Innstramminger: Ap-leder Jonas Gahr Støre har med seg en rekke forsalg til innstramminger i asylpolitikken til han skal forhandle med de andre partiene. FOTO: FRØYDIS FALCH URBYE

Mer tvang og flere byråkrater

Arbeidsoppgaver til asylsøkere på mottakene og tvungen norskopplæring med økonomisk straff for dem som nekter er blant Arbeiderpartiets forslag til asylforlik.

 

«Vask selv!»

Det var svaret fra justisminister Anders Anundsen da en rekke asylsøkere i Sarpsborg protesterte mot manglende renhold ved transittmottaket.

Nå henger Arbeiderpartiet seg på. På sin innstrammingsliste i asylpolitikken foreslår partiet at arbeidsoppgaver ved mottakene skal utføres av asylsøkerne selv.

«Konkrete arbeidsoppgaver må kunne utføres av asylsøkerne selv», heter det i partiets innspill til asylforlik som skal diskuteres i dag.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Asylsamtaler torsdag

Tirsdag la de parlamentariske lederne i regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, Trond Helleland og Harald Tom Nesvik, fram sine 15 forslag til innstramminger i asylpolitikken.

Samtidig ba Helleland om at de andre partiene ville spille med åpne kort, og komme med sine innspill før samtalene i morgen.

Venstre og Senterpartiet var raskt ute med sine forslag. Og sent onsdag kveld kom innspillene fra Arbeiderpartiet og KrF, som Dagsavisen har fått tilgang til.

Ap foreslår en lang rekke tiltak for å få ned antallet flyktninger og asylsøkere til Norge, og går på visse punkter lengre enn forslagene fra Høyre og Frp.

LES OGSÅ: Ber opposisjonen kaste kortene

Ap vil blant annet:

 • Innføre plikt til å delta i norskopplæring og redusere utbetaling av dagpenger til de som ikke deltar.
 • Redusere det offentliges kostnader ved drift av mottak, konkrete arbeidsoppgaver må kunne utføres av asylsøkerne selv, og inntjening/utbytte må være nøktern.
 • Ha raskere returordninger. For å få til dette vil de vurdere forskriftsendring i Utlendingsloven for å redusere anketiden og vurdere om 48-timersregelen kan utvides til å omfatte flere land.
 • Styrke innsatsen på Storskog, med både flere saksbehandlere fra UDI og PU, og støtte regjeringens lovforslag som skal sikre at asylsøkere med opphold i Russland, ikke får sine søknader realitetsbehandlet i Norge.
 • Innkalle byråkrater fra andre etater til å bistå UDI.
 • Styrke EUROPOL og jobbe for å gjenopprette troverdighet i Schengen- og Dublin-samarbeidet.

«Det høye antallet flyktninger og asylsøkere stiller Europa og Norge på prøve. Det krever at vi gjør kloke valg nå. Asylretten handler om rett til trygghet fra forfølgelse og krig. Det betyr at et stort antall som ikke har rett beskyttelse blir returnert raskt. Arbeiderpartiet vil bidra til politisk enighet om en streng, rettferdig og human asylpolitikk», heter det i dokumentet som Arbeiderpartiet tar med seg inn i samtalene på Stortinget i dag.

LES OGSÅ: Her får regjeringen svar på asylforslagene

Integrering

KrF på sin side tar med seg en liste på hele 27 punkter inn i samtalene. På listen er det enkelte punkter som handler om rask og effektiv utsendelse av asylsøkere uten beskyttelsesbehov og økte ressurser til UDI og Politiets utlendingsenhet, men de aller fleste av punktene på listen handler om bedre bosetting og integrering, eller å øke Norges humanitære bidrag i verden.

Blant punktene finnes flere tiltak som nok ikke kan sies å være en del av «innstrammingsdugnaden» Høyre og Fremskrittspartiet inviterte til mandag.

 • Skjerme kutt i langsiktig bistand med vekt på å sikre tiltak som kan bidra til å unngå at mennesker drives ut på flukt.
 • Norge skal øke sitt bidrag til livreddende hjelp i Middelhavet ut ifra behovet.
 • Sikre et forsvarlig og godt omsorgstilbud til enslige mindreårige asylsøkere over 15 år gjennom å øke bemanningen og sikre tilstrekkelig barnefaglig kompetanse på mottak.
 • Øke integreringstilskuddet til kommunene for å sette dem bedre i stand til å håndtere utfordringene de møter på kort og lang sikt.
 • Intensivere arbeidet med ny mottaksstruktur for å sikre raskere og bedre integrering for personer med beskyttelsesbehov, og økt mulighet til å differensiere tilbudet til personer i tre grupper: personer som åpenbart vil få innvilget opphold, personer som åpenbart vil få avvist sin søknad og for personer som det er vanskeligere å gruppere i disse kategoriene. «Norge må ta vårt ansvar og stille opp for mennesker i nød», skriver KrF i kravlisten.

LES OGSÅ: - Vi har et uegnet asylsystem