Nord-Norge

Thina måtte operere ni ganger etter fødselskaos

Paret kommer med en klar oppfordring til styret i sykehuset.

– Han er nysgjerrig!

Thina Aarsund løfter lille Alfred vekk fra bordet, der han forsøker å ta tak i kameraet som nylig ble lagt på bordet.

På Sømna har dagene det siste året blitt mer og mer fartsfylt med en halvannetåring i hus, etter at Thina og mannen Jan Kenneth Aarsund ble foreldre en junidag i 2021.

Men opplevelsen ble ikke som de hadde sett for seg.

Denne historien er en del av en større sak rundt fødetilbudet på Helgeland. Les flere historier her.

Thina Aarsund og mannen Jan Kenneth Aarsund, med deres sønn Alfred.

Infeksjoner i keisersnitt

Før paret bestemte seg for om de skulle ha barn, måtte de gå noen runder med seg selv. Thina har tidligere hatt helseutfordringer, blant annet et hjerneslag. Etter samtaler med både gynekologer og leger, ble de betrygget med at de skulle bli fulgt opp. På grunn av risikosvangerskap blir Thina selektert til å føde på Kvinneklinikken i Bodø, og reiser opp dit i påvente av planlagt keisersnitt.

Men erfaringen fra Bodø ble alt annet enn positiv.

Thina beskriver feil doseringer, operasjoner i vaktskiftet og jordmødre og barnepleiere med travel vaktplan, som førte til at paret mener de ikke fikk den personelloppfølgingen de hadde behov for i et risikosvangerskap.

– Jeg sa ifra om at jeg mente det var et kar som ikke var sydd skikkelig igjen, og ba om ultralyd. Jeg har jo sett hvordan det ser ut når lommer i huden fylles opp med blod etter operasjon, men jeg fikk bare beskjed om jeg har født et barn, og at det er vondt, sier hun.

– Men det var et kar som sto og lakk.

Du kan lese tilsvaret fra Nordlandssykehuset nederst i saken.

Ni operasjoner

Det var bare starten på marerittet som skulle følge den nybakte familien.

Etter bare 14 dager hjemme, ble keisersnittet betent og revnet opp på grunn av infeksjon. Thina ble fraktet med ambulansefly til Mo i Rana.

– Man skal ikke gå rundt med åpen buk, enten man har født eller ikke, sier hun.

Etter to operasjoner i Mo i Rana, fikk de beskjed om at de kunne dra hjem. Men paret tok ikke sjansen, og stoppet hos hennes foreldre i Mosjøen, som ligger nærmere sykehusene på både Mo og Sandnessjøen.

Thina Aarsund og mannen Jan Kenneth Aarsund, med deres sønn Alfred.

Etter tre dager blusset infeksjonen opp igjen, og hun måtte på sykehus. Denne gang til Sandnessjøen, siden føde- og gynekologavdelingen nå var sommerstengt på Mo i Rana.

– Jeg hadde i alt ni operasjoner i narkose etter keisersnittet, sier hun, og forteller at hun i etterkant var innom fødestuen i Brønnøysund og både fødeavdelingen og kirurgisk poliklinikk i Sandnessjøen for behandling i flere uker.

– Vi har altså vært innom alle føde- og gynekologavdelingene på Helgelandssykehuset på grunn av komplikasjoner etter fødsel. Ironisk nok, siden vi ikke kunne få Alfred her nede, sier hun, og legger til at all reisingen tok mye tid fra henne. Tid hun heller ville brukt med den nyfødte babyen.

– Hvorfor tror du det hadde vært annerledes hvis det hadde vært åpent i Sandnessjøen?

– Da hadde jeg vært der jeg ble fulgt opp, og med de som fulgte meg underveis. De som visste om mitt forløp. De som visste om at jeg var risikopasient. Det var de jeg var hos for å spørre om jeg kunne få et barn til, sier hun.

– Og det er klart, hadde det vært åpne fødeavdelinger rundt om i Nordland, så hadde de ikke hatt så travelt i Bodø. Når de glemmer å gi blodfortynnende, og de ikke hadde tid til å sjekke keisersnittet når kvinnen ber om det, og en av jordmødrene var på gråten for hun hadde glemt å gi medisiner. Det er jo ikke hennes feil, det er et ledelsesproblem. Det er foretaket, rett og slett, sier hun.

