MILLIARDSLUK: Slik kan nye E18 forbi Lysaker bli, hvis planene til Statens vegvesen gjennomføres slik de nå foreligger. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

Har ikke lyst til å blakke seg på ny E18

Det er uaktuelt å bruke så mye som 40 milliarder kroner på ny E18 i Vestkorridoren, sier samferdselspolitikere både i posisjon og opposisjon.

I Stortingets transport- og kommunikasjonskomité er medlemmer både fra Frp, Venstre, KrF og Ap av denne oppfatning. Av dem Dagsavisen har snakket med, er bare Høyres Nils Aage Jegstad av en annen mening.

Er ikke skremt

- Jeg er ikke skremt av noen av de tallene som Statens vegvesen har lagt fram, sier Jegstad, som representerer Akershus.

Som Dagsavisen skrev i går, mener Vegvesenet at utbyggingen av ny E18 vestover fra Oslo i verste fall kan bli dobbelt så dyr som tidligere antatt. Prislappen kan dermed ende på 40 milliarder i stedet for 20 milliarder. For å få dekket inn ekstrakostnadene, må bilistene belage seg på daglige bompenger som kan bli så høye som 158 kroner i 15 år.

- Jeg er opptatt av at prosjektet gjennomføres, sier Jegstad.

Også andre medlemmer av transportkomiteen er opptatt av å få til bedre flyt i trafikken på det som er landets mest trafikkerte veistrekning - men ikke til enhver pris.

- Vi er nødt til å se om vi kan få ned kostnadene og om det er fordyrende ledd i prosjektet, sier Åse Michaelsen, medlem for Frp.

KrFs eneste medlem av komiteen, Hans Fredrik Grøvan, tenker i de samme baner.

- Vi må se om det er mulig å bygge veien på en slik måte at vi kan komme ned mot det opprinnelige anslaget på 20 milliarder kroner, sier han.

Abid Q. Raja, andre nestleder i transportkomiteen for Venstre, erkjenner også at «noe må gjøres».

- 40 milliarder kroner er ekstremt mye penger. Det tilsvarer nesten hele samferdselsbudsjettet for i år, påpeker han.

- Nå må lokalpolitikerne både i Oslo, Asker, Bærum og Drammen vurdere hvordan man skal gå fram, og om man skal realisere hele eller bare deler av utbyggingen. De må også spørre seg om en borger vil være interessert i å betale 160 kroner i bompenger, tilføyer Raja.

- Har ikke råd

Den lenge varslede oppgraderingen av E18 er del av det gedigne samferdselsprosjektet Oslopakke 3. Det innebærer at prosjektet er et spleiselag som foruten bompenger, også omfatter bevilgninger fra staten, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Men det er uaktuelt å bidra med mer penger til dette spleiselaget, mener politikere både fra Akershus og Oslo.

- Akershus fylkeskommune har ikke mulighet til å støtte prosjektet med mer enn de fem milliardene vi allerede har satt av. Vi har også flere andre store samferdselsprosjekter som skal gjennomføres, sier Sverre Myrli.

I tillegg til å representere Akershus, er også han medlem av Stortingets transportkomité.

- Mer fra Erna

- Men hvis samferdselsministeren kan bla opp mer penger til E18, så tar vi imot det med åpne armer, tilføyer Myrli.

Heller ikke Oslo har penger til overs, mener Abdullah Alsabeehg i Oslo Ap.

- Oslo har så trange budsjetter, at hvis det skal bygges ny E18 til 40 milliarder kroner, må staten og Erna Solberg betale for det, sier han.

Det viktigste samferdselsprosjektet er likevel ny T-banetunnel under Oslo, understreker Alsabeehg.

Dette er i tråd med hva Oslo SV uttalte til Dagsavisen i går.

Nils Aage Jegstad i Høyre er enig med Ap-politikerne i at staten gjennom regjeringen må bidra med mer penger til E18-utbyggingen for å få den i havn.

- Utgangspunktet for prosjektet er forutsetningen om at staten bidrar med 30 prosent av kostnadene. Jeg forventer at staten bidrar på E18 som på alle andre lignende veier, sier Jegstad.