Oslo

Oslo-lærere gir smittevernstryk i fersk undersøkelse: – Det er ikke trygt for elevene

Til tross for strengt smittevernregime på skolene svarer godt over halvparten av tillitsvalgte i Osloskolen at det i liten grad er mulig å holde avstand til og mellom elevene. – Alle skoler og barnehager bør stenges, mener tillitsvalgt i Groruddalen, som frykter for egen, barnas og foreldrenes helse.

– Vi har et sett med regler, og vi har en virkelighet ute på skolene. Og de to tingene går ikke i hop.

Det sier ansvarlig for grunnskolen i Utdanningsforbundet Oslo, Jorunn Folkvord, til Dagsavisen.

Mandag kom beskjeden om at ungdoms- og videregående skoler i Oslo stenges til over påske. I enkelte særlig smitteutsatte bydeler er også 5.- 7.-trinn på barneskolen stengt. Elevene er i stedet henvist til hjemmeundervisning. Men barnehagene og barneskolene er fortsatt åpne, og mange elever og lærere er fortsatt redde. Som Dagsavisen skreiv tidligere i uka etterlyser Oslos lærere tydeligere og strengere tiltak for å hindre skolesmitte.

Gult og rødt nivå

For til tross for både rødt og gult smittevernnivå er det fortsatt svært vanskelig, for ikke å si umulig, å sørge for godt smittevern på skolene. Det viser en ny undersøkelse.

Utdanningsforbundet Oslo, som er den suverent største fagforeningen for lærere, har spurt sine tillitsvalgte i hvor stor grad det er mulig å holde avstand til og mellom elevene på henholdsvis gult og rødt nivå.

79 prosent av de tillitsvalgte i grunnskolen har svart på undersøkelsen. Svarene er langt fra oppløftende.

  • 69 prosent svarer at det i liten grad er mulig å holde avstand til elevene på gult nivå
  • 52 prosent svarer at det i liten grad er mulig å holde avstand til elevene på rødt nivå
  • 87 prosent svarer at det i liten grad er mulig å holde avstand mellom elevene på gult nivå
  • 64 prosent svarer at det i liten grad er mulig å holde avstand mellom elevene på rødt nivå

– Når vi spør våre medlemmer om hvordan de har det, svarer de veldig ulikt. Skolene er jo forskjellige, og det er ulikt smittetrykk mellom bydelene. Men alle er enige i at hvis smittetrykket sier at det er nødvendig å holde 5. -7. trinn hjemme fra skolen, så klarer ikke lærerne å forstå at det er trygt å ha 1. -4. trinn på skolen. Det er ikke trygt for elevene, ikke for familiene deres og ikke for lærerne, sier Folkvord.

For liten plass

I Groruddalen, der smittetrykket er det høyeste i hele Norge, jobber Hilde Pedersen som lærer for en 4. klasse. Hun beskriver en skolehverdag på rødt nivå med mindre klasser, avstand mellom pultene og der gruppene har ulike frikvarter for å unngå å blande seg. Til tross for dette er det i praksis helt umulig å holde avstand til og mellom elevene.

– Vanligvis har jeg 27 elever, nå har jeg 17. Det betyr at de kan sitte med nesten en meter mellom seg. Antallet barn går ikke opp med størrelsen på klasserommet. Og jeg må jo gå rundt og hjelpe dem, de er jo forskjellige barn med mange ulike behov. Barna glemmer seg også, og er tett oppå hverandre enten det er i garderoben eller i trappene når de måter barn fra andre trinn. Så det er liten grad av overholdelse av reglene i løpet av dagen, sier Pedersen.

Hilde Pedersen er lærer i Groruddalen i Oslo.

Fredag kom nye tall fra SSB, som viser at undervisningspersonell i Oslo kommune er den yrkesgruppa i Norge som er mest utsatt for koronasmitte. Selv om ledelsen på skolen gjør det de kan for å sørge for et best mulig smittevernregime på skolen mener Pedersen at nok er nok: Skolene må stenge, av hensyn til både barn, foreldre og lærere.

Tallene fra Utdanningsforbundet viser jo at hennes fortelling ikke er unik. Lærere over hele byen opplever en skolehverdag som gjør det umulig å sikre elever og ansatte mot smitte.

– Sånn er det over hele fjøla. Jeg jobber i bydel Grorud, og kolleger jeg snakker med som jobber på Stovner eller Søndre Nordstrand, vi er enige om at det føles helt feil å gå på jobb. Vi har et smittetrykk som ikke ligner noen ting. Og barna får jo med seg dette, det er jo over alt i media. Det skaper en usikkerhet for barna, og foreldrene er også engstelige. Jeg kan jo ikke si at jeg kan garantere at barna ikke blir smittet på skolen. For det kan jeg jo ikke, sier Pedersen.

Krever nye regler

De siste ukene har smitten blant barn og unge steget betraktelig i Oslo. Ifølge Helseetatens ukerapport for uke 10 ble så mange som hver tredje person under 20 år som testet positivt smittet på skolen eller i barnehagen i uke 7–10. Til sammen 593 personer under 20 år ble registrert smittet i disse ukene, hvorav 194 ble smittet på skolen eller i barnehagen.

Det hjelper ikke at storebror og storesøster er hjemme hvis de yngste er i barnehagen og på skolen

—  Hilde Pedersen, lærer

Trafikklysmodellen, der smittevernnivået blir delt inn på grønt, gul eller rødt nivå, alt ettersom hvor mye smitte det er i kommunen er rett og slett ikke god nok, og ikke tilpasset den mer smittsomme britiske mutasjonen av viruset som herjer i Oslo nå, mener fagforeninga.

– Vi føler smittevernreglene vi må forholde oss til ikke er lagd for denne mutasjonen. Ledelsen ved min skole er stadig vekk i kontakt med bydelsoverlegen og ønsker å stenge skolen, men det får vi ikke lov til. Jeg forstår ikke hvorfor vi ikke får stenge neste uke, slik at vi får tre uker med færrest mulig treffpunkter. Mitt område er kjent for mange tallrike familier som bor trangt. Det hjelper ikke at storebror og storesøster er hjemme hvis de yngste er i barnehagen og på skolen. Da kommer smitten inn en annen vei, sier Pedersen.

Kunnskapsdepartementet har varslet en oppdatert versjon av trafikklysmodellen. Fredag kom en ny smitteveileder for de videregående skolene, mens barnehagene og grunnskolene vil komme seinere.

– Vi ønsker oss regler som er logiske og som lar seg praktisere. Vi er ikke smittevernpersonell, og har ikke den fagkunnskapen som trengs for å si nøyaktig hvordan de nye reglene bør være, men smittemengden i Oslo er nå så stor at den i praksis ikke lar seg forene med et godt opplæringstilbud. Jeg forventer at de som sitter med kompetansen nå viser ansvar, sier Folkvord.

Mer fra Dagsavisen