Oslo

P-hus ødelegger planer om bilfritt byliv

Hundrevis av parkeringsplasser i sentrumsgatene i Oslo er fjernet, men biltrafikken fortsetter til og fra tusenvis av parkeringsplasser i parkeringshus i samme område.

Det stikker kjepper i hjulene for byrådets prosjekt «bilfritt byliv».

– Parkeringshusene er i all hovedsak privateide, og kommunen har således begrenset mulighet til å påvirke eksisterende parkeringshus, erkjenner Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

Ønsker kartlegging

– Parkeringshusene fører til mye ekstra trafikk. Det er et viktig poeng å få med seg, sier Anne Kristine Amble.

Hun bor på Nedre Tøyen i bydel Gamle Oslo, et av områdene hvor beboerne kjører minst bil i hele Norge, noe Dagsavisen har omtalt tidligere.

Gatene i bydelen er ofte fulle av biler likevel, noe Amble tror langt på vei kan forklares med både mye gjennomfartstrafikk og flere store parkeringshus i bydelen.

– Hvis det er mulig bør det kartlegges hvem som bruker parkeringshusene og hvor disse bilistene kommer fra, mener Amble.

– Ideelt sett burde innbyggere i bydelen fått disponere parkeringsplassene i disse parkeringshusene, slik at vi kunne fått frigjort enda mer av gatene her til gange, sykkel og fått trygge skoleveier.

P-hus tett i tett

Galleriet Øst P-hus og Grønlands Torg P-hus er to av de kommersielle parkeringshusene i nærområdet til Amble og hennes familie. De har til sammen plass til nærmere 1.000 biler.

En oversikt på Visit Oslos nettsider over parkeringshus «i sentrale Oslo», omfatter i tillegg 30 andre parkeringshus med ytterligere om lag 8.500 parkeringsplasser. Det største av dem har plass til over 1.500 biler.

– Den største plagen med biltrafikken er definitivt hvordan den påvirker luftkvaliteten, sier Amble.

– Støy er et annet problem, spesielt om sommeren med rånere i gatene. Bilene deres bråker ekstra mye. Til tider kan det også være ganske kaotisk med mye trafikk og biler parkert på fortauene slik at fotgjengere må ut i veien for å komme forbi.

Selv går og sykler Amble mye, når hun ikke reiser kollektivt. Skulle det oppstå bruk for bil, løser hun det med sitt medlemskap i bildelingstjenesten Bilkollektivet.

Oslos byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG).

Har ikke oversikt

Hvor mange parkeringshus det til sammen finnes i hele Oslo, har ikke Plan- og bygningsetaten oversikt over, selv om det er de som godkjenner søknader om slike byggeplaner. Senest i fjor ble det gitt tillatelse til et nytt underjordisk parkeringsanlegg i tilknytning til to nye leilighetsbygg i Ensjøveien i Gamle Oslo.

– Det er sjelden at det bygges helt rene parkeringshus. Ofte er det parkering i kombinasjon med næringsbygg og boligbygg, opplyser senior kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen i Plan- og bygningsetaten.

Store parkeringskjellere under for eksempel boligblokker, registreres som «garasje knyttet til bolig» av Plan- og bygningsetaten, men denne betegnelsen brukes også om garasjer tilknyttet eneboliger.

– Det er dermed vanskelig å trekke spesielt ut det som er parkeringskjellere, forklarer Larsen.

Mørketall for Norge

Heller ikke daglig leder Lars Monsen i Norpark, «bransjeforeningen for all parkeringsrelatert virksomhet, både for kommersiell og forvaltningsmessig drift», vet hvor mange parkeringshus det finnes i Oslo, eller i Norge for den saks skyld.

Han ber derfor Dagsavisen sjekke med parkeringsregisteret til Statens vegvesen. Men, nei, «det har vi ikke statistikk på», er tilbakemeldingen også derfra.

Det Statens vegvesen likevel kan opplyse om, er at det nå er registrert drøyt 394.000 biloppstillingsplasser i Norge som bilistene må betale for å bruke. I virkeligheten finnes det enda flere avgiftsbelagte parkeringsplasser, både i parkeringshus og andre steder.

– Det er virksomhetene som tilbyr parkering mot betaling som selv har ansvaret for å registrere parkeringsområdene i parkeringsregisteret. Vi er kjent med at ikke alle områder med tilbud om slik vilkårsparkering, er registrert. Dette er en del av det vi følger opp i våre tilsyn, opplyser rådgiver Halgeir Jansen i Statens vegvesen.

Registrerer ikke alt

Jansen kan videre opplyse at det også er drøyt 130.000 parkeringsplasser i Norge som det ikke er nødvendig å betale avgift for, for å kunne bruke.

Også andre områder er forbeholdt bilen.

– Parkeringsområder som ikke er åpne for allmennheten, for eksempel ansattparkering mot avgift og beboer- og gjesteparkering i borettslag, er ikke registrert i parkeringsregisteret, påpeker Jansen.

– Har dere noen mulighet til å påvirke utfallet ved søknader til kommunene om bygging av nye parkeringshus eller parkeringsplasser?

– Vi i Statens vegvesen Parkeringstilsynet har ikke denne muligheten, svarer Jansen.

Advarer mot krymping

Til tross for den tilsynelatende overfloden av parkeringsplasser, er Lars Monsen i Norpark bekymret på bilistenes vegne.

– Mange kommuner prøver å redusere bilbruken ved hjelp av parkeringsbegrensninger. Det legges opp til at det skal bli færre parkeringsplasser både der hvor vi bor, jobber og er på fritiden. Samtidig er det et enormt behov for nye parkeringsplasser, fordi antallet biler fortsetter å gå opp, påpeker han.

– Dette ser vi eksempler på blant annet ved jernbanestasjoner, hvor mange av dem som skal ta toget, parkerer langs kommunale veier i nærheten fordi det ikke er plass andre steder.

– Kommunenes planer om å redusere antallet parkeringsplasser framstår derfor som litt urealistiske, spesielt i områder som er tettest trafikkert fra før, mener Monsen.

Vil omdisponere

Byrådet i Oslo har like fullt fjernet nesten 800 parkeringsplasser siden det tiltrådte og fortsetter videre på sitt prosjekt «bilfritt byliv».

– I en by med knappe arealer ønsker vi å prioritere gående og syklende foran bilen. Da må vi legge til rette for en hverdag hvor man raskt og enkelt kommer seg dit man skal, enten ved å sykle, gå eller reise kollektivt. På den måten vil også behovet for parkeringsplasser og parkeringshus bli mindre, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav.

Fordi kommunen kan gjøre lite med de privateide parkeringshusene, vil Stav satse på en annen strategi.

– Vi ønsker i samarbeid med bransjen å se nærmere på mulighetene til å omdisponere parkeringsplasser i parkeringsanlegg til bildeling eller andre grønne mobilitetstjenester, forteller hun.

Samtidig ønsker Stav at det skal bli slutt på gratisparkering ved kjøpesentre og på arbeidsplasser.

– Vi har meldt til regjeringen at kommunene trenger en lovhjemmel for å kunne kreve at kjøpesentre og arbeidsgivere tar avgift på parkeringen. Dette kan være aktuelt ved sentrumsnære virksomheter og ved knutepunkter der det allerede er mange alternativer til bilen, mener Stav.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen