Nyheter

Skolebyråden i Oslo: – Det meldes nå om selvskading, selvmordsforsøk, spiseforstyrrelser og skolevegring. Dette haster

Skolebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV) mener regjeringen bør kunne sørge for å kompensere barn og unge like raskt som næringslivet.

«Nå håper jeg regjeringa snart skjønner at vi trenger en krisepakke for barn, en som virkelig monner! Den må være omfattende og den må være mangeårig. De neste åra blir reparasjonsår. Ikke ett, men mange.»

Det skrev byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) på Facebook etter at Oslo nok en gang strammet inn koronatiltakene denne uka.

Thorkildsen utdyper nå overfor Dagsavisen hva hun mener en slik tiltakspakke bør inneholde:

– Det viktigste er å styrke de arenaene barn og unge tilbringer tida si på: Støtte til familiene, spesielt de som blir foreldre for første gang. Vi må ha nok ressurser til barnehager og skoler, og mest der vi har de største utfordringene. Og vi trenger en styrking av barn og unges fritidsarenaer, så alle kan få gode opplevelser og oppleve fellesskap og mestring. I tillegg trengs det et ordentlig løft innen psykisk helse og barnevern, sier Thorkildsen, og legger til:

– Det meldes nå om alvorlig problematikk, som selvskading, selvmordsforsøk, spiseforstyrrelser og skolevegring. Dette haster.

Reversere skattekutt

På spørsmål om hvor hun tenker de ekstra midlene til en slik krisepakke skal komme fra, svarer byråden:

– Jeg tenker at det finnens mange varianter. Hvis penger er problemet, synes jeg regjeringa bør vurdere å reversere skattelettelsene de har gitt ut til folk som har klart seg veldig bra gjennom pandemien. Dette er penger som vi trenger til de beste investeringene vi kan gjøre, nemlig i barn og unges helse, læring og utvikling. Det finnes faktisk ingen ting som gir større avkastning. Men først og fremst handler dette om hva slags samfunn vi vil ha.

Thorkildsen er tydelig på at hun venter rask handling fra regjeringen.

– Det bør komme nå. Regjeringa må være like raske på ballen som de har vært når det gjelder andre områder, som næringslivet. Vi går nå inn i ett av mange reparasjonsår, og en krisepakke må innebære et varig løft. I tillegg må vi selvsagt bidra lokalt, men kommunene er helt avhengige av drahjelp fra staten., sier Thorkildsen.

Arbeidsledige

Hun minner om at Oslo har nesten 40 000 arbeidsledige.

– Mange av disse er foreldre, og også dette påvirker barn i veldig stor grad. Vi har allerede høyest fattigdom blant barnefamilier, mye trangboddhet og psykososiale problemer i svært mange familier. I tillegg har vi hatt de mest inngripende tiltakene av alle, med skolestengninger, omfattende karantener, hjemmeskole og stengte fritidstilbud. Etterdønningene kommer til å merkes i mange år, og kan bli varige hvis de ikke tas tak i tidlig nok.

Sommerskole

Dagsavisen har bedt kunnskapsminister Guri Melby (V) kommentere Thorkildsens ønske om en ekstra krisepakke. Hun deler bekymringene til byråden.

– Jeg er veldig bekymret for hvordan denne pandemien har og vil påvirke barn og unge, spesielt de i en sårbar situasjon. Derfor har vi også vært tydelig på at barn og unge skal bære minst mulig av tiltaksbyrden i bekjempelsen av pandemien, og at vi skal klare å holde skoler og barnehager åpne. Regjeringen har gjentatte ganger sagt at det ikke skal stå på pengene, og vi har gitt milliarder til kommunene for å kompensere også skoler og barnehager for koronatiltak og det skal vi fortsette med, sier Melby.

Saken fortsetter under videoen

Hun viser videre til at regjeringen har satt av 500 millioner kroner til sommerskole, og at det i fjor ble brukt 170 millioner kroner på tiltak for å bøte på tapt læring. Denne tilskuddsordningen er videreført også i år med 160 millioner kroner.

Melby svarer verken bekreftende eller avkreftende på hvorvidt hun vil komme med en omfattende og mangeårig krisepakke for barn.

– Vi jobber hele tiden med å sikre tiltak som håndterer situasjonen nå, men også hva som må på plass av langsiktige tiltak på grunn av krisen. I de prioriteringene står barn og unge helt åpenbart sentralt, sier statsråden.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Nyeste fra Dagsavisen.no: