Statsminister Erna Solberg, i følge med utenriksministeren og justisministeren, var i går på Stortinget for å sikre rask prosess rundt endringer i grensekontrollen på Storskog i Finnmark. FOTO: TERJE PEDERSEN/ NTB SCANPIX

Fortsetter forlikssamtaler

Nå ber regjeringspartiene resten av Stortinget om å kaste kortene og møte dem til samtaler om asylforlik.

 

Av Marie Melgård og Stian Fyen

«Det er viktigere å få flertall for våre innstramminger enn å få til et bredt forlik», var tonen fra finansminister og Frp-leder Siv Jensen etter partiets gruppemøtet onsdag i forrige uke.

Men nå har pipa fått en annen lyd.

Etter at Høyre og Fremskrittspartiets parlamentariske ledere mandag kveld la fram en felles liste på 15 punkter over innstramminger i asyl- og flyktningpolitikken, har de nå invitert alle de andre stortingspartiene til samtaler om et flyktningforlik. I morgen skal de parlamentariske lederne på Stortinget møtes for å diskutere innstrammingene. Alle partier er bedt om å jobbe fram konkrete forslag til innstramminger i løpet av dagen i dag.

– Vi oppfordrer nå alle partiene på Stortinget til å komme med sine innstrammingstiltak med tanke på å starte forhandlinger torsdag, sier Trond Helleland til NTB.

LES OGSÅ: Politiet øker bemanningen

Lange lister

– Det er veldig bra. Vi vil være konstruktive, men vi ser at det kan bli vanskelig å få til en bred enighet. Vi skal forankre våre forslag hos vår stortingsgruppe i dag for deretter presentere våre innspill i møtet på torsdag, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Jeg er veldig glad for dette. Venstres utgangspunkt hele veien har vært at det er best om alle partiene samler seg. Det er en såpass viktig sak at dette bør vi ikke skape spill og splid rundt, nå må vi komme i gang, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Venstre har allerede lagt fram en liste med sine krav, men ifølge Grande kommer listen til å bli lenger:

– Vi vil supplere det med de tretten punktene vi er enige om i asylavtalen som ennå ikke er gjennomført, sier Grande.

Etter det Dagsavisen forstår er både Venstre og KrF internt skeptiske til flere av regjeringspartienes 15 forslag. De stiller spørsmål ved om enkelte av forslagene faktisk vil virke etter hensikten, og om noen forslag vil innebære varige innstramminger som strekker seg utover dagens akutte situasjon. Enkelte formuleringer kan tolkes så vidt at det trengs ytterligere konkretiseringer, for å blidgjøre sentrumspartiene.

Frp’ere har gjentatte ganger understreket at det bare er snakk om innstramminger, men hos sentrumspartiene er det en uaktuell linje. «Integrering er ikke liberalisering», gjentar flere kilder i sentrum.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Asylavtalen

Et spørsmål som står ubesvart er hva som skjer dersom regjeringspartiene får flertall for innstrammingsforslag med Ap og Sp fremfor KrF og Venstre. Tonen i de to rødgrønne partiene er mer positiv enn hos sentrumspartiene. KrF og Venstre mener det vil være et brudd på asylavtalen, mens Høyre og Frp mener de har full anledning til dette i tråd med samarbeidsavtalen.

I gårsdagens Klassekampen åpna Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum for å danne flertall alene med regjeringen. I går la de fram sine forslag på Stortinget.

Aps Helga Pedersen sier også at de går inn i forhandlingene med sikte på å finne enighet i innstramminger i asylpolitikken.

– Vi mener det er viktig at partiene på Stortinget samler seg om brede, samlende løsninger. På lista til Høyre og Frp er det mye vi er enige i, noe vi er spørrende til og noe vi er imot. Men vi er villige til å diskutere alt, og har ingen ultimate krav, sier Pedersen til Dagsavisen.

Hun sier Arbeiderpartiet ennå ikke har en konkret kravliste i forhandlingene, men at hovedkravene vil handle om situasjonen på Storskog og kommunenes evne til bosetting og integrering.

MDG sier de vil gå fordomsfritt inn i samtalene, men vil ikke være med på forslag som utfordrer asylinstituttet, eller forslag om midlertidig beskyttelse.

– Og det er viktig at samtalen ikke har som formål å gjøre livet surest mulig for folk som søker nødhavn i Norge, sier Rasmus Hansson.

LES OGSÅ: Slik løser regjeringen asylfloka

Hastebehandling

I går formiddag hadde statsminister Solberg, justisminister Anders Anundsen og utenriksminister Børge Brende, et møte med de parlamentariske lederne på Stortinget. De varslet at regjeringen vil legge fram et lovforslag på fredag om at asylsøkere med opphold i Russland ikke vil få sine asylsøknader realitetsbehandlet i Norge.

– Dette er et hastetiltak som kommer i tillegg til de andre tiltakene vi har diskutert, sier statsministeren til NTB.

Den siste uka har det kommet 1.113 asylsøkere over grensa fra Russland, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI).

ARNE STRAND: Jernteppe mot øst

Sløst med tid

Selv om det er lettelse å spore hos flere over at asylsamtalene fortsetter, er det stor misnøye med det mange opplever som unødvendig bortkasta tid fra regjeringspartiene på Stortinget.

– 13. oktober inviterte statsministeren oss til en felles dugnad. Nå må vi møtes snart, sier Grande i Venstre.

26. oktober tok Sp-Vedum initiativet til et bredt forlik under partiets landsstyremøte.

– Vi burde ha begynt før. Situasjonen ved Storskog har vært kjent siden august, likevel har lite skjedd. Etter at regjeringen tok initiativ til et møte forrige uke, er det dumt at det ikke skjedde mer. Men jeg er glad for at vi nå skal møtes igjen, sier Vedum.

LES OGSÅ: Bydelsoverlege advarer mot smitte på Tøyen