Johansen vil ha flere kvinner inn i trossamfunns styrer

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil ha en 40 prosent kvinneandel i styringsorganene til de trossamfunnene som mottar offentlig støtte.

Av Fredrik M. Gabrielsen, NTB

– Religion er ikke bare en privatsak for den enkelte. Det er også et offentlig anliggende når det gjelder økonomisk støtte fra det offentlige. På de fleste andre områder av samfunnet vårt stiller vi krav til demokrati, åpenhet og representasjon, sier Johansen.

Byrådslederen mener det er på høy tid å gjøre det samme overfor trossamfunnene.

– Det er derfor viktig å få på plass minst 40 prosent representasjon av kvinner i styrer i trossamfunn. Ap har fremmet forslag på Stortinget om 40 prosent kvinneandel i styringsorganer i trossamfunn som forvalter pengestøtte, sier Johansen.

Forslaget ble behandlet i Stortinget i april i år, hvor blant annet Høyre og Frp stemte imot forslaget.

Integreringsarena

Johansen mener trossamfunn er en viktig integreringsarena for innvandrere og at det derfor er ekstra viktig at disse styrene bør bestå av flere kvinner.

– Vi vet at spørsmål om hvordan barn oppdras, hvilken kontakt man skal ha med storsamfunnet og så videre ofte påvirkes av hva for eksempel moskeen mener om dette. Da kan ikke styrene bare bestå av menn. Hvis vi ikke nå stiller klarere krav kan vi være med på å finansiere en reproduksjon av patriarkalske kulturer der menn bestemmer, sier Johansen.

Byrådslederen sa under onsdagens innvandringsdebatt under Arendalsuka at han har hatt kontakt med mange somaliske kvinner i Oslo som ønsker å delta i større grad i sin moské.

– Det er viktig at disse kvinnene får innpass og får være med på å bestemme blant annet hvilke imamer som skal være der og hvilke kurs som skal tilbys, sa Johansen.

Vil avvikle støtte

Under innvandringsdebatten uttalte justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) at han ønsker å avvikle støtten til islamske trossamfunn.

– Du må ikke si at ikke Frp vil være med å stille krav til det islamske trossamfunnet, for Frp vil ikke engang gi penger til det islamske trossamfunnet, tordnet Wara mot byrådslederen.

Han bekreftet overfor ABC Nyheter etter debatten at det ikke kun er hans egen mening, men også partiets.

– Partiet er også imot støtte til muslimske trossamfunn. Men støtte er noe som gis av hvert enkelt kommunestyre, sa Wara.

Det avfeier Johansen som tøv.

– Det er med respekt å melde tøv av justisminister Wara å påstå at det er norske kommunestyrer som bestemmer den økonomiske støtten til trossamfunn. Det er staten som legger føringene. Og staten det er regjeringen som Wara er en del av, sier Johansen.

(NTB)