– Vi må velge den løsningen som gir det tryggeste tilbudet innenfor de rammene vi har fått, sier representant fra sykehuset.

– Det å utvide perioden for alternerende sommerstenging er ikke noe vi ønsker å gjøre.

Det sier konstituert klinikksjef ved kirurgisk klinikk, Rose Rølvåg, i en mail til Dagsavisen, etter å ha blitt presentert historiene og kritikken fra foreldrene.

Hun forklarer at det er mangel på gynekologer og jordmødre i hele Norge, og at det derfor ikke er et valg mellom å ha åpent på alle fødeavdelinger hele året eller ikke.

– Vi må velge den løsningen som gir det tryggeste tilbudet innenfor de rammene vi har fått, skriver hun.

Trykk her for å gå tilbake til hovedsaken.

Viktig med kjent personell

Hun sier kjent personell på avdelingene er noe av det som sikrer god kvalitet og trygghet for de fødende, som ofte brukte vikarer og fast ansatte.

– Ved å forbruke færre av disse på sommeren kan vi ha dem tilgjengelig resten av året. Ordningen med alternerende sommerstenging av fødeavdelinger benyttes i mange helseforetak fordi det er vanskelig å få tak i tilstrekkelig kvalifisert personell, sier hun, og understreker at forslaget går ut på å utvide fra fire til maks åtte uker ved hvert av fødestedene.

– Det er ikke foreslått seksten uker stengt på noen av stedene, presiserer hun.

Rølvåg sier alternativet er å ha stengt i helger og/eller andre perioder, samt at fødende blir møtt av vikarer når de kommer og skal føde.

Jordmor i beredskapsvakt

– Det skal være trygt å føde, også på sommeren. For å gjøre forholdene trygge for de som skal føde, på sommeren og resten av året, er planleggingen og kompenserende tiltak viktig. Det bidrar til at det ikke er flere transportfødsler på sommeren enn ellers i året, sier Rølvåg. Kompenserende tiltak er blant annet:

  • Jordmor i beredskapsvakt 24/7 på den stengte fødeavdelingen.
  • God selektering i svangerskapet for å avdekke gravide med ekstra risiko. Der det avdekkes risiko får den gravide mulighet til å bo på hotell/annen overnatting nær fødestedet i forkant av termin.
  • Mulighet for møtekjøring i ambulanse med jordmor til stede, hvis behov.
  • Godt samarbeid og samtrening mellom fødeavdelinger, prehospital klinikk og akuttmottak for å sikre at eventuelle uforutsette hendelser blir ivaretatt på en best mulig måte.

Hun sier også at de gravide informeres godt i forkant gjennom ulike medier, som brev og internett.

– Foretaket har ansvar for å komme med riktig informasjon, men det er et felles ansvar å ikke spre informasjon som skaper unødig frykt. Media ser ikke ut til å ville informere om de kompenserende tiltak eller på hvordan fødetilbudet tilpasses for å imøtekomme behovet. Heller ikke det faktum at det ikke er økt antall transportfødsler på sommeren, sier hun.

– En av kvinnene som står fram med sin historie, Marit Igelbu Wiig, reagerer på sykehusets kritikk mot media, og mener det er å indirekte si til kvinner at de skal la være å fortelle sine historier. Hva sier du til det?

– Vi har ingen intensjon om å hindre kvinner om å fortelle sine historier, men syns også det er viktig at de tiltak vi har godt implementert i enhetene for å sikre et trygt fødetilbud i de stengte periodene kommer fram.

Rose Rølvåg, konstituert klinikksjef ved Helgelandssykehuset.

«Har gått bra tidligere»

Dagsavisen har stilt Rølvåg spørsmål om hvordan de definerer «trygt» i denne saken, uten å ha fått svar. Hun påpeker likevel at de rundt 1000 fødslene som har vært i sommerperioden ligger til grunn for uttalelser om at det har gått bra tidligere.

– Det betyr ikke at en fødsel ikke vil oppleves dramatisk eller at lang reisevei til fødeavdeling ikke kan føles som en ekstrabelastning. Det betyr heller ikke at det ikke kan skje uforutsette hendelser også ved fødsler om sommeren eller at dette ikke kan skje på grunn av lang reisevei, skriver hun.

– Flere har uttrykt at det er en nedprioritering av kvinnehelse. Er det lettere å kutte i fødetilbudet enn i andre tilbud?

– Det er ikke lettere å redusere tilbudet for fødende enn å redusere andre tilbud. Det er riktig at dette er et tiltak som gir økonomisk besparelse, men selv uten en besparelse vil slike tiltak måtte vurderes, når mangelen på fagfolk er så stor som vi opplever nå. Dette er ett tiltak av flere som vi utarbeider, og styret tar den endelige avgjørelsen.

Trykk her for å gå tilbake til hovedsaken.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Fler artiklar för dig