Frps Aina Stenersen ber om svar fra byråden

Frps Aina Stenersen reagerer sterkt på Dagsavisens oppslag om behandlingen demente Sissel Møller (73) fikk etter et fall i hjemmet.

 

– Etter Dagsavisens oppslag har mange pårørende tatt kontakt med vår bystyregruppe og fortalt om lignende historier, sier Frps helsepolitiske talsperson i bystyret, Aina Stenersen.

– Vi har liten oversikt over situasjonen med helsehusene i bydelen fra etatens og byrådens side, sier Stenersen til Dagsavisen.

Les historien om Sissel (73): Lå fem døgn på sykehus med brudd i ryggen

To ukers frist

Nå har hun stilt byråd for helse, eldre og sosiale tjenester, Tone Tellevik Dahl (Ap), fem skriftlige spørsmål vedrørende saken.

* Hvor mange står i kø for å få plass på helsehusene totalt i Oslo?

* Hvor lang er gjennomsnittlig ventetid på å komme inn på helsehusene?

* Prioriteres eldre som ligger på sykehus som skal inn på helsehusene før andre grupper som skal på helsehus?

* Hvorfor ligger ikke disse venteliste-tallene brutt ned på hver bydel offentlig på nettet?

* Hvor mye har kommunen totalt betalt i ventebøter i 2018, og hittil i 2019 (som ligger på rundt 4.000 per døgn, etter en viss periode)?

– Hun har to uker på seg å svare. På bakgrunn av svarene vil jeg komme med et privat forslag overfor bystyret, sier Stenersen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Fritt valg

Hun ønsker også fritt valg av helsehus på tvers av bydelen, og ikke at man må være på helsehus i den bydelen man tilhører.

– I budsjettforhandlingene for 2019 foreslo de borgerlige partiene å gjennomgå hele reformen med helsehus, noe byrådspartiene stemte imot. I dag tar det altfor lang tid å få plass på helsehus for dem som trenger rehabilitering etter et fall, slik som Sissel Møller gjør, sier Stenersen.

Hun stiller seg undrende til at det skal ta så lang tid å få plass ved helsehusene i de enkelte bydelene.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger på pasienter som har blitt liggende lenge på sykehus fordi det er fullt på helsehusene. Det er ikke holdbart. For de eldre er det viktig å fort komme i rehabilitering for å opprettholde livskvaliteten, sier Stenersen.

Les også: Per Willy har vært uten inntekt ett år. Han er en av dem som ikke får AAP fra Nav.

Ny rapport

I en ny rapport har Kontrollutvalget i Oslo kommune gjennomgått Ryen helsehus, som Sissel Møller sogner til.

– Jeg har nettopp fått rapporten, og her er det en rekke alvorlige funn, sier Stenersen.

– Ved Ryen helsehus var det blant annet mangler og svakheter knyttet til hvorvidt helsehuset sikret tilstrekkelig bemanning, tilgang på hjelpemidler og journalføring. Jeg ser svært alvorlig på at kommunen har rehabiliteringstilbud med mangelfull bemanning og kompetanse, og på at nødvendig utstyr for opptrening mangler. Pasientene i dagens helsehus er «svært syke», altså sykere enn i tidligere korttidsavdelinger. Bydelene reduserer sine bestillinger av plasser og etaten reduserer tilsvarende det totale antallet tilgjengelige plasser. Det kan stilles spørsmål ved om dette er en utvikling som er forsvarlig, sier Stenersen.