Nyheter

Her er Høyres liste: Dette skal de gjøre de første 100 dagene ved makta i Fredrikstad

Færre planer til politisk behandling, avklaring om slitne skoler, salg av eiendom og aksjer og flere søndagsåpne butikker er bare noe av det Høyre vil sette i gang med etter at en utålmodig Arne Sekkelsten har satt seg i ordførerstolen.

Det vil si dersom partiet kommer til makta etter kommunevalget 11. september.

– Fredrikstad skal være en ja-kommune, vi skal få ned saksbehandlingstiden og lande prosjektene, erklærer ordførerkandidat Arne Sekkelsten (H).

Dagsavisen Demokraten har utfordret advokaten og «fritidspolitikeren» Sekkelsten på hva han og Høyre vil sette i gang med umiddelbart eller i løpet av en avgrenset periode hvis han vinner valget og overtar ordførerkontoret etter Siri Martinsen (Ap).

Han stiller med en 16-punkts liste over hva som har hovedprioritet for Høyre de første 100 dagene ved roret. Les hele listen i slutten av saken.

Listen er en blanding av strakstiltak og intensjoner, og tegner et bilde av hvilket Fredrikstad partiet ser for seg.

– Disse 16 punktene er ikke alt vi skal gjøre, men en prioritering for de første 100 dagene i ordførerstolen, presiserer Sekkelsten.

Høyre-vennlige målinger

Tallet 100 står også for antall år som er gått siden sist Høyre hadde ordføreren i Ap-tradisjonelle Fredrikstad.

I en meningsmåling utført av Norstat for NRK i juni, hadde Høyre størst oppslutning i Fredrikstad med sine 27,6 prosent – mot Aps 22,3 prosent. Samlet oppslutning for den borgerlige alliansen var 49,9 prosent, og akkurat ikke nok til et flertall, men det kan vippes av eksempelvis et samarbeid med den lille nykommer Industri- og næringspartiet.

En meningsmåling utført av Opinion for FriFagbevegelse, Fagbladet og Dagsavisen nå i august viser at Erna Solberg og Co. kan få mange nye ordførere. Det er gjort målinger både for kommunevalg og for stortingsvalg, og Høyre kommer ut av det med oppslutning på henholdsvis 26 prosent og 30,3 prosent. Høyres mål er å doble antall ordførere fra 35 til 70.

Det kan være asbest i alle vegger, for alt jeg vet.

—  Arne Sekkelsten, ordførerkandidat for Fredrikstad Høyre

Fredrikstad Høyre la i november i fjor fram sitt felles budsjettforslag med Venstre, KrF og – for første gang på 12 år – Frp.

– Vi er kommet til et punkt hvor Ap må ha avlastning. Det er vi enige om, uttalte Frps førstekandidat Bjørnar Laabak til Dagsavisen Demokraten.

De fire opposisjonspartiene leverte tirsdag et felles alternativt budsjettforslag, her ved fra venstre Bjørnar Laabak (Frp), Arne Sekkelsten (H), Anna Egeberg Krogh (KrF) og Trond Svandal (V).

Mindretallsalliansen med Høyre i spissen la den gang fram en beregning på at kommunen samlet kan tjene mellom én og to milliarder kroner på salg av eiendom og aksjer. Inntekten ville de plassere i fond, som estimert skulle gi en årlig avkastning på mellom 50 og 200 millioner kroner til vedlikehold av kommunale bygg.

Salg av verdier har fått plass på Høyres liste.

– Det er en viktig prioritering. Kommunen sitter på aksjer til over en halv milliard kroner uten å få noen avkastning for dem. Man kan si at det er dumt å selge arvesølvet sitt, men det er et veldig følelsesstyrt standpunkt. Dette er et felt som krever enorm kompetanse og utvikling, og er Fredrikstad til sjuende og sist villig til å gjøre de investeringene som trengs, spør vi. Derfor mener vi at vi er bedre tjent med å få pengene over i fond, slik at de gir en avkastning vi kan bruke til noe. I tillegg sitter kommunen på en del eiendom som ikke brukes til noe og heller ikke settes i stand. Vi må oftere og raskere komme til en konklusjon på hva vi gjør med bygg vi eier, slår Sekkelsten fast.

Forfallet av bygningsmassen på Begby skole er omfattende både innvendig og utvendig, og vil koste mye å rehabilitere.

