Korona-enigheten over

Politisk ukeslutt: Etterpåklokskapen rår i debatten.

Partilederdebatten i Arendal sto naturlig nok i koronaens tegn. Det er den viktigste saken i Norge og i verden akkurat nå. Pandemien er ikke bare avgjørende for folks liv og helse.

Den har fått dramatiske konsekvenser for landets økonomi.

Les også: Folk står med null i inntekt etter å ha blitt fratatt AAP. Nå krever aksjonsleder svar av statsråden

Verdensøkonomien har ikke stått overfor en større trussel siden depresjonen på trettitallet.

Saker av så stor nasjonal og internasjonal betydning egner seg ikke for partipolitisk krangel. Den må behandles i samarbeid over landegrensene og partigrensene.

Hittil har samarbeidet mellom regjeringen og Stortinget om helsetiltakene og de økonomiske støttepakkene vært vellykket og et eksempel til etterfølgelse.

Det var tverrpolitisk enighet om å stenge ned landet i mars.

Det var bred enighet om å åpne igjen i juli. Partilederdebatten viste til fulle at denne enigheten er over. Etterpåklokskapen florerte. Det ble hevdet at grensene ble åpnet for tidlig. Testestasjoner ble sent etablert på Gardermoen. Den lange valgkampen er i gang.

Det var lettere å stenge enn å åpne. Nedstengningen av samfunnet slo viruset ned.

Åpningen av butikker, barer, restauranter, flyplasser og grenser fikk viruset tilbake. Regjeringen advarte i forkant og oppfordret folk om ikke å reise til utlandet. Helsedirektoratets Knoll og Tott – Guldvog og Nakstad – gjentok og gjentok at folk måtte holde avstand og vaske hender.

Altfor mange ga blaffen. Noen oppførte seg som under frigjøringsvåren 1945. Nordmennene er ikke et folkeslag som tåler spesielt godt å leve med frihet under ansvar.

Det er to måter å bli klok på. Enten gjennom boklig lærdom eller gjennom erfaring.

Les også: Sykdommen får deg så langt ned at du må kjempe hardt for å komme tilbake til livet

God litteratur om covid-19 finnes ikke. Til det er viruset for nytt. Vi må derfor lære av erfaringen vi får etter hvert. Veien blir til mens vi går.

Da pandemien i vinter nådde Norge, visste ikke regjeringen hvordan den skulle slå ned viruset. Beredskapen mot slikt har i alle år vært neglisjert. Helsemyndighetene og regjeringen tok en sjanse da de stanset samfunnsmaskineriet mars.

Den kraftige medisinen virket. Spredningen av viruset ble slått ned.

I dag står myndighetene mye bedre rustet til å bekjempe en ny koronabølge. Fortsatt er spredningen lokal og delvis under kontroll. Hvis den blusser opp over hele landet, har helsemyndighetene erfart hva som virker best. Det blir da nødvendig med kraftige tiltak og at vi alle igjen er med på den nasjonale dugnaden.

Folk må forstå at myndighetene må prioritere liv og helse foran billig mat og sprit i Sverige.

Politikerne må selvfølgelig ha en åpen diskusjon om hvilke medisinske og økonomiske tiltak som er best. Men en diskusjon om hvem som tok feil og hvem som fikk rett, er lite fruktbar. Jonas Gahr Støre oppfordret i Arendal partilederne til å se framover.

Oppfordringen var på sin plass. Gjort er gjort og spist er spist. Den største krisen som har truffet Norge etter krigen, egner seg ikke for partipolitisk kjekling og for bruk i valgkampen.

Det er fare for at koronaen vil dominere valgkampen på samme måte som den dominerte partilederdebatten. Det er verken velgerne eller partiene tjent med.

Velgerne er i ferd med gå lei.

Les også: «Snart advarer man vel mot munnbindskam også»

Valgkampens hovedoppgave er å vise partienes syn på de mest sentrale samfunnsoppgavene. Valgkamper speiler derfor mange saker, som klima, helse- og eldreomsorg, barnehager og skole, distrikt, innvandring, skatt og arbeidsledighet.

Dessuten blir det en viktig oppgave å vise fram for velgerne statsministerkandidatene Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.

Koronaen vil trolig være med oss fram til valgdagen neste høst. Det er vanskelig å spå om viruset får betydning for valgutfallet. Så langt viser målingene at Høyre og statsminister Erna Solberg har styrket sin stilling på håndteringen av pandemien. Det kan fort endre seg hvis det går dårlig i fortsettelsen.

Partilederne vil nok sørge for at viruset ikke får dominere valgkampen. Stortingsvalget må ikke bli en folkeavstemning om kampen mot covid-19.