Politikk

Lærere og barnehageansatte i Oslo ber om å få bruke munnbind

Skolene og barnehagene i Oslo skal denne uka tilpasse seg de nye smittevernveilederne, men Utdanningsforbundet i Oslo mener de mangler et viktig punkt.

Delen lærarstudentar som fullfører studiet på normert tid, har auka frå 48,2 prosent (2011-kullet) til 62,9 prosent (2016-kullet). Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Før påske kom Utdanningsdirektoratet med nye smittevernveiledere for skoler og barnehager. Utdanningsforbundet i Oslo, som organiserer de fleste Oslo-lærerne, ønsket sterkt å få bruke munnbind i undervisningen, men det åpner ikke veilederne for.

I veilederne står det at dersom det skal være aktuelt med bruk av munnbind, så bør det foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen.

Bønn til kommunen

Utdanningsforbundet ønsker derfor å utfordre kommunen, og sender et brev til byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap denne uka, der de ber dem om å åpne for bruk av munnbind i undervisningen og i barnehagen.

– Veldig mange av våre medlemmer er veldig opptatt av å kunne få bruke munnbind i undervisningen, og i barnehagen, fordi det skaper trygghet. Vi synes det er synd at det ikke anbefales i undervisningen, når det er anbefalt i alle andre settinger i samfunnet. Derfor synes vi fortsatt de nye smittevernveilederne ikke er tilpasset den virkeligheten mange av våre medlemmer står i, sier leder av Utdanningsforbundet i Oslo Aina Skjefstad Andersen.

De håper kommunen kan åpne for bruk av munnbind i undervisningen og i barnehagene i Oslo, og andre steder med høyt smittetrykk.

– Vi er klare på at munnbind ikke vil være en erstatning for andre smitteverntiltak, men vil sammen med andre tiltak, kunne bidra til å redusere smitte og mange karantener. For våre medlemmer ville dette bety en økt trygghet i en situasjon hvor det oppleves svært krevende å etterleve anbefalingene i veilederne.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) hadde ikke mulighet til å stille til intervju, men skriver i en e-post:

– Jeg er glad for at veilederne ble revidert, og at det har blitt tatt noen grep for å begrense antall nærkontakter. Men det er mange forhold som er uklare. Vi hadde håpet på en tydeligere veileder. Skolene jobber nå med hvordan veilederen skal implementeres.

Tydelig nok?

Skjefstad Andersen forteller at en del medlemmer også reagerer på at smittevernveilederne etter deres mening ikke er tydelige nok, fordi det fortsatt er formuleringer som «bør», «kan» og «unngå dersom mulig».

Vestli skole ligger i bydel Stovner, der smitten har vært høyest i hele landet. Etter at 500 elever havnet i karantene, måtte de stenge dørene 4. mars i år. Denne uka fikk 1–4. klasse komme tilbake på skolebenken etter en måned på hjemmeskole.

Rektor Ellen Sundby og de ansatte har satt seg godt inn i de nye smittevernveilederne. Hos dem er det foreløpig ingen som har bedt om å få bruke munnbind, men Sundby forteller at de vil la ansatte bruke munnbind dersom det gjør at de føler seg tryggere på jobb.

De har stort sett kunnet løse smittevernet på skolen, men reagerer også på at noen formuleringer er utydelige.

– På gult nivå skriver de for eksempel at ansatte skal holde avstand til elever i andre kohorter der det er mulig. Vi legger opp til det skal være umulig å havne i kontakt med elever i andre kohorter, og reagerer litt på at veilederne åpner for andre muligheter, sier Sundby.

Ellers stiller de seg litt uforstående til hvordan elevens behov for nærhet og omsorg skal ivaretas på gult og rødt nivå, når håndhilsing og klemming skal unngås.

Sundby forteller at mange av tiltakene fungerer godt, som at alle elever har hver sin pose med utstyr og nettbrett. Derimot krever noen tiltak mer tid.

Sundby trekker fram toalettbesøk som et eksempel. En ansatt følger eleven til toalettet, og desinfiserer etter bruk. Innmarsj og utmarsj mellom friminutt, og når skoledagen er over tar også mye lengre tid fordi de skal sikre god avstand. Mange foreldre må derfor vente en god stund, forteller rektor Ellen Sundby.

Massetesting og vaksiner

Regjeringen har nå satt et mål om å komme i gang med systematisk og regelmessig testing i skoler i midten av april.

Kommunene med strengere tiltaksnivå, som Oslo, vil prioriteres. Både byrådet og Utdanningsforbundet er positive til massetesting.

Ved stor smittespredning bør lærere og annet pedagogisk personell prioriteres i vaksinekøen heter det i et nytt råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) skriver NTB.

– Dette vil kunne beskytte både lærere og annet pedagogisk personell, men også bidra til å opprettholde åpne skoler og barnehager og slik beskytte barns hverdag, skriver de.

Det er leder av Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen glad for.

– Når det er så viktig for samfunnet å holde barnehagene og skolene åpne, så må man vaksinere de ansatte for å redusere smitten og beskytte dem.

FHI viser til en studie der kommer fram at lærere og ansatte i skolen og barnehagen har noe større sjanse for å bli smitta.

Ikke for tidlig

Rektor Ellen Sundby og leder i Utdanningsforbundet i Oslo Aina Skjefstad Andersen håper kommunen klarer å holde igjen, og ikke åpner opp for tidlig.

– Vi må ikke la de lave smittetallene fra påsken lure oss. Våre medlemmer er redde for at skolene, barnehagene og samfunnet skal åpne opp for tidlig, og at vi havner i en ny nedstengning, sier Skjefstad Andersen.

– Jeg håper inderlig at vi slipper et smitteutbrudd og nye karantener, sier Sundby.

Dette er reglene som gjelder fram til 15. april:

  • Barnehagene organiseres på rødt nivå.
  • Rødt nivå i barneskolen (1. – 4. trinn i hele byen, samt 5.–7. trinn på skoler i bydeler som ikke har heldigital undervisning).
  • Heldigital undervisning for 5.–7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Det kan bli aktuelt å innføre heldigital undervisning for denne aldersgruppen på andre skoler eller i andre bydeler dersom smittesituasjonen lokalt tilsier det.
  • Heldigital undervisning for ungdomsskolen, videregående skole og voksenopplæringen i hele Oslo.
  • Skolene og barnehagene har fram til 12. april på å tilpasse seg de nye smittevernveilederne.