Nyheter

Sjefen sendte grove e-poster i fylla. Får kritikk fra Arbeidstilsynet

Ansatte mottok trakasserende meldinger. Nå får bedriften pålegg om å bedre arbeidsforholdene.

Etter at de ansatte i bedriften Internsikring fikk tariffavtale, begynte sjefen å sende grove e-poster til de ansatte i fylla.

De tillitsvalgte tok opp saken med daglig leder flere ganger og varslet Arbeidstilsynet, men ingenting skjedde. Etter flere medieoppslag kom Arbeidstilsynet på banen.

Nå er tilsynsrapporten klar.

Arbeidstilsynet har gitt sju pålegg hvor bedriften ikke oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket. Seks av påleggene handler om helse, miljø og sikkerhet (HMS).

– Rapporten er en seier for de tillitsvalgte. Den bekrefter det de har sagt hele tida og er en knusende dom over ledelsen i Internsikring, sier regionsekretær Robin Knutsen i Handel og Kontor (HK) region Vest.

Ledelsen i bedriften har et annet syn på rapporten.

– Vi har lest rapporten fra Arbeidstilsynet, og vi er generelt ikke bekymret for innholdet. Det er ingen alvorlige avvik, skriver de til HK-Nytt i en epost.

Les flere svar fra Internsikring lenger ned i teksten.

Seks pålegg om HMS

Arbeidsgiver må, ifølge Arbeidstilsynet, blant annet:

• Foreta en systematisk gjennomgang av HMS-arbeidet i bedriften for å sikre at ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

• Kartlegge og risikovurdere psykososiale og organisatoriske faktorer blant annet knyttet til lederstøtte, mobbing/utilbørlig opptreden og seksuell trakassering.

• Iverksette tiltak for å redusere psykososiale og organisatoriske faktorer som kan gi psykiske eller fysiske plager.

Det holder ikke at Internsikring – som lever av å bistå bedrifter med HMS-kartlegginger og tiltak – bruker interne HMS-systemer for å rydde opp i egen bedrift. De er pålagt å benytte ekstern faglig ekspertise, ifølge tilsynsrapporten.

– Bedriften har ikke nødvendig kompetanse til å gjennomføre påleggene. De må hente inn sakkyndig bistand, sier seksjonsleder Kjersti Marie Gjerd i Arbeidstilsynet.

Hun legger til at det ikke er tilfeldig at bedriften må kartlegge og risikovurdere mobbing og seksuell trakassering.

Tillitsvalgt: – Rystende lesning

– Kjempeflaut!

Sånn oppsummerer Frid Mellingen Vågenes, nestleder i HK-klubben i Internsikring, det faktum at de ikke har kontroll på HMS i egen bedrift.

– Vi mangler varslingsrutiner og systemer for avviksbehandling og har ingen kanaler inn til ledelsen for medvirkning, sier Vågenes.

– Vi har rett og slett ikke hatt snøring på HMS i egen bedrift, sier hun.

Hun forteller at dersom en av kundene til Internsikring hadde fått en lignende rapport med en rekke pålegg fra Arbeidstilsynet, ville hennes arbeidsgiver hjulpet kunden med å rette opp feilene.

– Rapporten går i dybden på HMS, hva Internsikring ikke har på plass og hva bedriften må bli bedre på. Men jeg hadde kanskje trodd at Arbeidstilsynet hadde krev enda mer, sier den tillitsvalgte.

Men Vågenes og klubbleder Joakim Johnsen understreker at de er fornøyde med at rapporten er grundig.

– Det er jo egentlig rystende lesning, sier Johnsen.

Han håper arbeidsgiver tar rapporten på alvorlig.

– Det hjelper jo ikke med hundre pålegg om de ikke følges opp. Jeg tror ikke det vil skje den store forandringen før de ansatte får en ny person som daglig leder, sier klubblederen.

Joakim Johnsen og Frid Mellingen Vågenes har lest rapporten fra Arbeidstilsynet nøye. – Den er veldig grundig, men jeg mener også at Arbeidstilsynet har vært snille, sier Johnsen.

Arbeidstilsynet pålegger bedriften å samarbeide med verneombud og tillitsvalgt om å rette opp i påleggene. Vågenes og Johnsen er ikke blitt kontaktet av ledelsen om annet enn innføringen av et nytt lønnssystem.

De tillitsvalgte har fått mange henvendelser fra tidligere kolleger som er glad for at de tillitsvalgte sto fram i media og fortalte om trakasseringen.

Arbeidsgiver: – Vi har et godt arbeidsmiljø

HK-Nytt har sendt påstandene og kritikken fra de tillitsvalgte til ledelsen i Internsikring. De har også fått flere spørsmål om rapporten.

– Vi burde selvsagt ha bedre kontroll på vårt eget HMS-arbeid siden vi selv leverer tjenester innen HMS, og vi skjerper derfor nå rutinene våre for å forbedre disse, skriver de i en epost.

Ifølge HMS-bedriften skal de gjennomføre medarbeidersamtaler før sommerferien.

– Vi har et godt arbeidsmiljø i selskapet og opplever ikke noe behov for spesielle tiltak for å styrke dette ytterligere i den nærmeste tiden. Situasjonen som lå til grunn for Arbeidstilsynets besøk er nå historie, skriver Internsikrings ledelse.

– Rapporten er en seier

Robin Knutsen i HK region Vest mener sjefen i Internsikring ikke er egnet til å lede bedriften. Daglig leder er styreleder og majoritetseier i firmaet.

– Jeg håper daglig leder tar dette til seg og revurderer sin posisjon. For bedriftens skyld bør han bli en passiv eier og la noen andre mer kompetente styre skuta, sier Knutsen.

Han håper bedriften følger påleggene og går i gang med å sikre at de ansatte får en tryggere og bedre arbeidshverdag.

– Rapporten er en seier for de tillitsvalgte. Arbeidstilsynet bekrefter at det de har kjempet for å endre er reelle problemstillinger, sier han.

– Har du som regionsekretær vært borti noe lignende?

– Jeg har vært bort mange spesielle saker, men jeg tror ikke jeg har jobbet med en sak hvor de ansatte har vært utsatt for så grov og systematisk oppførsel fra en arbeidsgiver over så lang tid, sier han.

Daglig leder i Internsikring er forelagt Knutsens påstand om at sjefen bør tre til side, men kommenterer den ikke til HK-Nytt.

– Bedriften har i lengre tid blitt styrt med jernhånd av daglig leder som kun bryr seg om profitt og ikke menneskene som faktisk skaper verdiskapningen i bedriften, sier Robin Knutsen.

Trakk ansatte i lønn

Dersom kundene til Internsikring ikke betaler for tjenester de abonnerer på, blir ansatte trukket i lønn. På lønnsslippen står det inkassokrav.

Trekkene har ført til at arbeidstakere har hatt problemer med å få banklån. Det står i rapporten. Tilsynet skriver at «ulovlig lønnstrekk medføre straffansvar, jf. arbeidsmiljøloven § 19–1 og straffeloven § 395.»

Minst tre ansatte har sendt krav til arbeidsgiver om å få tilbakebetalt lønnstrekk. Alle har fått avslag, forteller Joakim Johnsen. En av de ansatte har sendt sine krav til Forliksrådet for behandling.

«Lønnstyveri», kaller Robin Knutsen det. Han har flere ganger krevd at bedriften slutter med praksisen.

– Det er helt forkastelig at en bedrift overfører sin egen risiko over på de ansatte, sier Knutsen.

Ledelsen: Lønnstrekkene er korrekte

Internsikring hevder at Arbeidstilsynet har misforstått bedriftens lønnsmodell. Ansatte blir ikke trukket i lønn når kunder ikke betaler abonnementene sine.

– Dette gjelder kun av nye salg. Går uoppgjorte fakturaer til inkasso fra kunder som gjelder lisensavgift, så dekker firmaet dette i sin helhet, skriver ledelsen i Internsikring i en epost til HK-Nytt.

I arbeidsavtalene står det at ansatte har en lønnsmodell som innebærer at de får utbetalt provisjon på forskudd. Dersom «oppgitte vilkår inntreffer», kan ansatte få mindre utbetalt senere, ifølge Internsikring.

– Vi mener derfor at det ikke er foretatt feilaktig trekk i lønn, slik det hevdes fra Arbeidstilsynet, skriver Internsikring.

Tilsynet har gitt Internsikring frist til 12. juni og 12. juli avhengig av hvor omfattende påleggene er.

Dersom bedriften oppfyller påleggene, lukkes saken. Hvis ikke, kan påleggene ende i tvangsmulkt.

Mer fra Dagsavisen