Nord-Norge

Helseministeren møtt av demonstranter utenfor sykehus

– Vi vil at fødeavdelingen fortsatt skal være i Sandnessjøen, for hvis ikke får vi ikke føde.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkols besøk til Helgelandssykehusene tirsdag ble møtt av flere demonstranter i Sandnessjøen, som blant annet markerer sin misnøye mot forslaget om fire måneder sommerstengte fødeavdelinger og -stuer.

Dagsavisen fortalte i forrige uke historien om Ingrid Leiråmo, som måtte kjøre to timer med sitt døde barn i magen, for å komme til den nærmeste åpne fødestuen.

Et annet bakteppe for demonstrasjonen er debatten rundt regionens sykehusstruktur, der tidligere helse- og omsorgsminister, Bent Høie, i januar 2020 vedtok at ny struktur skulle være hovedsykehus i Sandnessjøen, med akuttsykehus på Mo i Rana.

Demonstrasjonen blir arrangert av Bunadsgeriljaen i samarbeid med Sanitetsforeningen, og to støttegrupper for sykehuset i Sandnessjøen.

Arrangør og medlem i Bunadsgeriljaen, Line Føsker, sier de markerer at de mener Helgeland har behov for nære og trygge helsetjenester, og ikke stengte fødetilbud og svekkede kirurgiske miljø.

Mange hadde møtt opp til demonstrasjonen utenfor Sandnessjøen sykehus, i anledning besøk av helseminister Ingvild Kjerkol.

– Kjerkol kan prioritere og har mulighet til å ta grep for framtidas sykehusstruktur. Høies vedtak må gjennomføres slik at hele Helgeland er sikret et trygt helsetilbud i all framtid. Helgeland fortjener bedre, nå har vi ventet i mange år på at dette skal landes og regionen få ro, sier hun.

Også alle ordførerne på Helgeland har gått sammen i et leserbrev, der de sier deres erfaring er at sommerstengte fødeavdelinger skaper utrygghet og uforutsigbarhet, og ber sykehuset revurdere forslaget.

Bunadgeriljaenes Line Føsker sa i en appell til Kjerkol at hun håpet Kjerkol kom med noe konkret.

– Vi alle som står her trenger konkrete tegn på at vi er trygg fremover, og at økonomi ikke skal være det som avgjør om ungdom og de som har fått baby skal tørre å bo her, sa hun.

Kjerkol svarte blant annet at det fra regjeringens hold jobbes med å få utdannet flere, og beholde fagfolk i bransjen. I tillegg sa hun man må få kontroll på økonomien for å få gjennomført det som er planlagt når det gjelder sykehusstruktur.

– Folk er gravide også når det er sommerferie

Den yngre garde hadde også møtt opp.

– Vi vil at fødeavdelingen fortsatt skal være i Sandnessjøen, for hvis ikke får vi ikke føde, sier Una Johansen (16) og Kinga Krause (16), elever ved Sandnessjøen Videregående skole. De har møtt opp med skilt for å markere at de fortsatt ønsker å holde fødeavdelingen ved Sandnessjøen sykehus åpen.

– Men nå gjelder det jo kun sommerstenging, vil det være greit?

Vi vil ikke sommerstengt heller, det blir bare dumt, sier Una.

– Folk er gravide også når det er sommerferie, man har ikke pause, sier hun.

Ingvild Kjerkol på besøk hos Helgelandssykehusene. Her utenfor Sandnessjøen sykehus.

Også Bente Vik møtte opp til markeringen.

- Det er med tanke på at jeg hadde en fødsel på 53 minutter. Jeg hadde ikke rukket det andre sykehuset på Mo i Rana, sier hun.

- Jeg hadde født mellom Mo og Sandnessjøen en plass. Da var det bra bra at sykehuset var åpent. Jeg fødte utenfor sommertid, men scenarioet er der uansett.

Karianne Edvardsen og Bente Vik møtte opp utenfor Sandnessjøen sykehus for å markere at de ikke ønsker sommerstengte fødeavdelinger.

Hun står med Karianne Edvardsen, som sier hun fikk svangerskapsforgiftning.

- Det hadde fått to timer på å utvikle seg hvis jeg hadde måttet dra til Mo, sier hun, og forteller at hun ble videresendt fra Sandnessjøen til Bodø for hastekeisersnitt.

- Men at behandlingen startet når den gjorde var viktig. Tanken på at jeg kunne måtte dra til Mo er skremmende, sier hun.

- Vi på Helgelandskysten trenger at tilbudet er her, sier de.

533 millioner i underskudd

Demonstrasjonen skjer i lys av at styret ved Helgelandssykehuset, som drifter fødeavdelingene og -stuene i regionen, nå skal vurdere å øke alternerende sommerstengte fødetilbud fra åtte til seksten uker i 2023. Bakgrunnen er en del av et omfattende sparetiltak, og vil gi en økonomisk gevinst på 3,2 millioner kroner. Forslaget er ventet å komme opp til behandling i styret i november eller desember.

Helse Nord, som er eier av Helgelandssykehuset, viste i september til et underskudd på 533 millioner kroner. Kjerkol har til Helgelands Blad sagt at økonomiske situasjonen i Helse Nord er «svært bekymringsfull», og har bedt foretaket se på tiltak for å sikre økonomisk bærekraft.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Helse Nord RHF og prosjektet “Nye Helgelandssykehuset”

  • Helse Nord RHF er det regionale helseforetaket som er eier for helseforetakene Helgelandssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset.
  • Foretaket styres av Helse- og omsorgsdepartementet.
  • Per utgangen av tredje kvartal har Helse Nord et samlet underskudd på rundt 533 millioner kroner.
  • Helgelandssykehuset har et samlet underskudd så langt i år på 112 millioner kroner. Sykehuset er også i gang med å forberede konseptfasen for «Nye Helgelandssykehuset», som ble vedtatt 27. januar 2020 av daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie. Vedtaket var da at hovedsykehuset skulle ligge i Sandnessjøen, med akuttsykehus på Mo i Rana. Per i dag er det sykehus også i Mosjøen, men er altså ikke prosjektert i det nye vedtaket.

Kilde: helsenord.no og helgelandssykehuset.no

---
Nyeste fra Dagsavisen.no: