Her er historier om de som opplever avstander, stress og uro på kroppen.

Fra kvinner som forteller hvordan en fødsel kan gå når nærmeste tilbud er sommerstengt.

Til neste år kan fødeavdelingene og -stuene på Helgeland veksle på å holde stengt til sammen fire måneder, som en del av et omfattende sparetiltak for et helseforetak i økonomisk krise.

Men hver fødsel har sin historie.


Hvordan prosjektet så utfoldet seg, kan du lese mer om her

For saken innebærer budsjettkrise, personellmangel og styrevedtak.

Men i sentrum av saken står kvinnene, og deres historier fra deres mest sårbare stund.

Hver enkelt historie kan du lese under hvert bilde.Les Mimmis historie her


Les Marits historie herLes Siljes historie her


Les Ritas historie her


Les Annikens historie her


Les Thinas historie her


Les Ingrids historie her


Og på Helgeland er avstandene store, med flere mil mellom hvert sted man kan føde, og kronglete veier mellom fjord og fjell.

Kartoversikt over fødeavdeling- og stuer:

Forslaget om utvidet sommerstengt har ført til demonstrasjoner både på Helgeland og i Oslo.

Også fagfolk reagerer.


Les intervjuet med Jordmorforbundet NSF her


Tidligere i år kom FHI ut med en rapport, som sier at en avstand over 60 minutter fra fødeinstitusjon gir sannsynligvis en stor økning i oddsen for ikke-planlagt fødsel utenfor fødeinstitusjon.

Men Helse Nord, som står med ansvaret, er i økonomisk krise.

Det regionale helseforetaket går mot et underskudd i 2022 på 850 millioner kroner. Deres foretak, Helgelandssykehuset, som har ansvaret for fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen, samt fødestuen i Brønnøysund, går mot et underskudd på 180 millioner ifølge de siste prognosene.

I tillegg til økonomisk krise, er det mangel på fagfolk. Sykehuset har ikke jordmødre og gynekologer til å dekke opp under ferieavvikling.

Det å utvide perioden for alternerende sommerstenging er ikke noe vi ønsker å gjøre.

Det sier konstituert klinikksjef ved kirurgisk klinikk, Rose Rølvåg.– Vi må velge den løsningen som gir det tryggeste tilbudet innenfor de rammene vi har fått, sier hun.

Les hele svaret til Helgelandssykehuset her

Mens kvinnene som har født kaller det utrygt, sier Helgelandssykehuset at tilbudet er forsvarlig.

13. desember er neste styremøte for sykehusets representanter. Vil det komme et vedtak?


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fødetilbudet på Helgeland

  • Helse Nord RHF er det regionale helseforetaket som eier Helgelandssykehuset. I november viste Helse Nord til prognoser som ga et negativt budsjettavvik på 850 millioner kroner i 2022. Helgelandssykehuset har prognoser på et avvik på 180 millioner i underskudd.
  • Som forslag til å sikre økonomisk gevinst, har Helgelandssykehuset vurdert å utvide alternerende sommerstengt fødetilbud i regionen. Siden 2013 har fødeavdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana vekslet på å ha åpent om sommeren, mens fødestuen i Brønnøysund har hatt stengt. Sommeren 2022 var det stengt i Mo i Rana fra 27. juni til 24. juli, og i Sandnessjøen var stengt 25. juli til 21. august. I Brønnøysund var det stengt samtidig som i Mo i Rana.
  • I styresaken forslaget kommer opp, skriver Helgelandssykehuset at det “ikke har vært økt frekvens av uheldige hendelser med alvorlige følger i perioden med alternerende stengning”, og at det anslagsvis fødes rundt 70–90 barn i en slik 8-ukers periode. Forslaget om 16 ukers alternerende sommerstengt, altså 8+8 uker i Sandnessjøen og Mo i Rana, vil kunne gi en økonomisk gevinst på 3,2 millioner kroner.
  • Forskjell på fødeavdeling og fødestue: På fødeavdelinger er fødselshjelpsspesialister og jordmødre på vakt hele døgnet. Noen fødeavdelinger er tilknyttet sykehus uten intensivavdeling for nyfødte. Fødestuer er enheter som kan ligge i eller utenfor sykehus. Dette er et tilbud til friske gravide med normale svangerskap og en forventet normal fødsel.

Kilde: Helse Nord, Helgelandssykehuset og Helse Norges nettsider.

---