Nyheter

Kristin jobber gratis 240 timer i året for å få vaktplanen til å gå opp

Som butikksjef får Kristin Sælid ikke ekstra betalt for å jobbe kvelder og helger.

– Jeg sitter hjemme med arbeidsoppgaver på fritida mi og jobber gratis for Voice, sier Kristin Sælid (56).

Hun elsker jobben som butikksjef ved Match Kuben i Hønefoss. Men hun misliker at hun ikke får betalt ekstra for alle arbeidstimene hun legger ned.

I snitt jobber Sælid fem timer ut over normal arbeidstid i uka. På ett år blir det 240 timer – eller 87.000 kroner omregnet i penger.

Ansatte skal nemlig ha vanlig timebetaling i tillegg til 50 prosent overtidsbetalt når de jobber utover normal arbeidsdag, ifølge tariffavtalen.

– Det hadde vært ålreit å få betalt for den ekstra innsatsen jeg legger ned for å drive en god butikk, sier Sælid som også er tillitsvalgt for Handel og Kontor (HK) i butikken.

Årsaken til at butikksjefen går glipp av 87.000 kroner i året, ligger i kontrakten hennes. Der står det at Sælid har en særlig uavhengig/ledende stilling, som innebærer at hun er unntatt bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven.

Hun har dermed ikke krav på overtidsbetalt eller tilleggsbetalt.

56-åringen har jobbet med salg og i butikk i hele sitt arbeidsliv og har en årslønn på 471.000 kroner.

Holder lønningene nede

Kristin Sælid er langt fra den eneste. Alle de 209 butikksjefene i Voice-konsernet og et stort flertall av de ansatte ved hovedkontoret har ledende og/eller særlig uavhengige stillinger, forteller konserntillitsvalgt Morten Hermansen i Voice. Han representerer HK-medlemmene i konsernet.

Hermansen legger til at noen ansatte i enkelte måneder har arbeidet mellom 20 og 60 timer ut over normal arbeidstid uten å få ett øre ekstra betalt.

– Mange taper mye økonomisk ved å være unntatt bestemmelsene om overtid i arbeidsmiljøloven. Medlemmene lurer på om Voice-konsernet gjør dette for å holde lønnsutgiftene nede, sier han.

Hermansen mener at ingen av butikksjefene i Voice oppfyller kravene til å ha en ledende og/eller særlig uavhengig stilling.

Av totalt 1.500 ansatte i kjeden er 329 medlemmer av HK. 63 av 209 butikker har tariffavtaler.

Står på vaktplanen

Skal du være unntatt bestemmelsene om arbeidstid, må du oppfylle visse vilkår (se faktaboks). Du må blant annet styre din egen arbeidstid. Det lar seg vanskelig gjøre i Voice.

Ledelsen har sagt at alle butikklederne skal være en del av grunnbemanninga i butikken – akkurat som en vanlig ansatt, ifølge Hermansen.

– Noen butikkledere i de større butikkene trenger ikke å jobbe helger og kvelder, men de aller fleste må arbeide kvelder og lørdager uten ekstra betaling for å få vaktplanen til å gå opp, sier den konserntillitsvalgte.

– Ingen av butikksjefene i Voice oppfyller kravene til å ha en særlig uavhengig eller ledende stilling. De mangler myndighet til å påvirke, og sjefene pålegger dem oppgaver, sier Morten Hermansen.

Han sammenligner en butikksjef med en arbeidsleder, for eksempel på et lager.

– Butikklederne har ikke tid til å utføre lederoppgaver fordi de må selge klær. De er å anse som butikkmedarbeidere med et utvidet ansvar til å lære opp personell, sette opp vaktplaner og finne erstatning ved sykdom, sier Hermansen.

Kristin Sælid kjenner seg igjen i den beskrivelsen. Hun står på vaktplanen og jobber fast annenhver lørdag og ved sykdom når hun ikke klarer å skaffe andre til å steppe inn.

Alle helst vil hun bli ferdig med arbeidsoppgavene på dagtid, men ofte rekker hun det ikke. Butikksjefen stempler seg inn og ut som en vanlig medarbeider.

