– Det er ikke så kjekt å være kvinne, sier hun om opplevelsen.

Denne saken ble publisert første gang i desember 2022.

– Det var frykt for at det var rift i keisersnittet. Det er en av de største operasjoner man kan ta i buken, og hadde det vært en rift med blødning, kunne det vært kjempealvorlig å ligge i den ambulansen og blø, sier Marit Igelbu Wiig.

Marit tenker tilbake på augustnatta for bare noen måneder siden.

Hun hadde kommet hjem igjen til Sandnessjøen fredag ettermiddag, etter å ha født sitt andre barn, med keisersnitt i Mo i Rana. Grunnen var at det var sommerstengt i Sandnessjøen, så fødeavdelingen på Mo, halvannen time unna, den nærmeste muligheten.

Men den samme natta kjente hun smerter som aldri før.

– Det var verre enn rier og fødselssmerter jeg hadde kjent før. Da ringte samboeren min til ambulansen, fordi jeg var så smertepåvirket. Jeg følte de var der på sekundet, sier hun, og roser ambulansepersonellet hun møter.

Marit forklarer at ambulansepersonellet bar henne ut i bilen i bare sokkene. Der får hun først vite at de skal inn til sykehuset i Sandnessjøen, i byen hun bor.

Men så kommer kontrabeskjeden. Det er ingen gynekolog på vakt i Sandnessjøen.

De må til Mo i Rana.

– Da ble det blålys og morfin til Mo. Selv med blålys tok det én time, sier hun, og sier samboeren ble igjen hjemme med toåringen Edwin og fem dager gamle Caspian.

Marit Igelbu Wiig og samboeren Edvard Rølvåg med Caspian, forteller om sin opplevelse av sommerstengt fødetilbud.

Denne historien er en del av en større sak rundt fødetilbudet på Helgeland. Les flere historier her.

– Skummelt og fælt

Hun sier hun er opptatt av det som foregår både før og etter fødsel, og reagerer kraftig på forslaget om totalt 16 uker sommerstengt ved Helgelandssykehusets fødetilbud.

– Det handler ikke bare om fødselen, det handler om hele apparatet rundt. Og hvor skummelt og fælt det er, at man tror man kan dø fra ungene sine. Man vet ingenting når man ligger i ambulansen. Det er helt vanvittig at man tar de sjansene og foreslår noe sånn, sier hun.

Hun tror hun raskere hadde fått avklart hva som var galt hadde hun fått kommet inn i Sandnessjøen.

– De var raske på Mo i Rana da jeg først kom dit. Rett inn til to flotte gynekologer som sto og ventet på meg, men det er denne reisen som er så lite…

Hun sukker.

– Det er så nedprioritering av kvinnehelse og alt. Bare det at man ikke har en gynekolog til stede, i tilfelle det skal skje noe.

Hun sier hun blir frustrert.

– Det er så nedverdigende å havne i en ambulanse og kjøre forbi sykehuset, når det er nød. Det er livstruende, for både mor og barn, sier hun, sier hun og tenker spesielt på de som bor på øyene utenfor fastlandet på Helgeland.

– De som bor på Vega eller Træna, eller Ingrid på Dønna som måtte kjøre alene til Mo i Rana. At det ikke er noen som kan se på deg på den nærmeste plassen en gang, fordi de skal spare penger på kvinnehelse – eller mangel på kvinnehelse, sier hun.

Marit Igelbu Wiig og samboeren Edvard Rølvåg med Caspian, forteller om sin opplevelse av sommerstengt fødetilbud.

Hårreisende å skylde på media

Wiig har tidligere fortalt sin historie i Helgelands Blad, og holdt appell i demonstrasjoner mot forslaget.

Hun poengterer at det ikke er jordmødrene eller fødeavdelingene hun retter kritikk mot, men Helse Nord og det politiske systemet. Hun setter pris på at flere deler sine historier om hvordan tilbudet oppleves, og retter skyts mot Helgelandssykehusets analyse om at media-oppslag om sommerstenging «medfører stor og unødig utrygghet blant gravide».

– Media formidler historier til kvinner, så det jeg opplever er at hun sier «Kvinner ti stille, vi vil ikke høre på deg», sier hun.

– Det er hårreisende at skylden blir lagt på media, og indirekte at kvinner som har opplevd dette ikke får fortelle hvordan de blir behandlet av et system. Det kommer flere og flere historier om kvinner som rett og slett blir behandlet som dritt, sier hun.

Når helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte Helgelandssykehusene i november, stoppet hun tilfeldigvis forbi Wiig og lille Kaspian.

– Kjerkol var jo hyggelig da hun snakket med meg. Jeg sa han er født i Mo i Rana på grunn av stengte fødeavdelinger. Så spurte hun om ikke det var bra, og jeg sa at Mo i Rana ikke er problemet. Det er det at jeg bor i Sandnessjøen og blir tvunget til å føde en annen plass, forteller hun, og sier man føler seg lite verdt når de på toppen av systemet bestemmer uten å høre på folket.

– Kjerkol sier de prioriterer føde- og barselomsorg, men det oppleves ikke sånn. Bare se på demonstrasjonene over hele landet, sier Wiig, og refererer til demonstrasjonene i Kristiansund og for ABC-klinikken i Oslo – i tillegg til på Helgeland.

– Det er ikke så kjekt å være kvinne. Uansett hva vi gjør er det feil. Vi gjør feil hvis vi ikke føder unger, og hvis vi føder, får vi ikke et tilbud verdig det å få en ny verdensborger. Vi skal føde, og så skal vi ut et par timer etterpå. Det er så mange ting …

Hun stopper opp, før siste ord blir sagt:

– Jeg er i mangel på ord, rett og slett, på hvor jævlig dårlig det er å behandle kvinner, fedre, unger og alt.

Trykk her for å gå tilbake til hovedsaken om fødetilbudet på Helgeland.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fødetilbudet på Helgeland

  • Helse Nord RHF er det regionale helseforetaket som eier Helgelandssykehuset. I november viste Helse Nord til prognoser som ga et negativt budsjettavvik på 850 millioner kroner i 2022. Helgelandssykehuset har prognoser på et avvik på 180 millioner i underskudd.
  • Som forslag til å sikre økonomisk gevinst, har Helgelandssykehuset vurdert å utvide alternerende sommerstengt fødetilbud i regionen. Siden 2013 har fødeavdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana vekslet på å ha åpent om sommeren, mens fødestuen i Brønnøysund har hatt stengt. Sommeren 2022 var det stengt i Mo i Rana fra 27. juni til 24. juli, og i Sandnessjøen var stengt 25. juli til 21. august. I Brønnøysund var det stengt samtidig som i Mo i Rana.
  • I styresaken hvor forslaget gås gjennom, skriver Helgelandssykehuset at det “ikke har vært økt frekvens av uheldige hendelser med alvorlige følger i perioden med alternerende stengning”, og at det anslagsvis fødes rundt 70–90 barn i en slik 8-ukers periode. Forslaget om 16 ukers alternerende sommerstengt, altså 8+8 uker i Sandnessjøen og Mo i Rana, vil kunne gi en økonomisk gevinst på 3,2 millioner kroner.
  • Forskjell på fødeavdeling og fødestue: På fødeavdelinger er fødselshjelpsspesialister og jordmødre på vakt hele døgnet. Noen fødeavdelinger er tilknyttet sykehus uten intensivavdeling for nyfødte. Fødestuer er enheter som kan ligge i eller utenfor sykehus. Dette er et tilbud til friske gravide med normale svangerskap og en forventet normal fødsel.

Kilde: Helse Nord, Helgelandssykehuset og Helse Norges nettsider.

---


Fler artiklar för dig