Nyheter

– De som skal føde trenger trygghet og forutsigbarhet, det får de ikke nå

Venstres Guri Melby støtter demonstrasjonen mot nedbyggingen av fødsels- og barselomsorgen i Norge.

Nylig skrev Dagsavisen om ABC-klinikken ved Ullevål universitetssykehus som nå holder strengt i helgene. I dag aksjonerte Femihelse og Norske Kvinners Sanitetsforening foran Stortinget mot nedbyggingen av fødsels- og barselomsorgen i Norge.

– I dag burde vi stå her og juble og feire 25års bursdagen til den jordmordrevne ABC enheten ved Ullevål. Sykehusledelsen burde stolt vise den frem som et utstillingsvindu for en forskningsbasert fødselsomsorg, men direktøren er opptatt av kortsiktig gevinst og valgte heller å drite i eget reir. Han fragmenterer det gode arbeidsmiljøet og kontinuiteten, plager kvinnene med ved å stenge ABC i helgene, det fører til enda større arbeidspress i avdelingene for kvinner med risikosvangerskap! Og ikke nok med det han presterer å latterliggjøre den fantastiske innsatsen fra jordmødrene ved ABC og det store mangfoldet blant de over 10 000 kvinnene som har født der i årenes løp – DET er en SKAM! tordnet jordmor og førsteamanuensis ved OsloMet Berit Mortensen, som også er forfatteren av boka «Baselbrølet».

Jordmor og førsteamanuensis ved OsloMet Berit Mortensen har skrevet en bok som tar oppgjør med barselomsorg og jordmorflukt fra norske sykehus.

Aksjonistene skriver på sin Facebook-side at de opplever at differansen er stor mellom hvordan helseministeren opplever norsk fødselsomsorg og hvordan de som føder barn opplever den.

«Hun sier at den er god, vi sier at den er langt fra god nok. Hun sier at vi bør være fornøyde med å overleve, vi mener at vi som skaper liv fortjener å komme styrket ut av det som kvinner og som familier. I dag demonstrerer for å vise at de ikke aksepterer at fødselstilbudet til norske kvinner går fra vondt til verre. Regjeringen har lovet at det skal satses på kvinnehelse, men i stedet opplever vi kutt etter kutt over hele landet» og ramser opp en rekke nedleggelser de siste årene.

Støtte fra Venstre

Aksjonistene får støtte fra Venstres Guri Melby.

– De som skal føde trenger trygghet og forutsigbarhet, det får de ikke nå. Jeg har født to barn, og jeg hadde selvsagt ingen mulighet til å bestemme hvilken dag i uken fødselen skulle skje. Men det er beskjeden som blivende foreldre har fått fra OUS nå når de skal helgestenge ABC: «Dere får satse på at fødselen skjer før helgen». Det er jo helt useriøst, sier leder i Venstre, Guri Melby til Dagsavisen.

Hun understreker at Venstre mener det ikke skal bli en vane for Stortinget å legge seg bort i hvordan hvert enkelt sykehus bruker det budsjettet de har fått tildelt.

Dette er ikke en villet politikk fra Stortinget sin side.

—  Guri Melby, leder i Venstre

– Men nå har vi over tid vært vitne til en alvorlig svekkelse av fødselsomsorgen i Oslo. Dette er ikke en villet politikk fra Stortinget sin side. Helseminister Ingvild Kjerkol må gi en tydelig instruks om videreføring når ikke Helseforetaket følger de politiske føringene som er gitt. Jeg syns det er skuffende at Kjerkol ikke viser at dette er en viktig sak for henne og regjeringen. Det er en alvorlig krise i fødselsomsorgen, og det virker det som verken helseministeren eller sykehuset tar på alvor, sier Guri Melby.

– Ledelsen på Ullevål sykehus sier at dette ikke er en nedleggelse av ABC, men det er klart at denne usikkerheten fører til at flere kvinner vil velge seg bort fra ABC. Og det er problemer med lav bemanning og høy arbeidsbelastning på de andre enhetene i Oslo. Men hvordan løses det problemet ved å legge ned den eneste fødeavdelingen i Oslo som faktisk klarer å rekruttere og beholde fornøyde jordmødre? Her kapper Ullevål sykehus av greina de selv sitter på, og det vil ikke Venstre gå med på, sier Guri Melby.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: