Innenriks

Krever mer klimavennlig jobbreising

Unio krever at statens reiseregulativ i langt større grad må stimulere til færre og grønnere jobbreiser for å få ned klimautslippene.

Ragnhild Lied. Leder av Unio.

I de pågående forhandlingene med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om reiseregulativet, er dette Unios krav:

  • Nødvendigheten av reisen skal alltid vurderes opp mot klimahensyn, og reisene skal så langt det lar seg gjøre gjennomføres på en miljøvennlig måte.
  • Samkjøring skal belønnes.
  • Sykkel og elsykkel skal belønnes og gis kilometergodtgjørelse.

– I strid med miljøhensynet

Et av målene med kravene er å få ned den samlede reisevirksomheten, forteller Unio-leder Ragnhild Lied.

– Vi ønsker å bidra til mer bruk av klimavennlige transportløsninger og få ned den samlede reisevirksomheten slik at klimagassutslippene reduseres, sier hun.

– Alle må bidra i det grønne skiftet. Fagbevegelsen har stor makt i Norge og den må også brukes til å regulere virksomhetene slik at de reduserer klimagassutslippene. Partene i virksomhetene og på arbeidsplassene vet hvor skoen trykker og hvor de kan bidra. Det er viktig å gi dem verktøy for å ta de gode grønne vurderingene.

Unio er med sine 380.000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Flere av de 13 forbundene som Unio omfatter, har en stor andel offentlige ansatte.

Lied tror en innfrielse av Unios krav kan få store positive ringvirkninger for klimaet. Hun viser til at en tredel av de norske utslippene kommer fra veitrafikk og transport.

– I dag er «hurtigste og rimeligste» det styrende prinsippet. Dette kan komme i strid med miljøhensynet, påpeker hun.

– Det er også viktig å huske at statens reiseregulativ er normdannende og vil ha effekt langt utenfor statlig tariffområde.

– Økonomi er motiverende

– Har dere beregnet hvor dyre kravene deres er?

– Nei og det er nok vanskelig, men de vil ikke nødvendigvis koste noe ekstra, svarer Lied.

– Ta passasjertillegget for eksempel. Hvis en person sitter på i stedet for å kjøre selv, skal jo denne personen ikke ha kilometergodtgjørelse.

– Ja, i dagens reiseregulativ er det allerede et passasjertillegg på 1 krone per kilometer. Er ikke det å oppfatte som at samkjøring allerede belønnes?

– Jo, og økonomi er motiverende, og det er derfor reiseregulativet egner seg godt til å endre atferd. Økte satser kan stimulere til mer samkjøring, tror Lied.

– Skal høyere satser for samkjøring også gjelde ved bruk av fossilbil? Vil ikke det i så fall kunne flytte reiser fra kollektivtilbud til personbil på en uheldig måte?

– Vi ser ikke den helt store faren for at passasjertillegg skal dempe interessen for kollektivtrafikk. Hensikten er å stimulere til valg av grønne reiseløsninger og reduksjon i det samlede antallet reiser. Det er om å gjøre å fylle opp både biler, busser, og oppvaskmaskiner for den del, og det har miljøeffekt, svarer Lied.

– Erstatte med teamsmøter

Hvis Unio får gehør for sitt ønske om kilometergodtgjørelse for sykkel og elsykkel, vil det fylle i et hull i statens reiseregulativ. I dag nøyer staten seg nemlig med å gi godtgjørelse bare ved bruk av egen bil, motorsykkel, moped, snøscooter, ATV og båt med motor.

– Ønsker dere den samme godtgjørelsen ved bruk av sykkel som andre framkomstmidler, eller høyere satser for sykkel?

– Dette vil vi komme tilbake til i forhandlingene, men det er viktig å nevne at sykling er bra både for folkehelsa og klimaet, svarer Lied.

Men får hun det som hun vil, skal det uansett bli færre utbetalinger av kilometergodtgjørelse, i og med kravet om at nødvendigheten ved jobbreiser alltid skal vurderes opp mot hensynet til klimaet.

– Koronaen har vist at det går an å ta ned reisevirksomheten og likevel drive ulike virksomheter. Med koronaen kom også en rask utvikling av kommunikasjonsteknologi som mange tok i bruk. Denne teknologien bør benyttes videre, også til miljøformål, sier Lied.

– Hva som er en unødvendig reise vil variere fra virksomhet til virksomhet. Reiser til møter som lett kunne vært erstattet med teamsmøter, er det åpenbare svaret.

De pågående forhandlingene om statens reiseregulativ omfatter foruten Unio, også LO Stat, Akademikerne og YS Stat. Målet er å komme til enighet med Kommunaldepartementet innen utløpet av året.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen