Frps Erlend Wiborg godtar ikke kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens forslag om å fjerne den ekstra ferieuken for seniorer. – Det er et feilsteg, sier han.

Frp: – Ikke aktuelt å fjerne senior-goder

I likhet med NHO, ønsker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) å fjerne den ekstra ferieuken for seniorer. – Helt uaktuelt, svarer Frps Erlend Wiborg.

 

– Frp er imot å fjerne goder som gjør det lettere for eldre som ønsker å stå lenger i jobb, sier Erlend Wiborg, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for Frp.

Han reagerer på forslaget fra regjeringskollega Torbjørn Røe Isaksen (H) om å stramme inn på særordningene for seniorer. Kunnskapsministeren, som leder Høyres programkomité, tok tidligere i høst til orde for å skrote den lovbestemte retten til en ekstra ferieuke for arbeidstakere over 60 år. Det samme ønsker direktør Kristin Skogen Lund i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Vi må være ærlige om hvilke særordninger eldre har. Kanskje bør eldre i stedet for en ekstra ferieuke få en ekstra uke til videreutdanning eller skolering, sa Isaksen til NTB i september.

Les også: Slår fast at senior-goder virker

– Uaktuelt

Ønsket om å fjerne den ekstra ferieuken er helt uaktuelt for Frp, parerer Wiborg.

– Jeg er også skeptisk til forslaget om å erstatte det med skolering. Det er snakk om å gi seniorer en ekstra uke til å slappe av og lade batteriene, sier Wiborg, som ikke legger skjul på at han er skuffet over samarbeidspartneren.

– Jeg håper Høyre og NHO innser at dette er et feilsteg.

Han viser til en fersk rapport fra forskningsstiftelsen Fafo som Dagsavisen omtalte i går. Rapporten konkluderer med at seniorgoder som den ekstra ferieuken, samt retten til redusert arbeidstid og tilrettelegging av arbeidssituasjonen, motiverer eldre til å jobbe lenger.

– Vi er glade for at Fafo-rapporten viser det vi har ment, nemlig at dette har en positiv effekt. Har man stått i arbeidslivet i 30–40 år, synes jeg det er helt greit å unne seg en ekstra ferieuke. Kostnaden med slike goder er langt lavere enn om folk over 60 år begynner å falle ut av arbeidslivet, sier Wiborg.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ap: – Et skritt tilbake

Wiborg får støtte fra sin kollega i arbeidskomiteen, Dag Terje Andersen (Ap). Han mener Isaksens forslag om å skrote den ekstra ferieuken er bakstreversk.

– Denne typen ordninger for de over 60 bidrar til at folk orker å stå lenger i jobb. Da er det helt ubegripelig at Høyre og NHO foreslår å gå tilbake til fortida, særlig med tanke på dagens situasjon i arbeidsmarkedet, sier Andersen.

Et av argumentene mot seniorordningene er at de gjør eldre dyrere og mindre attraktive på arbeidsmarkedet. Det avviser Andersen.

– Disse arbeidstakerne besitter verdifull kompetanse som er et resultat av at de har stått lenge i arbeidslivet. Det verdsetter store deler av næringslivet.

Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise, som også sitter i Høyres programkomité, understreker at ferieuken kun er ett av seniorgodene komiteen har oppe til vurdering. Han mener det er på høy tid å tenke nytt om eldre arbeidstakere.

– De fleste i min generasjon vil kanskje ha ti år ekstra i arbeidslivet. Da må vi bort fra tankegangen om at det er på tide å gå inn for landing det øyeblikket man fyller 60. Derfor synes jeg det er litt rart at Ap reagerer så sterkt på et forslag som egentlig bare handler om å se på 60-åringer som en ressurs heller enn en gruppe der alle snart skal pensjonere seg, sier Tonning Riise.

Les også: Unio: – Nå er det på tide at NHO slutter å synse