Slik kan trikketraseen utenfor Ullevål sykehus se ut om noen år. ILLUSTRASJON: PLACEBO EFFECT FOR RUTER AS

Med trikken inn i framtida

Om 15 år er det ventet nær 100 millioner reisende med trikken hvert år.

Torsdag formiddag fikk byråd for miljø- og samferdsel, Guri Melby (V) overlevert rapporten «Trikkens rolle» fra Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen.

Og rapporten ble selvfølgelig overlevert på en trikketur mellom Stortorget og Ullevål sykehus.

Ny trase

Rapporten forklarer trikkens rolle i transportsystemet, og begrunner valget av trikk som driftsart. Rapporten tar også for seg antall trikker som trengs i et 2030 perspektiv.

Et av de scenarioene det jobbe mot er en egen trikketrasé på Ring 2 mellom Majorstuen og Carl Berner, og videre til Helsfyr, samt en ny sentrumsrettet linje fra Nydalen via Sagene og St. Hanshaugen.

LES OGSÅ: Mer kolletiv og sykkel på et blunk etter tunnelstenging

Vokser raskt

– Oslo vokser med 10–15 tusen innbyggere hvert år, og vi vil at all trafikkvekst skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Vi må da utvide kollektivtilbudet vårt, og trikk er det transportmiddelet på overflaten som frakter mest passasjerer. Den får unna langt flere passasjerer på et mindre areal enn det bussen gjør, sier byråd Guri Melby til Dagsavisen.

– Målet er å få mest mulig biltrafikk vekk fra gatene. For å få til det må vi ha et attraktivt kollektivtilbud, sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Nådd taket

I Oslo har det vært kjørt trikk siden 1875. Elektrisk har det vært siden 1894.

I dag frakter 72 trikker 51 millioner passasjerer i året. For drøyt 10 år siden var tallet 30 millioner reisende i året.

– I trikkesystemet har vi nådd taket på kapasitet. Oslo er en trikkeby, og skal vi fortsatt være det, trenger vi mer kapasitet, sier Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen til Dagsavisen.

Trikken har i dag en rolle, som er begrenset av hvor mange skinner det er mulig å kjøre på.

– Fram til 2030 vil hele dagens trikkepark byttes ut med nye trikker, med opsjon på en ytterligere 40–50 trikker, sier Bernt Reitan Jenssen.

LES OGSÅ: Kraftig bedring for NSB