Konsernsjef i NSB kan glede seg over økt passasjertall. Over 1,1 millioner flere reisende enn på samme tid i fjor. FOTO. NTB scanpix

Bedring for NSB

Stadig flere av oss tar tog, og NSB opplever en stor økning i forhold til i fjor.

Selv om det stadig går flere tog, og de går oftere på flere strekninger, er ikke alle fornøyd.

Ikke hensyn

– Vi pendlere blir ikke tatt hensyn til, i forhold til de kravene arbeidslivet stiller til oss. Vi er en uskyldig part, som blir rammet, og vi blir bare pådyttet de endringene som måtte komme. På infrastrukturen er det ikke gjort noe siden Marshall-hjelpen etter krigen. Og toget fra Oslo til Moss bruker lengre tid i dag, enn det gjorde for 50 år siden, sier leder av Pendlerforeningen i Follo og Østfold, Willy Frantzen til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Slik vil NSB få jernbanen til å skinne

Økning

I årets fire første måneder ble det registrert 22,3 millioner reiser med NSB. Det er en økning på 1,1 millioner reiser, eller 5,2 prosent, fra samme periode i fjor.

De siste tre årene har NSB økt antall passasjerer med 20 prosent, til 63 millioner.

– Særlig på størkningen vestover, mot Drammen og på Vestfoldbanen har vi merket en stor økning av passasjerer. Noe som først og fremst skyldes hyppige avganger og god kapasitet, sier Isaksen til Dagsavisen.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Frustrasjon

Som skjønner frustrasjonen til de på Østfoldbanen.

– Jeg er enig i at det ikke er bra nok. Den er full, og vi får ikke bedre kapasitet før Follutunnelen er klar i 2021, sier han.

– Har dere merket noe til stengingen av Smestad-tunnelen på Ring 3?

– Dette er ikke med i våre tall, men de rapporter jeg få, forteller om fullere tog, særlig vestfra, sier han.

NSB har bestilt 81 nye togsett og 67 tog er til nå levert. Det kommer et nytt tog hver tredje måned inntil vi er oppe i 81 tog sommeren 2016.

– Folk er mer fornøyd enn før, og de synes at det fungerer bedre. Folk legger merke til nye og bedre togsett med mer plass og bedre komfort, sier konsernsjef Geir Isaksen.

LES OGSÅ: Omfattende ruteendringer hos NSB