen kan tre i kraft, og man øker statens andel til de store kollektivprosjektene fra 50 til 66 prosent. Det betyr ekstra penger til både Fornebubanen og ny t-banetunnel.

Regjeringen setter også av 200 millioner kroner til å senke kollektivprisene i de store byene som en del av samme avtale.

Oslo har ikke signert bompengeavtalen, fordi det ligger som en forutsetning i den at en del av de ekstra pengene må gå til reduserte bompenger, noe kommunen frykter vil føre til flere biler inn i byen. Men nå som ny E18 uansett blir en realitet, og pengene fra staten faktisk ligger på bordet, åpner Johansen for å ta en kikk på bompengeavtalen igjen.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Bompengeavtalen

– At Fornebubanen ligger inne skulle bare mangle. Regjeringen øker statens tilskudd til ny t-banetunnel fra 50 prosent til 66 prosent, men vi har tidligere avvist en sånn løsning fordi vi må redusere bompengene. Det blir forhandlinger om det nå, så vi får se og komme tilbake med hva vi vil gjøre, sier Johansen. 

E18-arbeidet fortsetter med full styrke, etter at Viken fylkeskommune tidligere i høst ga sin tilslutning til prosjektet, mot Oslos vilje. Ifølge regjeringen vil det første spadetaket kunne bli tatt ved årsskiftet. 

Også arbeidet med nye sykehusbygg på Rikshospitalet og Aker fortsetter, og for å sikre framdriften i prosjektene får Helse Sør Øst omtrent 8 milliarder kroner til fortsatt planlegging og bygging.

PS. En hyggelig liten nyhet for mange er at organisasjonen Bydelsmødre, som driver arbeid med og for kvinner med minoritetsbakgrunn, for første gang er inne på statsbudsjettet. Det er foreslått at de skal få en million i støtte neste år.