Planleggingen av ny E18 er i full gang. 80 millioner kroner er allerede brukt på dette og nye 90 millioner skal brukes i løpet av 2015 og 2016. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

E18 er allerede et millionsluk

Hver måned brukes millioner av kroner på planleggingen av ny E18. Derfor må Raymond Johansen sørge for umiddelbar omkamp om veiutbyggingen, mener Oslo SV.

I onsdagens utgave av Dagsavisen tok Aps partisekretær Raymond Johansen, som er Oslo Aps byrådslederkandidat ved høstens kommunevalg, til orde for å slanke den planlagte E18-utbyggingen.

– Oslopakke 3 bør reforhandles og behandles på nytt i Stortinget, uttalte Johansen.

Han begrunnet dette med både den høye kostnaden ved utbyggingen, veksten i biltrafikken som den vil føre til, og faren for enda dårligere luftkvalitet i Oslo.

Utspillet har ført til mange reaksjoner, og folk kappes nå om å rose og rise Johansen.

 

Les også: Frykter ny E18

 

– Nå må han handle

Marianne Borgen i Oslo SV mener det er bra at også Johansen er blitt bekymret for konsekvensene av den nye motorveien til 40 milliarder kroner.

– Nå er han ikke bare på linje med SV, men også med alle forskningsinstanser som jobber med miljø og samferdsel, alle miljøorganisasjoner og Oslos egen plan- og bygningsetat, som alle har advart mot utbyggingen. Den slår beina under klimamålene som er satt både nasjonalt og lokalt, og målene Oslo har satt seg når det gjelder miljø og luftforurensning, sier Borgen og tilføyer:

– Men det er ikke nok å være bekymret, det må handles også. Hvis Johansen mener alvor må det reforhandles nå.

Oslopakke 3 med sine mange samferdselsprosjekter, inkludert utbyggingen av E18 i Vestkorridoren, ble vedtatt i 2012. Reforhandlinger av Oslopakke 3 er planlagt til 2016. Det vil koste altfor mye å vente helt til da, mener Borgen.

 

Les også: Høyretopper forsvarer ny E18

 

170 millioner kroner

– Det brukes allerede masse ressurser på planleggingen av ny E18. De offentlige midlene bare fyker ut. Hvis det virkelig er slik at Ap ikke vil ha det slik som det er nå, er det sprøtt å fortsette å bruke penger på de eksisterende planene, påpeker Borgen.

Byggestart for ny E18 er satt til 2017, men Statens vegvesen har allerede i mange år brukt penger på planleggingen. Det forteller prosjektleder Knut Gløersen.

– Siden 2010 har vi brukt 80 millioner kroner. For i år og neste år har vi et budsjett på cirka 90 millioner kroner til reguleringsplanfasen med tillegg, opplyser han.

Hvis Raymond Johansen sørger for at partene kommer seg hurtig til forhandlingsbordet, er det dermed mulig å spare mye penger, konstaterer Borgen.

– Men Johansen har en stor utfordring, Ap snakker med to tunger, fortsetter hun.

I Dagsavisen 19. februar sa nemlig Sverre Myrli, som er medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for Ap, at ny E18 er et «viktig prosjekt for biltrafikken», og at «Arbeiderpartiet er for å bygge ny E18 i Vestkorridoren».

– Nå må Ap bli enig med seg sjøl. Raymond Johansen må rydde opp i egne rekker og sikre at Ap stopper E18-planene nå, sier Borgen.

Hun påpeker også at da Oslopakke 3 ble vedtatt, var det etter forhandlinger med Ap «som en sterk forhandlingspartner» ved bordet.

– Vi i SV gikk ut av samarbeidet om Oslopakke 3, blant annet på grunn av motorveiplanene, forteller Borgen.

 

Les også: Klimabomben

 

Ja eller nei?

Også Miljøpartiet De Grønne lurer på hva Ap egentlig ønsker å gjøre med E18.

– Så sent som 25. november i fjor stemte Ap mot en reforhandling av Oslopakke 3 på Stortinget, påpeker Lan Marie Nguyen Berg, førstekandidat for partiet til høstens kommunevalg.

– Så hva mener Raymond Johansen som partisekretær og hva mener han som byrådslederkandidat? Det vi er bekymret for, er at det han nå sier bare er tom retorikk. Hvis Ap ønsker å ta makten i Oslo, fortjener velgerne et klart svar på om Ap ønsker E18-utbyggingen eller ikke, i god tid før valget. Dette handler om osloborgernes trivsel og helse. En utbygging vil føre til flere biler, flere køer og mer kaos, og til større utslipp av klimagasser og mer luftforurensning, sier Berg.

Odd Einar Dørum, bystyrerepresentant for Venstre, mener Raymond Johansen slår inn åpne dører når han tar til orde for en slanking av E18-utbyggingen.

Dørum viser til at bystyret i fjor sommer vedtok en høringsuttalelse om Oslopakke 3 hvor det blant annet heter at «Oslo kommune mener kostnadene for utbygging av E18 Vestkorridoren er svært høye, og forutsetter at det i det videre arbeidet med prosjektet gjøres justeringer som sikrer at kostnadene reduseres.»