20 milliarder ble 40 milliarder og blir nå enda flere milliarder. Nye E18 fra Oslo og gjennom Asker og Bærum blir svinedyr. FOTO: ARNE OVE BERGO

Ny E18 blir enda dyrere

Oslo bystyre vil ha billigere ny E18, men veiutbyggingen blir i stedet flere milliarder kroner dyrere enn det mange kanskje tror.

– Ny E18 gjennom Asker og Bærum er anslått til 40 milliarder kroner. Kostnadene for ny E18 i Oslo, fra Filipstadlokket til Oslos grense ved Lysakerelva, kommer i tillegg, opplyser prosjektleder Knut Gløersen i Statens vegvesen.

– Hvor dyr blir utbyggingen av denne strekningen?

– Det er det ikke gjort noen kostnadsoverslag for ennå, men det er mulig at bussveien som skal bygges gjennom Asker og Bærum blir forlenget inn i Oslo, og så spørs det om det utover det blir en enklere ombygging eller en nedbygging av veien. Men noen milliarder kroner blir det fort snakk om, svarer Gløersen.

LES OGSÅ: Forsøker å bremse E18

Dyrere og dyrere

Opprinnelig ble det anslått at ny E18 i Vestkorridoren skulle koste om lag 20 milliarder kroner, men etter å ha gjort nye beregninger kom Vegvesenet til at prisen trolig kommer til å bli det dobbelte. Denne kostnadsøkningen er det primært bilistene som må punge ut for.

– Fem-seks milliarder kroner blir finansiert gjennom Oslopakke 3, resten er bompenger, minus det statlige bidraget som kan bli på 20-30 prosent av kostnaden, opplyser Gløersen.

Det kan innebære at bilistene som kjører gjennom Asker og Bærum og videre inn til Oslo, grovt regnet vil måtte betale et sted mellom 24 og 28 milliarder kroner for at veiprosjektet skal kunne bli gjennomført.

Milliardene som trengs til utbyggingen av den siste strekningen av E18 i Oslo, må trolig skaffes til veie på annen måte.

– Hvordan dette skal finansieres er det ikke tatt standpunkt til. I stor grad er det snakk om en strekning innenfor bomringen, og det kan bli vanskelig med et nytt bompengesystem innenfor den, påpeker Gløersen.

LES OGSÅ: E18 er allerede et millionsluk

River 240 boenheter

– Kan det bli nødvendig med grunnerverv i Oslo for å få gjennomført utbyggingen?

– Det er det umulig å si noe om nå, svarer Gløersen.

Men på resten av strekningen har Vegvesenet allerede begynt å kjøpe opp eiendommer for å få gjennomført den planlagte utbyggingen.

– I praksis har vi kjøpt fire eiendommer, men vi har ennå ikke begynt å rive hus. De eiendommene som nå fraflyttes, blir leid ut. Riving kommer i en senere fase av prosjektet, opplyser Gløersen.

– Hvor mange hus må rives?

– Det er cirka 240 boenheter, fordelt på færre hus, fordi en del av boenhetene ligger i blokker med flere boenheter.

– Hvordan finansierer dere kjøpene av disse eiendommene?

– Det har vi fått penger til i revidert statsbudsjett i fjor og i årets budsjett, så dette er klarert med Stortinget.

Samtidig som Gløersen jobber videre med den planlagte utbyggingen, varsler Guri Melby (V), byråd for samferdsel og miljø i Oslo, at hun nå ønsker et møte med Vegvesenet.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Ønsker kutt

Under dette møtet vil Melby følge opp bystyrets ønske om at E18-prosjektet må slankes, i tråd med målene i klimaforliket, og at kostnadene reduseres.

– Jeg håper dette møtet kan finne sted ganske raskt, selv om vi snart går inn i en sommerferie, sier Melby.

Vegvesenet møter gjerne byråden, opplyser Gløersen.

– Er det mulig med en billigere utbygging?

– Etter som prosjektet i stor grad skal finansieres ved bompenger, vil pengene man sparer ved å slanke prosjektet, i liten grad komme noen andre til nytte.

Like fullt diskuterer Gløersen gjerne hvordan prosjektet kan slankes, og allerede for halvannet år siden presenterte Vegvesenet et slikt forslag.

– Da la vi fram en plan uten noe særlig med tunneler i Bærum, forteller han.

– Du er mellom barken og veden, etter som ønskene til politikerne i Asker og Bærum er annerledes enn ønskene til politikerne i Oslo?

– Ja, jeg har en følelse av at oppfatningene spriker. Derfor må vi få en politisk avklaring før vi setter i gang med å planlegge noe annet enn det vi er i gang med nå.

– En politisk avklaring på hvor høyt nivå?

– Det tør jeg ikke si.

Byggestart blir det uansett ikke med det første.

– I beste fall kan vi komme i gang sent i 2018, på parsellen mellom Lysaker og Ramstadsletta, sier Gløersen.

– Før det skal vi gjennom en bompengeutredning med en bompengeproposisjon, og den kan ikke bli behandlet før i 2018.

– Hva gjør dere fram til da?

– Vi jobber videre med reguleringsplanen vi startet på i fjor, og skal avslutte den, og så fortsetter vi med grunnervervene.

LES OGSÅ: Har ikke lyst til å blakke seg på ny E18