Forslag som provoserer

Thina er også Rødt-politiker på fylkesnivå, og både hun og Jan Kenneth sier forslaget om 16 uker alternerende sommerstengt provoserer dem grenseløst.

– Det blir laget flere og flere mellomlederstillinger, og millionene flyr. Det er ikke damer som føder som gjør at det går dårlig med økonomien i Helse Nord. Det kan vi være enige om. Problemet er at mange skal tjene penger på at folk trenger et helsetilbud, sier hun, og kritiserer foretaksmodellen som sykehusene opererer etter.

De kjøper ikke argumentene til Helgelandssykehuset om at det er et trygt tilbud også når det er sommerstengt.

– Det var veldig utrygt. Jeg var redd. Jeg er stolt over å være helsepersonell, over kollegene mine, og jeg synes oppriktig synd på de som var på jobb i Bodø. Det var fryktelig ugreit, sier hun.

Thina Aarsund og mannen Jan Kenneth Aarsund, med deres sønn Alfred.


– Hvordan vil du si det er, å være gravid på Sømna med termin om sommeren?

– Jeg tør hvert fall ikke gjøre det, og jeg kommer ikke til å råde noen til å gjøre det heller. For det er utrygt.


Nordlandssykehusets tilsvar

Aarsund har opphevet taushetsplikten i saken sin, slik at Nordlandssykehuset sto fritt til å kommentere. Avdelingsleder ved Kvinneklinikken ved Nordlandssykehuset, Nina Jamissen, har blitt opplyst om sakens innhold, og svarer:

– Kvinneklinikken ved Nordlandssykehuset beklager at denne pasienten hadde en dårlig opplevelse hos oss. Vårt mål er at pasientene skal føle seg både trygge og vel ivaretatt.

– Hun ble på bakgrunn av risikofaktorer selektert til forløsning ved Kvinneklinikk etter nasjonale faglige retningslinjer for fødselsomsorgen. Hun kunne dermed ikke vært forløst ved lokalsykehus, uavhengig av sommerstenging ved Helgelandssykehuset.

Trykk her for å gå tilbake til hovedsaken.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fødetilbudet på Helgeland

  • Helse Nord RHF er det regionale helseforetaket som eier Helgelandssykehuset. I november viste Helse Nord til prognoser som ga et negativt budsjettavvik på 850 millioner kroner i 2022. Helgelandssykehuset har prognoser på et avvik på 180 millioner i underskudd.
  • Som forslag til å sikre økonomisk gevinst, har Helgelandssykehuset vurdert å utvide alternerende sommerstengt fødetilbud i regionen. Siden 2013 har fødeavdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana vekslet på å ha åpent om sommeren, mens fødestuen i Brønnøysund har hatt stengt. Sommeren 2022 var det stengt i Mo i Rana fra 27. juni til 24. juli, og i Sandnessjøen var stengt 25. juli til 21. august. I Brønnøysund var det stengt samtidig som i Mo i Rana.
  • I styresaken hvor forslaget gås gjennom, skriver Helgelandssykehuset at det “ikke har vært økt frekvens av uheldige hendelser med alvorlige følger i perioden med alternerende stengning”, og at det anslagsvis fødes rundt 70–90 barn i en slik 8-ukers periode. Forslaget om 16 ukers alternerende sommerstengt, altså 8+8 uker i Sandnessjøen og Mo i Rana, vil kunne gi en økonomisk gevinst på 3,2 millioner kroner.
  • Forskjell på fødeavdeling og fødestue: På fødeavdelinger er fødselshjelpsspesialister og jordmødre på vakt hele døgnet. Noen fødeavdelinger er tilknyttet sykehus uten intensivavdeling for nyfødte. Fødestuer er enheter som kan ligge i eller utenfor sykehus. Dette er et tilbud til friske gravide med normale svangerskap og en forventet normal fødsel.

Kilde: Helse Nord, Helgelandssykehuset og Helse Norges nettsider.

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: