– Hadde fødselen vært lenger fremskredet, og jeg hadde født i bilen, så hadde ikke det vært trivelig. Så å si at jeg var trygg, det er å ta i

Denne saken ble publisert første gang i desember 2022.

16. juli 2021 var det tolv dager til termin for Mimmi Irene Båtnes. Hun og samboer Andreas Maasø Fjelldal tilbrakte fredagskvelden på festival i hjembyen Brønnøysund. Postgirobygget spiller for et ponchokledd publikum, mens regnet høljer ned over Andreas og en høygravid Mimmi.

Mimmi Irene Båtnes og Andreas Maasø Fjelldal var på festival en fredag i juli 2021. Da hun kom hjem, kjente hun det begynte å skje ting i magen.

Men samme kveld kjenner hun noe begynne å skje i magen.

– På lørdag ringte jeg fødestua her i Brønnøysund, for de var åpne enda og hadde oppfølgingen med meg i svangerskapet. Men på grunn av alder og at jeg var førstegangsfødende, var det planlagt at jeg skulle på sykehus, sier hun.

Fødselen var i gang. Men siden nærmeste fødeavdeling i Sandnessjøen var sommerstengt, fikk de valget om å vente til det åpnet kommende mandag, eller kjøre til Mo i Rana selv.

– Hvis vi hadde valgt å prøve å slappe av og bli igjen her, og fødselen hadde begynt, så hadde du blitt sendt med helikopter. Men da hadde det ikke vært plass til meg, og jeg hadde kanskje gått glipp av fødselen, sier Andreas, og forklarer at jordmor må være med når fødselen er i gang, og da er det ikke plass til flere.

Mimmi sier hun ville sett med gru på om hun ble alene under fødselen, så valget der og da ble enkelt.

De satte seg i bilen, og kjørte til Mo i Rana. En tur som vanligvis tar tre og en halv time, men som på grunn av forholdene tok fire timer.

Mimmi Irene Båtnes og Andreas Maasø Fjelldal forteller om opplevelsen av fødselen sommeren 2021.

Men fødselen er i gang. Mimmi har 2 centimeter åpning, og rier hvert femte minutt.

– Det var en traurig tur å kjøre hele den veien, minnes hun.

– Det var vondt, og stressende. Jeg var følsom for veiunderlaget, så det er veldig bra de får fikset litt på veiene, sier Mimmi og ler, og viser et bilde av at de begge sitter og smiler i bilen på vei til sykehuset.

– Men det var før vi begynte turen, sier hun.

Denne historien er en del av en større sak rundt fødetilbudet på Helgeland. Les flere historier her.

Forberedte stenging

Da de ankom Mo begynte hun å gråte i inngangspartiet.

– Jeg følte meg så trygg og lettet, sier hun.

Men Elvine, som barnet skal hete, lar vente på seg, og kommer ikke ut lørdag kveld.

Mimmi Irene Båtnes og Andreas Maasø Fjelldal forteller om opplevelsen av fødselen sommeren 2021.

På Mo i Rana er de i ferd med å stenge for sommeren.

– Barnet kom i sekstida på kvelden, men vi fikk beskjed om at hvis hun ikke kom på søndagskvelden, så ble vi flyttet til Sandnessjøen, for de skulle jo stenge, forteller de.

De roser helsepersonellet både i Brønnøysund og Mo i Rana, men sier det bar preg av at avdelingen skulle stenge dagen etter.

– Vi ble godt ivaretatt, men det var litt sånn moment både under transport og fødsel som dro ut i tid. Det ble litt rot. Ikke hadde de riktige kanyler på fødeavdelingen heller, forteller Andreas.

Turen hjem igjen ble heller ingen høydare for de nybakte foreldrene.

– Det var fælt. Vi stoppet ofte. Sjekket sittestilling, og ga mat. Det er jo en lang tur. Klart, det som er fordelen med å være i Sandnessjøen, er jo at man kan ta hurtigruten tilbake, sier de.

– Men jeg skulle gjerne hatt halvparten av tida. I Oslo ser vi at det er maks førti minutter for de som bor i omegn. Og det er jo 3 timer og 20 minutter mindre enn her, sier Mimmi, og får samstemmende nikk fra samboeren om at fire timer er for langt for å kjøre til nærmeste fødeavdeling.

– Å føde er jo en selsom opplevelse uansett. Å ha den reisetiden i tillegg hjelper jo ikke på stressnivået. Jeg er såpass voksen at jeg klarte å holde meg rolig, men for mange kan det bli ganske stressende å ha den turen i tillegg, sier hun.

Mimmi Irene Båtnes og Andreas Maasø Fjelldal forteller om opplevelsen av fødselen sommeren 2021.

Uforsvarlig

De kaller forslaget om 16 uker alternerende sommerstengt fødetilbud for «uforsvarlig».

– Følte dere det var trygt å kjøre fire timer når fødselen er i gang?

– Nei, det er jo ikke ideelt, sett i retrospekt. Der og da var det helt naturlig, for det var muligheten til å få være sammen, men det er ikke ideelt, sier Andreas, og får støtte fra Mimmi.

– Hadde fødselen vært lenger fremskredet, og jeg hadde født i bilen, så hadde ikke det vært trivelig. Så å si at jeg var trygg, det er å ta i, konstaterer hun.

Trykk her for å gå tilbake til hovedsaken om fødetilbudet på Helgeland.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


---

Fødetilbudet på Helgeland

  • Helse Nord RHF er det regionale helseforetaket som eier Helgelandssykehuset. I november viste Helse Nord til prognoser som ga et negativt budsjettavvik på 850 millioner kroner i 2022. Helgelandssykehuset har prognoser på et avvik på 180 millioner i underskudd.
  • Som forslag til å sikre økonomisk gevinst, har Helgelandssykehuset vurdert å utvide alternerende sommerstengt fødetilbud i regionen. Siden 2013 har fødeavdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana vekslet på å ha åpent om sommeren, mens fødestuen i Brønnøysund har hatt stengt. Sommeren 2022 var det stengt i Mo i Rana fra 27. juni til 24. juli, og i Sandnessjøen var stengt 25. juli til 21. august. I Brønnøysund var det stengt samtidig som i Mo i Rana.
  • I styresaken hvor forslaget gås gjennom, skriver Helgelandssykehuset at det “ikke har vært økt frekvens av uheldige hendelser med alvorlige følger i perioden med alternerende stengning”, og at det anslagsvis fødes rundt 70–90 barn i en slik 8-ukers periode. Forslaget om 16 ukers alternerende sommerstengt, altså 8+8 uker i Sandnessjøen og Mo i Rana, vil kunne gi en økonomisk gevinst på 3,2 millioner kroner.
  • Forskjell på fødeavdeling og fødestue: På fødeavdelinger er fødselshjelpsspesialister og jordmødre på vakt hele døgnet. Noen fødeavdelinger er tilknyttet sykehus uten intensivavdeling for nyfødte. Fødestuer er enheter som kan ligge i eller utenfor sykehus. Dette er et tilbud til friske gravide med normale svangerskap og en forventet normal fødsel.

Kilde: Helse Nord, Helgelandssykehuset og Helse Norges nettsider.

---

Fler artiklar för dig