– Når det koker i butikken, kan ikke jeg sitte på bakrommet og drive med timelister eller andre administrative oppgaver for å komme à jour, sier butikksjefen.

Voice avviser kritikken

Ole Kristian Lindseth, HR & Kommunikasjonsdirektør i Voice Norge, mener at det er riktig at mange av de ansatte er unntatt reglene om arbeidstid.

– Det ligger konkrete, individuelle vurderinger bak de tilfellene hvor stillingene ved hovedkontoret kategoriseres som særlig uavhengige. Det samme gjelder ledende stillinger i butikkene våre, skriver han.

Lindseth forteller at de følger rettspraksis som slår fast at ansatte kan ha en ledende stilling samtidig som de også jobber ute i butikken.

– Vi står trygt i våre vurderinger. I tilfellene der det har vært uenighet, har vi gjennomført en grundig prosess hvor tillitsvalgte og den enkelte ansatte har vært involvert, skriver han.

Sparer lønninger

Konserntillitsvalgt Morten Hermansen er ikke i tvil. Alt koker ned til penger.

531.240 kroner var snittlønna til en butikkavdelingsleder i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Men i Voice tjener de mindre, mellom 470.000 og 490.000 kroner i året, viser tall medlemmene har gitt til HK-klubben.

En butikkansatt tjente i snitt 436.800 kroner i 2022, ifølge SSB. Det gir en lønnsforskjell på et sted mellom 33.000 og 53.000 kroner i året mellom en vanlig butikkansatt og en leder.

Den konserntillitsvalgte har snakket med butikksjefer som enkelte måneder har tjent mindre enn en vanlig butikkmedarbeider som har jobbet mye overtid, kvelder og helger og fått betalt deretter.

Ansatte ved hovedkontoret jobber også en god del kvelder og helger uten ekstra betaling, forteller Hermansen.

– Mange vil ha overtidsbetalt, men de tør ikke ta det opp fordi de er redde for negative og ubehagelige konsekvenser, sier han.

Ole Kristian Lindseth i Voice har fått tilsendt påstandene om at ansatte har ledende eller særlig uavhengige stillinger for å holde lønnsutgiftene nede, noe han ikke vil kommentere.

Kommunikasjonssjefen stusser over at ansatte er redd for å ta opp kritikkverdige forhold.

– Vi vil selvfølgelig følge opp de alvorlige påstandene som fremsettes her. Er tillitsvalgte kjent med kritikkverdige forhold, ønsker vi en konstruktiv dialog om de konkrete problemene, skriver han.

Kontakt Arbeidstilsynet

En som vet mer enn de aller fleste om hva som kjennetegner særlig uavhengige eller ledende stillinger, er tidligere LO-advokat Alexander Cascio. I dag jobber han i advokatfirmaet Fremmer.

Advokat Alexander Cascio.

Cascio anbefaler ansatte som er usikre på om de virkelig har en særlig uavhengig eller ledende stilling om å spørre sjefen om bedriftens begrunnelse for dette.

Om de fortsatt er i stuss etter samtalen, kan de involvere HK.

Å be Arbeidstilsynet om en vurdering, er også en mulig framgangsmåte.

– Tilsynet er strenge og vil ofte involvere seg i saker som gjelder arbeidstid, særlig der det er mer systematiske brudd på reglene i en virksomhet, sier han.

Cascio legger til at reglene for særlig uavhengig og ledende stillinger er strenge, og at mange som blir fortalt at de har en slik stilling egentlig ikke oppfyller vilkårene i loven.

Det samme slår Arbeidstilsynet fast.

Faglig sekretær Jonny Simmenes i HK er redd for at dette gjelder mange medlemmer som er butikksjefer og ledere.

– Det er ikke tilstrekkelig å føye «sjef» eller «leder» i tittel for å unnta en stilling fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, sier Simmenes.

Morten Hermansen har fulgt Alexander Cascios oppskrift. Sammen med noen butikkledere i kjeden har han snakket med Voice-ledelsen og HK.

For to år siden varslet de også Arbeidstilsynet. Men ingenting har hjulpet.

– Jeg vurderer om jeg skal ta kontakt med Arbeidstilsynet igjen, sier konserntillitsvalgt i Voice.

Mer fra Dagsavisen