Annonse
BRANN: I brannvesenets rapport etter storbrannen på Nedre Foss gård, kommer de med flerrende kritikk for manglende brannsikkerhet. FOTO: JENS OLAV NESVOLD/NTB SCANPIX

Brannvesenets rapport: Skrudde av sprinkleranlegg på Nedre Foss

Brannvesenets rapport etter storbrannen på Nedre Foss gård 30. desember viser store mangler ved brannsikkerheten. Blant annet hadde de ansatte skrudd av sprinkleranlegget i forkant av brannen.

Annonse
Oslo

 

«Brannen oppsto som følge av feil ved avtrekk og skorsteiner fra grillene samt feil bruk av disse», er hovedtrekkene i rapporten.

«Det store omfanget brannen fikk skyldes en kombinasjon av feil ved flere branntekniske/bygningstekniske tiltak og at ansatte ikke har betjent disse på en tilfredsstillende måte. De mest kritiske feilene er knyttet til spjeld i skorstein over grill og betjening av disse, utførelse av avtrekkssystemet plassert i fremkant av grillene, fjerning av fettfilter i avtrekkshette under grilling, manglende slokkeanlegg over grillene, manglende branncelleinndeling av teknisk rom, manglende direkte overføring av brannalarm til brannvesen, avstengning av sprinklerventil før brannen var bekreftet slukket», er de videre hovedkonklusjonene i rapporten Dagsavisen har fått tilgang til.

Stengte ventil

Fra de ansatte på kjøkkenet fyrte opp grillene branndagen, opplevde de flere ganger at kjøkkenet ble fylt opp med røyk. Brannalarmen gikk gjentatte ganger fra klokken 15 til brannen ble oppdaget.

Siste brannalarm ble aktivert klokken 18.42.

Omtrent samtidig observerte en forbipasserende flammer fra den ene pipehatten.

Kort tid før den siste brannalarmen ble aktivert, ble det observert røyk og rennende vann fra teknisk rom som ligger en halv etasje mellom kjøkken i 1. og 2. etasje. Det er derfor sannsynlig at det er i dette rommet brannen har startet. Ansatte skal deretter ha stengt av sprinklerventilen for å unngå store vannskader da de kun så røyk og vann, ikke flammer, står det videre i rapporten.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ikke varsling

Brannalarmen som Nedre Foss gård hadde, varslet ikke brannvesenet direkte, men et vekterselskap.

«Manglende direkte varsling til brannvesen antas derfor å ha bidratt vesentlig til det store skadeomfanget», heter det videre i rapporten.

– Hva som vil skje ut ifra denne rapporten, er det ikke vår oppgave å bedømme, sier Fredrik Frøland, avdelingssjef for beredskap ved Oslo brann- og redningsetat (Obre), til Dagsavisen.

– Målet med evalueringen er å unngå slike storbranner i framtida og å ta lærdom av hendelsen både for egen del og for alle som driver med brannsikring av slike bygninger. På Nedre Foss gård er det begått en del feil som har fått store konsekvenser. Det å skru av sprinkleranlegget uten først å forsikre seg om at det ikke brenner, er ikke etter boka, sier han.

Hva denne rapporten betyr forsikringsmessig, er det ennå for tidlig å si.

– Vi er et av flere forsikringsselskaper i denne saken. Og dette er en stor skadesak. Vi har ennå ikke sett rapporten, og det er bra at Obre har lagd en så grundig rapport. Vi må se på helheten i dette, og vi har en god dialog med kunden, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If Skadeforsikring til Dagsavisen.

Byantikvaren besøkte branntomta: Bedre enn fryktet

Eiendomsspar AS, som eier Nedre Foss gård, har ikke sett rapporten, men skriver dette i en e-post til Dagsavisen:

«Vi har ikke mottatt rapporten, og vil derfor ikke uttale oss om innholdet før den er mottatt. Vi ønsker heller ikke å spekulere i skadeårsak eller hendelsesforløp for øvrig. Vi ønsker imidlertid å fremheve at bygget var nyrestaurert og at både gårdeier og driver hadde fokus på sikkerhet både i byggefasen og driftsfasen. Restauranten som åpnet 12. mai 2015 gikk svært godt, og hadde allerede i 2015 et solid overskudd. Det er trist for alle involverte parter at bygget brant. Bygget vil gjenoppbygges slik det var, og leiekontrakten vil løpe videre uendret etter gjenoppbyggingen. Vi ser fram til å komme i gang med gjenoppbyggingen så raskt som mulig», skriver eiendoms- og utviklingsdirektør Sigurd Stray i e-posten til Dagsavisen.

Les også: – Bygg byer, ikke bomaskiner

 

Annonse