– Er blitt en slags sovepute

Et sentralt punkt på listen er også vedlikehold av skolebygg som forfaller, og henger sammen med grepene Høyre vil ta for å skaffe inntekter.

– Dette er vår kjernesak, skole og vedlikehold av skole. Fredrikstad har holdt på i mange år med den såkalte skolebruksplanen, som handler om skolestruktur, utbygging, nedleggelse og fordeling av elever. Hvis du tar alle de 29 skolene, trekker fra og legger til, så blir vi aldri ferdig. Det er blitt en slags sovepute for at man ikke skal gjøre noen verdens ting. Vi må skjære gjennom og si at i alle fall barneskolene får være der de er – og pusse opp de som trenger det, sier Sekkelsten, og trekker i listen sin fram blant andre Begby skole:

– Begby skole kommer dårligst ut i denne planen, hvor det står at skolen må rives. Det krever for det første enormt mye penger – minst en halv milliard. Og det vil ta mye tid. Derfor vil vi få avklart tidlig om skolen må saneres eller om den kan pusses opp. Jeg antar at det siste vil være billigere. Det kan være asbest i alle vegger, for alt jeg vet, men vi må få raskt svar på akkurat det for å kunne ta en avgjørelse, fortsetter ordførerkandidaten.

Arne Sekkelsten vil bli Fredrikstad-ordfører for Høyre, noe en meningsmåling for NRK i juni viste at han kan ha gode muligheter til å bli.

Ikke overraskende, er Høyre også klare for umiddelbart å se på samarbeidsmuligheter med private aktører ikke bare for bygging av Arena Fredrikstad, men også innen drift og ulike tjenester, som barnehager og helse og omsorg. De vil at et offentlig-privat samarbeid skal gi fortgang i å etablere flere boformer for eldre og hjelpetrengende i Fredrikstad – i tråd med den såkalte omsorgstrappa.

– Nå ligger det ute et anbud, men i realiteten er det noe som kan settes i gang når som helst. Hvis du spør Frp, vil de si flere sykehjemsplasser. Det er morsommere å skrive om, mye mer konkret og du har et antall mennesker i kø, som du kan peke på. Vi sier ikke at vi ikke vil bygge sykehjem, men framtidens eldreomsorg blir først og fremst løst ved at folk skal få mulighet til å bo hjemme lengre. Der er vi og Ap enige, men noen snakker om det og andre har lyst til å gjøre noe med det.

– Men hvordan skal dere konkret få bevegelse i dette de første 100 dagene?

Interiør i Onsøyheimen

– Jeg har ikke en tomt tilgjengelig eller et konkret byggeprosjekt vi kan starte så fort, men dette er en løype som må gås opp for oss som kommer inn og ikke sitter med den fulle oversikten, sammen med noen private. Den løypa skal vi ta fatt på fra starten. Vi har et enormt behov for ulike boformer framover, og jeg mener vi ligger langt etter skjema for å møte disse behovene.

– Hva med private barnehager, har ikke Fredrikstad nok av dem?

– Ap vil ha ned antall private barnehager av ideologiske årsaker og gjorde et vedtak på det når det gjelder etablering av nye barnehager. Vi mener det er meningsløst at kommunen, i det økonomiske uføret vi er i, skal bruke offentlige midler til å bygge barnehager. Brukerne betaler det samme for en barnehageplass om den er offentlig eller privat, svarer Sekkelsten.

– Det er litt kjedelig med Høyre

I gjøremålslisten for de første 100 dagene, skal Høyre også ha en gjennomgang av drift og organisering, som innebærer å vurdere hvilke oppgaver som kan settes bort.

– Veldig mange kommuner kjøper mange flere tjenester fra det private enn det Fredrikstad gjør. Det må vurderes – må man drive vaskeri selv eller bør man kjøpe den tjenesten? Hva er billigst for oss? Vi har ingen følelser knyttet til om kommunen utfører slike oppgaver selv eller om vi kjøper dem inn. Det spiller ingen rolle, så lenge tjenesten som leveres er god.

– Det gjelder også for vaktmestertjenesten?

– Vi sier ikke at vi skal sette vekk vaktmestertjenesten til det private, men vi må jo finne ut hva som lønner seg. Kanskje viser det seg at det er en kombinasjonsløsning? Det er den ideologiske forskjellen på Høyre og Ap, at vi er åpne for private løsninger.

– Men blir ikke det fryktelig dyrt?

