Disse korona-datoene er viktige

Datoer som er greie å få med seg framover, og slik er tidslinjen til koronaviruset i Norge.

* 15. april: Ekstraordinært statsråd.

* 20. april: Barnehagene åpner.

* 20. april: Forbudet mot å overnatte på hytta utløper.

* 27. april: Barneskolene åpner for elever på 1. til 4. trinn.

* 27. april: Regjeringens spesielle unntakslov for krisen, koronaloven, utløper.

* 29. april: Spørretime i Stortinget.

* Senest første uken i mai kommer regjeringen med en ny beslutning om større idretts- og kulturarrangementer, som er avlyst fram til 15. juni.

* 12. mai: Regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett.

* 19. juni: Vårens siste møtedag i Stortinget.

Koronavirusets tidslinje i Norge:

* 26. februar: Koronaviruset blir påvist i Norge for første gang hos en kvinne bosatt i Tromsø-området som hadde oppholdt seg i Wuhan-regionen i Kina.

* 4. mars: Norske arbeidsgivere får anledning til å permittere ansatte på to dagers varsel.

* 6. mars: Helsedirektoratet får fullmakt til å iverksette tiltak for å hindre smittespredning og sikre helsehjelp.

* 8. mars: De fleste smittetilfeller i Norge kommer fra nordmenn som har vært på skiferie i Østerrike og ferie i Nord-Italia. Av 169 registrert med koronasmitte, er minst 109 smittet i disse landene.

* 9. mars: Næringslivets organisasjoner ber staten om krisehjelp til bedrifter etter at et kraftig oljeprisfall kommer på toppen av koronakrisen.

– Folkehelseinstituttet (FHI) legger fram et nytt scenario og anslår at 22.000 koronapasienter vil trenge sykehusbehandling i løpet av året.

LES OGSÅ: 257 undersøkt i løpet av påskeuken – fire testet positivt

* 10. mars: Regjeringen endrer permitteringsregelverket og kutter arbeidsgiverperioden fra 15 til 2 dager.

– Første tilfeller av koronasmitte i Norge som ikke kan spores til utlandet

* 11. mars: Nasjonalt forbud mot innendørs arrangementer med over 500 deltakere.

* 12. mars: Regjeringen varsler de mest inngripende tiltakene i fredstid: Alle skoler, barnehager, universiteter og høyskoler blir stengt. Frisører, hudpleiere, treningssentre, svømmehaller o.l. må lukke dørene. Alle fritidsreiser frarådes.

– Det første covid-19-dødsfallet i Norge.

– Børsfall på 8,8 prosent på Oslo Børs. Krakk på over 10 prosent på en rekke børser i Europa, USA og Asia.

– Arrangementer med mer enn 50 deltakere blir forbudt i Oslo.

– FHI anslår at koronaepidemien trolig vil nå en topp i Norge mellom mai og oktober.

LES OGSÅ: Undersøker korona-konsekvensene i Rogaland

* 12.–13. mars: Hamstring tar til i butikkene i Norge. Det samme skjer i en rekke andre land. Særlig hamstres det dopapir.

* 13. mars: Regjeringen legger fram krisetiltak på rundt 6,5 milliarder kroner.

– FHI melder at de ikke lenger har kontroll på smittespredningen i Norge og innfører nye regler for virustesting: De som er i hjemmekarantene, blir ikke lenger testet.

– Lønnsoppgjøret utsettes til høsten.

– Norges Bank kutter styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent.

* 13–19. mars: En rekke bedrifter varsler permitteringer av ansatte.

* 13.–23. mars: En rekke kommuner, særlig i Nord-Norge, innfører egne karanteneregler for folk som har vært sørpå eller i andre kommuner enn sin egen.

* 14. mars: Statsminister Erna Solberg (H) ber alle hytteturister om å reise hjem for ikke å overbelaste helsevesenet i hyttekommunene.

* 14.–16. mars: Ingen utlendinger slipper inn i landet uten kritisk grunn. Passasjertrafikken til og fra Norge stanses ved alle flyplasser og havner i Norge med noen unntak. Innenriksfly går som før.

* 15. mars: Fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, optikere og lignende helsevirksomheter må stenge.

– Kong Harald kaller situasjonen uvirkelig, fremmed og skremmende i en TV-sendt tale til folket. Kongeparet er satt i karantene etter et statsbesøk til Jordan.

* 16. mars: Enighet på Stortinget om regjeringens første krisepakke, med blant annet endringer i permitteringsreglene.

– Riksadvokaten fastslår at brudd på hjemmekarantene skal straffes med 20.000 kroner i bot eller fengsel i 15 dager.

– Begravelsesbyråer anbefaler kremering og utsatt seremoni. Flere begravelser avvikles ved hjelp av direkteoverføringer på nett.

– Reisende fra Sverige og Finland til Norge må også i karantene.

– FHI ber alle med symptomer på akutt luftveisinfeksjon, også lette symptomer, om å holde seg hjemme og begrense kontakten med andre.

– Hovedorganisasjonene og regjeringen inngår avtale om mer fleksitid for statsansatte for å kunne ivareta viktige samfunnsfunksjoner under koronakrisen.

LES OGSÅ: Permitterte som arbeider risikerer straff

* 17. mars: Det innføres strenge begrensninger på alle legemidler i Norge. Det er fra før blitt innført rasjonering på diabetesmedisin og paracetamol.

– Forsker og lege Gunhild Alvik Nyborg mener spredningen av koronaviruset i Norge er ute av kontroll og tar til orde for full isolasjon i et omstridt intervju på NRKs Debatten.

– Politiet ber Forsvaret om hjelp til å kontrollere grensen.

* 19. mars: Stortinget enig om del to av den første krisepakken, inkludert kutt i arbeidsgiveravgiften, 900 millioner til kultur, idrett og frivillighet og en garantiordning på 6 milliarder til luftfarten.

– Historisk kronekollaps – nesten 12 kroner for en dollar. Norges Bank vurderer å gripe inn i valutamarkedet og kjøpe norske kroner.

– Regjeringen forbyr opphold på hytte utenfor egen hjemkommune, noe som skaper sterke reaksjoner.

– Stena Line legger ned linjen mellom Oslo og Frederikshavn etter over 40 års drift.

* 20. mars: 185.300 har søkt Nav om dagpenger i løpet av den første uken med koronatiltak, og arbeidsledigheten er på sitt høyeste siden 1930-tallet med over 6 prosent, ifølge NHO.

– Norges Bank kutter styringsrenten til 0,25 prosent og åpner for nye rentekutt.

– Finansminister Jan Tore Sanner (H) anslår at de økonomiske tiltakene mot koronakrisen vil koste om lag 280 milliarder kroner totalt.

– Koronatiltak i transportsektoren har ført til at utslippene har gått ned med mellom 20 og 40 prosent i Norge.

* 21. mars: Stortinget vedtar en ny krisefullmaktslov som vil gi regjeringen vide fullmakter i én måned i første omgang.

– Stortinget vedtar en ny krisepakke, inkludert en bankpakke på 100 milliarder kroner i lånegarantier og obligasjoner til kriserammede bedrifter.

* 22. mars: Nærmere 24.000 nordmenn har meldt om mulige virussymptomer etter at FHI åpnet en selvrapporteringstjeneste på nett.

* 24. mars: Tiltakene for å stoppe koronaviruset forlenges til 13. april, og reglene skjerpes: Folk må holde to meter avstand innendørs og ikke være mer enn fem personer sammen utendørs.

– Regjeringen endrer strategi og går inn for å «slå ned» viruset med enda strengere tiltak på folks bevegelser. FHI mener det er usikkert om strategien vil virke.

– Nav melder at 10,4 prosent av arbeidsstokken (291.000 personer) er arbeidsledige.

* 25. mars: Alle eksamener i grunnskolen og alle skriftlige eksamener i videregående skole denne våren blir avlyst.

* 26. mars: Politiet blir styrket med inntil 400 politifolk midlertidig under koronakrisen. Oppgaver ved grensene prioriteres.

– Tusenvis av nordmenn er strandet i utlandet og prøver å komme seg hjem. UD har fått 1.000 henvendelser i døgnet den siste uka fra reisende og pårørende.

* 27. mars: Regjeringen legger fram en fjerde krisepakke, blant annet med en kompensasjonsordning for rammede bedrifter og en pakke på 5 milliarder kroner for gründere.

– Koronaloven – i en omskrevet og innsnevret form – trer i kraft.

LES OGSÅ: 250 turer du kan gå i eget nærmiljø

* 28. mars: Mindretallet på Stortinget blokkerer et sett forskriftsendringer i den nye koronaloven som omhandler utdanningsfeltet. De mener endringene ikke var godt nok begrunnet.

* 29. mars: Regjeringen legger fram en ny veileder for kommunene. Regjeringen anbefaler dem å ikke ha egne regler om karantene eller restriksjoner.

* 30. mars: Regjeringen letter på grensekontrollen slik at utenlandske sesongarbeidere kan jobbe i norsk landbruk, fiskeri og skogbruk.

* 31. mars: Partiene på Stortinget vedtar den tredje krisepakken. Den inneholder blant annet 5 milliarder kroner i straksbevilgning til kommuner og fylker, krisestøtte til studenter, momskutt, økt låneramme for Husbanken og penger til kompetanseheving i bedriftene.

– Regjeringen bestiller 1.000 nødrespiratorer som de norske bedriftene i Laerdal Medical og Servi har utviklet sammen med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Sykepleierforbundet og Legeforeningen er kritiske og stiller spørsmål ved nytten.

* 1. april: Helsemyndighetene åpner for at folk kan trene sammen, men anbefaler at det er maksimalt fem personer på en gang og at de holder to meters avstand.

* 2. april: Porsgrunn avlyser årets 17.-maifeiring som første kommune i landet.

– Regjeringen vil tillate at skoler og barnehager er åpne i påsken for å gi et tilbud til barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn.

– Regjeringen legger fram et forslag til kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter. Foretak som staten har pålagt å stenge, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader i måneden.

– Siden koronatiltakene ble innført 12. mars har 336.300 personer søkt om dagpenger. 303.500 av søknadene gjelder dagpenger ved permittering, opplyser Nav.

* 5. april: Skolebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV) kunngjør at skoler og barnehager i Oslo ikke vil bli gjenåpnet etter påske, selv om regjeringen skulle lempe på smitteverntiltakene.

– Helseminister Bent Høie (H) sier ja til å sende et medisinsk team med 19 norske leger og sykepleiere til Italia.

* 6. april: Hver koronasmittet smitter nå i snitt 0,7 personer, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Instituttet regner med at over 14.000 kan være smittet eller har vært smittet, noe som er mindre enn ventet.

– Helseminister Bent Høie (H) sier at dette betyr at koronaepidemien i Norge nå er under kontroll.

– Justisminister Monica Mæland (H) understreker at bedrifter som misbruker hjelpetiltakene, vil bli straffet.

* 7. april: Regjeringen opplyser at landets barnehager og skoler (1-4. trinn), samt SFO, vil gjenåpnes henholdsvis 20. og 27. april.

– Kultur- og idrettsarrangementer forbys til 15. juni. Regjeringen varsler at det vil bli tatt en ny vurdering for resten av sommeren innen første uken av mai.

– Det omstridte hytteforbudet oppheves 20. april. Myndighetene fraråder imidlertid fremdeles alle unødvendige fritidsreiser inntil videre.

* 14. april: Oslo byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, opplyser at de første barnehagene i kommunen vil åpne igjen mandag 20. april, og innen fredag samme uke skal alle barnehagene ha åpnet.