«Vi trenger en ny regjering som prioriterer velferds-Norge»

La det ikke herske noen tvil; vi stiller opp og vi jobber døgnet rundt for å sørge for at våre innbyggere får de tjenestene de har krav på.

Mona Vauger (Ap)
Ordfører i Hvaler kommune
Jon-Ivar Nygård (Ap)
Ordfører i Fredrikstad kommune

 

Velferden i Norge skapes først og fremst ute i norske kommuner. Det er her grunnleggende tjenester som blant annet skole, barnehage, fastlege, rehabilitering og omsorg gis.

Nå er det nok! I vår, sommer og nå høst har vi lest og hørt fra regjering og ministere at ansvaret ligger hos kommunene alene, og unngått å svare på spørsmål knyttet til garantier. Senest i VG mandag 29. september kunne vi lese helseminister Høies utsagn om at kommuner som ikke klarer å få budsjettene til å gå opp, ikke har god nok økonomisk styring. Dette er en uttalelse vi ikke kan la stå uimotsagt.

I fjor høst fikk vi beskjeden om et kommuneopplegg som var det strammeste på 15 år, og årene før det har heller ikke vært enkle for kommunene. Generelle effektiviseringer, kutt i midler til de med de største behovene og en rekke andre kutt har rammet kommunene siden Høyre tok makta i 2013. Budsjettene for 2020 var allerede tøffe for kommunene. Både Fredrikstad og Hvaler kommune stod midt oppe i omfattende omstillingsprosesser hvor vesentlige innsparinger skulle gjennomføres.  Så kom korona, og alt dette har gitt oss en veldig krevende situasjon. Vi har selvsagt måtte bruke all vår tid på å håndtere pandemien og alt den fører med seg for tjenester og samfunnet. I stedet for å omstille har vi måttet bruke store ressurser på pandemien.

Les også: Kommunens sentralbord opereres av 16 medarbeidere fra Onsøy til Ise (+)

I kommunene er vi pålagt etter loven å vedta budsjetter som er i balanse og er realistiske. Det er staten selv som kvalitetssikrer dette. Det finnes ingen planer om å lage budsjetter som ikke går i balanse, og når vi nå jobber på høygir for å få endene til å møtes, samtidig som vi står midt i en krevende pandemi, trenger vi at regjeringa garanterer for at vi vil få dekt våre kostnader knyttet til koronapandemien. Den garantien har foreløpig ikke kommet. I Fredrikstad kommune anslås koronalrelaterte økonomiske utfordringer nå å utgjøre 130 millioner kroner. For Hvaler kommune anslås de samme utgiftene til 8,6 millioner kroner.

Det er vi kommunene som selv har tatt størsteparten av både arbeidet og regningen for stengte skoler og barnehager, trygge sykehjem og hjemmetjeneste, økt kapasitet på legevaktene, feberpatruljer, testing, smittesporing og innkjøp av smittevernutstyr. Det er våre barn i barnehagene, elevene på skolene og eldre på sykehjemmene som rammes av regjeringens manglende satsning på kommuneøkonomi, og vi er lei av at regjeringen og ministeren, gang på gang, ikke kan møte oss på dette.

Vi er glade for at Arbeiderpartiet har talt vår sak på Stortinget. For Arbeiderpartiet er det en selvfølge at kommunene skal få dekt sine utgifter knyttet til pandemien. Arbeiderpartiet foreslo 6 milliarder kroner mer til kommunene, som hadde gitt oss en viktig trygghet. Nå må regjeringa lytte til kommune-Norge og opposisjonen på Stortinget. Det handler rett og slett om folks hverdager.

Meninger: Ap – et ti-prosentparti om få år?

La det ikke herske noen tvil; vi stiller opp og vi jobber døgnet rundt for å sørge for at våre innbyggere får de tjenestene de har krav på. Vi er stolte av hvordan våre mange dyktige ansatte i kommunene, næringslivet og innbyggerne i våre kommuner har håndtert krisen vi står i. Nå må regjeringa komme på banen!

Les også: – Vi kan ikke hvile på laurbærene av en attraktiv by (+)