LEDER: Reiseregninger og tillit

Dagens tillitsbaserte system for reiseregninger på Stortinget er grundig undergravd av våre fremste tillitspersoner.

Stortingspolitikere er en privilegert gruppe. Våre 169 fremste folkevalgte sitter i nasjonalforsamlingen for å forvalte fellesskapets ressurser, og for å skjøtte vervene sine har de stor frihet, godt betalt, fri leilighet og gratis hjemreise hver uke. Mens arbeidstakere må sørge for å få reiseregningene attestert av en overordnet, er stortingspolitikernes system for refusjon av reiseutgifter tillitsbasert. Slik må det være ifølge de folkevalgte siden de ikke er ansatte, men er valgt i tillit fra folket. Da er det sannelig merkelig at også Aps stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal fra Haugesund bidrar til å rive ned tilliten. LES OGSÅ: Liadals regningsrot avslort av stikkprøver


Aftenpostens avsløringer av Mazyar Keshvaris (Frp) omgang med reiseregninger har så langt endt med en siktelse for grovt bedrageri. Hege Haukeland Liadal er så langt ikke siktet for noe som helst, men overfor Aftenposten innrømmer hun å ha levert reiseregninger for turer hun aldri har vært på. Avisens grundige journalistikk viser at Liadal har fått over 60.000 kroner refundert for reiseregninger mens hun har vært et annet sted enn det hun har oppgitt – enten på hytta, hjemme eller på private reiser. Avsløringene har ført til at Liadal har satt vervene som nestleder i fylkespartiet og medlem av Aps landsmøte på vent. Liadal har skyldt på systemet, men såpass må forventes at en stortingsrepresentant ikke fyller ut reiseregninger for reiser som aldri er utført.


Det må være likhet for loven, derfor må Hege Haukeland Liadal politianmeldes. Mottakere av NAV-støtte vet at det ikke tolereres feilskjær, og der må listen ligge for stortingspolitikere også. I tillegg må Stortinget begynne å lytte til det gjentatte kravet fra Revisorforeningen om å innføre et system der godtgjørelsen baseres på faktiske kostnader og kvitteringer. Dagens tillitsbaserte system for reiseregninger på Stortinget er grundig undergravd av våre fremste tillitspersoner.