Nyheter

Nav skriver vedtak det er helt umulig å forstå, mener AAP-aksjonen

– Jeg forstår at folk kan føle seg dumme, sier Elisabeth Thoresen om språket som brukes i velferdstjenestene.

Thoresen har erfaring både som Nav-ansatt og som bruker av Navs tjenester.

Hun er også leder for AAP-aksjonen og har siden 2016 veiledet mennesker fra hele landet som har det til felles at de ikke forstår Nav-systemet, hvilke rettigheter de har og hvilken hjelp de har krav på.

Loven som er umulig å forstå

Hun omtaler språket i Nav som det «naviske» og mener for eksempel at Nav-loven § 14a er helt umulig å forstå.

Et vedtak som er gjort etter denne loven lyder ofte som følgende:

«I arbeidsvurderingen har vi vurdert at du har liten mulighet til å være i arbeid på full tid. Hvis situasjonen endrer seg, kan du ta kontakt med oss på telefon 55 55 33 33».

Deretter kommer det informasjon om hvordan du klager. Det eneste som kommer fram i brevet er at Nav har vurdert noe og hvilken paragraf de har benyttet som utgangspunkt for vurderingen.

Hele vurderingen ligger i et annet dokument som du ikke vet om når du mottar.

Dette er et eksempel på et typisk vedtaksbrev fra Nav.

– De skriver at du «har liten mulighet til å være i arbeid på full tid». Det er så ullent. Kan de ikke bare skriver at de har vurdert at du bør få på plass en uføretrygd? Du kan følge en mal, men malen kan være mer menneskelig, sier Thoresen.

– Som å stange hodet i veggen

Det var i 2011 at Thoresen måtte kaste inn håndkle i arbeidslivet.

Siden da har hun vært aktiv på Facebook hvor hun har svart på spørsmål om Nav og henvist til lovverk.

Her deltar Thoresen på en demonstrasjon i regi av Eldrekommisjonen foran Stortinget tidligere i vår.

Hun forstår at folk kan føle seg dumme når de ikke forstår brevene de får i posten. Selv er hun blitt for gammel til å gidde det, sier hun.

– Overfor alle offentlige etater har du rettigheter og plikter. Men hvordan skal du sette deg inn i plikter når du ikke forstår det språket som står der?

– Hvorfor tror du de ansatte skriver på en måte som er vanskelig å forstå?

– Jeg tror det kan handle om å briljere. Og å vise makt. Det i seg selv gjør meg skremt. Det er helt unødvendig.

– Hvordan står det til med AAP-aksjonen, kommer dere noen vei?

– Det er en seig materie. Det er som å stange hodet i veggen. Men det begynner å sprekke litt opp.

– Så det er kanskje håp for språket også?

– Det kan hende.

Nyeste fra Dagsavisen.no: