Nord-Norge

Jordmorforbundet om fødetilbudet: – Grov systemsvikt

Jordmorforbundets leder Hanne Charlotte Schjeldrup slår full alarm om sikkerheten til fødende kvinner i landet.

I første versjon av saken sto det at Leiråmo ble avvist. Det riktige er at fødeavdelingen ble stengt.

SANDNESSJØEN (Dagsavisen): – Jeg blir inderlig opprørt over at vi ikke prioriterer livsviktige kvinnehelsetilbud i Norge. Vi har penger til det, sier Hanne Charlotte Schjeldrup, leder i Jordmorforbundet NSF.

Hun reagerer på Dagsavisens sak om Ingrid Leiråmo, som i sommer måtte kjøre over to timer alene med dødt barn i magen – da nærmeste fødeavdeling i Sandnessjøen var stengt.

– Jeg synes det er viktig at kvinner står fram med dramatiske opplevelser og konsekvenser av at vi ikke rigger fødselsomsorgen på en god nok måte i Norge. Det her må vi få til på en bedre måte i fremtiden.

– Systemsvikt

Schjeldrup kaller sparetiltakene for grov systemsvikt, og sier Jordmorforbundet NSF slår full alarm om pasientsikkerheten til landets fødekvinner.

– Vi har en systemsvikt når vi har sett at foretakene har en instruks fra myndighetene i å styrke fødetilbud, og likevel ikke ansetter nok jordmødre og kutter i tilbudet, fordi vi ikke genererer nok inntekt. Vi jordmødre er ferdig med å leke butikk i fødselsomsorgen, fordi det rammer kvalitet og pasientsikkerhet, sier hun.

Hun viser til at helseforetakene fikk beskjed fra myndighetene om at det skulle prioriteres flere jordmødre, og at følgetjenestene skulle styrkes.

– Det motsatte skjer, fordi helseøkonomene blir fristet til å kutte der det er minst inntjening å hente, sier hun, og refererer til fødselsomsorgen.

Med inntjeningssystemet refererer hun til det som kalles innsatsstyrt finansiering, som har som formål å være en kostnadseffektiv pasientbehandling.

– Det legger for sterke føringer for prioritering og praksis i fødetilbudet når foretakene tjener på at kvinner kommer sent inn i fødsel, og reiser raskt ut. Komplikasjoner og keisersnitt belønnes økonomisk, men friske kvinner og nyfødte ikke gir penger i kassa, forklarer hun.

Hun mener myndighetene og regjeringen har for dårlig styring på helseforetakene, og at sistnevnte står for fritt til å selv disponere midlene de rår over.

Saken fortsetter under videoen

– Våre tillitsvalgte og jordmødre forteller at instruksen ikke blir fulgt opp, og det ansettes ikke nok folk. Det blir helt feil at bare en tredel av de nyutdannede jordmødrene tilbys fulle stillinger. Jordmoryrket har stor pågang på utdanningsstillinger, og det er lange ventetider for dem som ønsker å komme inn på studiet.

– Jeg spurte Oslo universitetssykehus om de har sørget for å tilby utdanningsstillinger og rekrutteringstiltak for å beholde jordmødre. Det skulle de starte med nå, etter de har stengt på grunn av jordmormangel. Det skulle de gjort allerede i 2019, da Riksrevisjonen kom med knusende kritikk til avdelingene på sykehusene for at de ikke planla godt nok, og at de kom til å mangle oppfølging i fødselsomsorgen. Flertallet av dagens få jordmødre er nær pensjonistalderen, sier hun.

– Feilprioritering

Schjeldrup sier det er penger nok til å prioritere fødselsomsorgen, men at det som foregår er en feilprioritering.

– Vi er rystet inn til margen, når vi ser i Hurdalsplattformen at regjeringen bedyrer at de skal styrke fødselsomsorgen, med gjennomgang av tilbudet og følgetjeneste for jordmødre. Så skjer det stikk motsatte. Det er sparekutt over hele fjøla, på ABC-klinikken i Oslo, på Voss og på Helgeland, sier hun.

Tirsdag 15. november har Ingvild Kjerkol annonsert at hun kommer på besøk til alle tre sykehusene som er tilknyttet Helgelandssykehuset: Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana.

– Jordmorforbundet har bedt om et møte med Kjerkol for å diskutere de store kuttene i fødselsomsorgen, og vi ber om et snarlig møte, sier Schjeldrup.

– Vi skjønner at landets familier og fødekvinner er opprørt over at livsviktige kvinnehelsetilbud ikke er høyt nok prioritert av myndighetene. Et trygt fødetilbud er et grunnfundament i tilværelsen vår. Vi er nødt til å ha det på plass.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: