Trepartssamarbeidet er viktig for krisehåndtering

DEBATT: Rogaland fylkeskommune, LO og NHO har vært tydelige på at vi er i samme båt i denne krisen.

Av Marianne Chesak, Fylkesordfører i Rogaland, Tone Grindland, Regiondirektør NHO Rogaland og Eirin Sund, Regionleder LO Rogaland

I disse dager er det mange arbeidstakere som føler utrygghet for jobb og inntekt. Og det er mange bedriftseiere og ansatte som frykter at smittesituasjonen vil ramme deres bedrift. Rogaland fylkeskommune, LO og NHO har vært tydelige på at vi er i samme båt i denne krisen, og nå er det tid for å dra nytte av den norske modellen.

Spredningen av koronaviruset setter det norske samfunnet på en stor prøve, og måten vi håndterer denne utfordringen på vil avgjøre hvordan vi kommer ut på andre siden. Skal vi komme ut av dette på best mulig måte, er vi avhengig av at hjulene holdes i gang i store deler av samfunnet. Helsevesenet må yte sitt beste. Vi vil være avhengig av opprettholdt aktivitet blant annet i transport, renovasjon og matforsyning. Regjeringen har pekt ut 15 sektorer som særlig viktige.

En konkurs kan ødelegge livsverket til en bedriftseier, og det kan sette de ansatte i en håpløs økonomisk situasjon. Dette må vi sammen gjøre alt for å forhindre. Derfor er Rogaland fylkeskommune, LO og NHO samstemte i at nasjonale myndigheter må lette byrden for bedriftene. Dette kan man gjøre blant annet ved å forkorte arbeidsgiverperioden ved permitteringer, samtidig som den økonomiske byrden av dette ikke legges på arbeidstakerne. 
Rogaland fylkeskommune, LO og NHO er på tilbudssiden overfor regjeringen. Vi vil bidra for å finne gode løsninger for norsk økonomi, norske arbeidstakere og norske virksomheter i denne situasjonen.

I den enkelte virksomhet vil også partssamarbeidet være den viktigste nøkkelen til en god krisehåndtering. Arbeidsgiver og tillitsvalgte kan sammen finne gode løsninger, både med tanke på å sikre bedriftens overlevelse og med tanke på å finne fleksible løsninger som opprettholder aktiviteten, men begrenser faren for smittespredning. Ansatte i norske virksomheter er omstillingsdyktige, og det er avgjørende nå i den krisen vi står midt oppe i. Den prosessen blir mye enklere med godt partssamarbeid og tydelig kommunikasjon.

Nivået mellom det nasjonale nivået og bedriftene spiller her en avgjørende rolle. LO, NHO og regionale myndigheter har gode tradisjoner for samarbeid, både om næringsutvikling, videregående utdanning og andre viktige samfunnsoppgaver. I flere fylker er det nå opprettet tett kontakt mellom myndighetene og arbeidslivets parter, slik at man raskt kan avklare og finne løsninger på de utfordringene som oppstår. Slik holder vi hjulene i gang, samtidig som vi sikrer bedriftenes liv også etter koronakrisen. 

I Rogaland har vi lang tradisjon for samarbeid om å sikre arbeidsplasser og ha gode forutsetninger for næringslivet. Dette kommer godt med når vi nå ser ledighetstall i Rogaland på nivå med tallene under oljekrisen.

Fylkeskommunen i Rogaland har sin egen beredskap, fylkeskommuner i hele landet koordinerer sitt arbeid gjennom KS, og fylkesordføreren har tett dialog med LO, NHO, NAV og Fylkesmannen. 

Renholderbransjen og matbutikker med personale i karantene har behov for arbeidskraft. NAV har lagt til rette for at arbeidsgivere og arbeidstakere kan sikre bruk av regional kompetanse på arbeidsplassen.nav.no. Fylkeskommunen og flere kommuner ser nå på muligheter for å framskyndevedlikeholds- og utbyggingsprosjekter, og vi ber i fellesskap om krisemidler til vår region nå for å kunne bidra til å holde hjulene i gang i Rogaland!

Tiltakene for næringslivet som Stortinget iverksetter, har ført oss et godt stykke på vei. Men for det største lærlingefylket i landet er det kritisk at lærlinger blir ivaretatt, for næringslivet i Rogaland har stort behov for kompetansen deres i årene som kommer. Vi vil jobbe for at det legges til rette for gode og praktiske løsninger sammen med lærebedrifter for at lærlingene får opplæring og kan gjennomføre utdanningen.

Norske samfunnsborgere deltar nå i en stor solidaritetsdugnad. Vi vet at mange som blir smittet av koronaviruset får milde symptomer, og at mange av oss kunne deltatt i samfunnet som vanlig. Men vi vet også at noen av oss ikke vil tåle å bli smittet. Derfor løfter vi sammen, i flokk. Men denne solidaritetshandlingen har også en kostnad for mange Det betyr tapte inntekter for bedrifter, frilansere og selvstendig næringsdrivende, og for arbeidstakere som blir permittert lenge. 

Vi er nødt til å gjøre det vi kan for å begrense de økonomiske kostnadene for den enkelte, og for å dele regningen på flest mulig. Og vi er nødt til å holde hjulene i gang – og det kan myndighetene og arbeidslivets parter samarbeide om.

LES OGSÅ: «Hold hodet kaldt og hjertet varmt»