– Det kommer helt an på pris og kvalitet. Hvis det viser seg at det er mest lønnsomt å løse oppgaven internt, så gjør vi jo det. Det handler til sjuende og sist om å gi best mulig tjenester til innbyggerne. Og det er jo skattebetalernes penger det er snakk om, svarer Sekkelsten.

Fredrikstad har en negativ politisk kultur, mener ordførerkandidat Arne Sekkelsten (H), som presenterer en liste på 16 punkter over hva Høyre vil gjøre de første 100 dagene ved makta hvis de vinner valget.

Partiet hans vil enkelt sagt ha mindre planlegging og mer gjennomføring, og blant annet kutte i antall planer til politisk behandling.

– Du framstår utålmodig, men det er da en del kartlegging og prosesser på straks-listen hos dere også?

– Grunnen til det er at vi må kjenne faktagrunnlaget før vi tar beslutningene. Som et ansvarlig styringsparti, er vi opptatt av at vi tar viktige beslutninger på riktig grunnlag. Det er litt kjedelig med Høyre. Det er jo morsommere å gå på barrikadene, men jeg tror ikke det reflekterer verken oss som parti eller meg som person.

– Hva brenner Fredrikstad Høyre aller mest for å gjennomføre straks?

– Vedlikehold av skoler. Fredrikstads store problem er alle som står utenfor arbeidslivet. For å få folk inn og løse dette på sikt, må man tenke i et generasjonsperspektiv. Da kan vi ikke sende barna på skolen og si at dette er det viktigste vi har, og så ser det dårlig ut. Ord og handling må samsvare litt. Barnefattigdom og flere i arbeid er et langt lerret å bleke, jeg skjønner det, men vi må begynne et sted. Den andre siden ved det er rekruttering av lærere, når arbeidsplassen deres ser ut som den burde vært pusset opp. Vi må gjøre skolen vår attraktiv for elever og lærere, erklærer Sekkelsten, trekker på smilebåndet og skynder seg å legge til:

– I avdelingen for å være moderat, må jeg presisere at dette vedlikeholdsetterslepet løser seg jo ikke over natta – selv om Høyre kommer i posisjon. Det vil ta tid, men det handler om å peke ut en retning og sette i gang.

Tror gjelden vil øke

– Hvordan vil folk merke forskjellen etter at Høyre er kommet til makta?

– Vi vil være mer åpne for andre løsninger og håper folk vil se at vi evner å gjennomføre i større grad enn de som har styrt før oss.

– Uten større gjeld enn kommunen har i dag?

– Det kan jeg ikke garantere. Det tror jeg er urealistisk og jeg tror heller at gjelden vil øke. Vi har enorme, ugjorte oppgaver foran oss.

– Da må vel innbyggerne betale mer?

– Jeg er opptatt av ikke å komme med for mange løfter. Det er viktig at vi tilpasser oss kommuneøkonomien vi har. Men vi har sagt at vi ønsker å redusere eiendomsskatten i løpet av kommende fireårsperiode. Med hvor mye? Det tør vi ikke å love. Men vi lover å prøve, og eiendomsskatten skal i alle fall ikke økes.

– Etter eksempelvis to perioder med Høyre på ordførerkontoret, hva sitter vi igjen med i 2031?

– Noen skoler som ser bedre ut enn i dag, et bedre tilbud om ulike boformer til eldre og syke og en innflytting og positivitet som vi kan bygge videre på.

– Den kulturen er negativ

Sekkelsten synes ikke dagens Fredrikstad preges av den positiviteten som han vil bidra til å skape – heller ikke i de politiske møterommene. I listen sin, går han derfor til en slags 100-dagersaksjon mot den politiske kulturen. Ett av grepene hans er at penger fra kommunekassa til de politiske partienes virke skal fordeles jevnere.

– Litt spissformulert, er det slik i dag at «the winner takes it all». Det er veldig mye større midler fra kommunekassa til rådighet for posisjonen enn for opposisjonen. Jeg som ordførerkandidat er for eksempel ikke frikjøpt på noe som helst vis. Jeg gjør dette kun ved siden av full jobb. En pott med penger fordeles til ulike politiske verv. Slik det er nå, får utvalgsleder og -nestleder midler fra potten. Vi har sagt at det vil være mer hensiktsmessig å fordele dette på én fra posisjonen og én fra opposisjonen i samme utvalg, sier han, og begrunner:

– Det vil jevne ut forutsetningene for å sette seg inn i omfattende saksdokumenter. I dag er det stort sett bare opposisjonens gruppeledere som har betalt for vervet. Spriket er enormt, og direkte årsak til at man for eksempel ikke besitter nok kunnskap når man blir bedt om å være mer konkret i saker som debatteres. Siste bystyre skulle behandle over 4.000 dokumentsider – det er jo ingen som får lest alt det. Det er bare tullball, mener han.

Ordførerduell Siri Martinsen (Ap) og Arne Sekkelsten ( H)

Sekkelsten er, som allierte Laabak og Frp, utålmodig etter et skifte og irritert på hvordan opposisjonen behandles.

– Jeg har vært ute og sagt at Ap har vært maktarrogante, og jeg mener jo det. Poenget er at de er veldig lite interessert i å finne konsensus med partier som de ikke har i sin samarbeidsfold. Kommer vi med et forslag, stemmes det ned bare med bakgrunn i adressaten. Så lager de nye forslag, hvor essensen er akkurat den samme, men da med «riktig» adressat. Så forventes det at du skal følge dem, mener Sekkelsten, som tolker det slik:

– De inviterer jo ikke akkurat til samarbeid. Det er en del av den politiske kulturen, som jeg mener at eksisterer i Fredrikstad, som bærer veldig preg av at Ap har styrt så lenge. Den kulturen er negativ. Den gamle formannskapsmodellen var jo bygd av at store menn satte seg ned og snakket sammen, inngikk gode kompromisser og fant løsninger. Det er en lite gjenkjennelig modell her i Fredrikstad, synes ordførerkandidaten.

---

De 100 første dagene med Høyre-ordfører i Fredrikstad

Høyres strakstiltak, intensjoner og første prioriteringer dersom de vinner valget.

Politisk kultur

1. Skal kutte i antall planer som skal til politisk behandling – vil flytte fokus fra planlegging til gjennomføring.

2. Vil fordele de økonomiske ressursene jevnere mellom posisjon og opposisjon, for å ivareta demokratiet på en bedre måte.

Skole

3. Vil starte prosessen med å avklare tilstanden på Begby skole, få svar på om skolen må rives eller hva det vil koste å pusse den opp. Vi vil gjøre det som er nødvendig.

4. Vil skaffe en oversikt over behovene for oppussing av Borge skole, med særlig fokus på den råteskadde brakken og den delen av skolen som benyttes av elever med særskilte behov.

5. Vil be om oppdatering av status på Svartbygget, Rød skole Kråkerøy, for rask igangsetting og avklaring.

Kommuneøkonomi

6. Vil starte salgsprosessen av verdier, eiendom og aksjer i Fredrikstad Energi med sikte på å få dette i et vedlikeholdsfond.

7. Vil kutte i antall politiske representanter i kommunalt deleide selskaper, og sette inn personer basert på kompetanse fremfor politisk medlemskap. Gjelder f.eks Frevar, Borg Havn, Feas mv.

8. Vil starte kartlegging og gjennomgang av kommunens drift og organisering – begynne med teknisk drift, deriblant organiseringen av vaktmestertjenester.

Helse

9. Vil umiddelbart jobbe for et offentlig-privat samarbeid for å etablere flere boformer for eldre og hjelpetrengende i Fredrikstad. Vi vil ha et nytt «Holmen-prosjekt».

10. Vil jobbe med Frivilligsentralene, blant annet for å utvikle kjøretjenester for eldre.

11. Har en ambisjon om å øke antallet faglærte i helsesektoren. Skal ha en oversikt over behovet og konkret målsetting innen 100 dager.

Næring og arbeidsplasser

12. Fredrikstad skal være en «JA-kommune», og vi skal få ned saksbehandlingstiden. Vi vil først kartlegge status på saksbehandlingstid, og deretter starte prosjektet med å få ned saksbehandlingstiden. Vi vil gjøre det for hele kommunen, men først prioritere plan, bygg og regulering.

13. Reguleringsplaner og søknader som kan gi arbeidsplasser skal prioriteres når saker skal behandles.

Andre viktige saker

14. Det skal inviteres til et offentlig-privat samarbeid om Arena Fredrikstad.

15. Private barnehager skal igjen kunne etableres i Fredrikstad.

16. Dagligvarebutikker kan holde åpent på søndager, ved å utvide det geografiske området som defineres som turistområde.

---

Mer fra Dagsavisen