Nyheter

Clemet om Røkkes flytting: – Ganske forutsigbart

Kjell Inge Røkke har flyttet til Sveits. Det overrasker verken Kristin Clemet i Civita, eller milliardær Hilde Midthjell, som tror stadig flere vil gå i hans fotspor.

Tidligere i år skapte Bjørn Dæhlie overskrifter da han pakket koffertene og flyttet til Sveits. Og mandag ble det kjent at Kjell Inge Røkke slår seg ned i samme land, etter det Aker-eieren kaller «et krevende valg». Beslutningen om å forlate Norge vekker til dels kraftige reaksjoner, fra blant andre flere politikere.

Sveits er kjent som et skatteparadis. Og i et skatteparadis kan utlendinger og selskaper få lave skatter, og ofte mindre innsyn. Det er ikke ulovlig å ha verdier i skatteparadiser, skriver e24.

Bodø 20220903. 
En fornøyd Kjell Inge Røkke ved Molde-benken i eliteseriekampen i fotball mellom Bodø/Glimt og Molde på Aspmyra stadion.
Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Ganske forutsigbart

– Det er allerede mange som har flyttet, som ikke har fått like mye oppmerksomhet. Og det kommer til å bli flere, sier Kristin Clemet i Civita til Dagsavisen.

Slik Clemet tolker regjeringens signaler, kommer formuesskatten til å fortsette å øke. Den tidligere Høyre-profilen synes derfor at flyttingen til Røkke er «ganske forutsigbar».

Clemet peker på at formuesskatt på næringskapital er nominelt mer enn doblet fra 2021 til 2022, fra 7,2 milliarder kroner i 2021 til 15,2 milliarder i 2022. Dette tilsvarer en økning på 110 prosent.

– Alle som har ansvar for næringsdrift, vil tenke på hva som er gunstig drift, sier Clemet.

Hun understreker at formuesskatten kan deles i to: Formuesskatt på hus og hytter, som er relativt lav i Norge, og næringskapital, som dreier seg om det man eier av næringsvirksomhet; for eksempel arbeidsplasser, bygninger eller maskiner. Den delen av formuesskatten er høyere i Norge enn i mange andre land.

– Det betyr at vi kan ha et hotell eid av nordmenn stående rett ved siden av et hotell eid av utlendinger, med betydelig store skatteforskjeller for eierne.

– Jeg mener det er påfallende hvor mange gründere vi har med gode ideer, i forhold til hvor få som tar av, i motsetning til i våre naboland. Grunnen er selvfølgelig at formuesskatten kommer og tar dem. De fleste rike i Norge er ikke imot skatt, men formuesskatten er skadelig, og den bestiller utflytting, som allerede har pågått ganske lenge, sier Clemet.

– Ikke lønnsomt

Om Røkke bor i Norge eller Sveits, tror ikke Clemet vil ha noe særlig å si for om han lever godt personlig.

– Mange vil mene at hans private boliger kunne vært beskattet mer, men det er snakk om hans næringsvirksomhet. Så vi får se, da, om dette er lønnsomt for Norge. Min vurdering er at det ikke er det.

– Norske politikere har vært flinke til å lage et godt skattesystem. Vi har et bedre system enn mange andre land, men så er det noen få ting som ikke fungerer, og formuesskatten er en av dem. Noen ser på det som å skatte rikinger, men det er en skattlegging av verdiskaping og bedrifter, og når man øker den skatten fra ett år til et annet, og varsler at den skal økes mer, kan man ikke regne med at det ikke får konsekvenser. Det er opplagt, sier Clemet.

At noen mener det er illojalt av Røkke å flytte til Sveits, synes Clemet er usaklig.

– Vi er frie mennesker. Enten vi er trygdemottakere, vanlige lønnsarbeidere eller næringsfolk, kan vi flytte hvor vi vil. Jeg tror de fleste næringsdrivende som flytter, flytter fordi det handler om hva som er klokt for næringsvirksomheten deres, sier hun.

Politikere reagerer

Nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, vil innføre umiddelbar skatteplikt ved utflytting, og mener at uten det kan man flytte til Sveits og ta med seg store verdier, og etter fem år ta det ut der.

– Det er verdier som er skapt av norsk arbeidskraft og norske ressurser. Verdier skapt i Norge skal beskattes i Norge, sier han til E24.

Hadia Tajik (Ap) sier ifølge E24 at Røkkes valg aktualiserer debatten om regelverket rundt skattefri realisering av kapitalgevinster etter fem år i utlandet, mens Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener Røkkes flytting er «et kvalmende bilde på Forskjells-Norge».

– At Norges 8. rikeste mann synes han må flytte til Sveits for å spare penger, samtidig som stadig flere nordmenn står i kø for matutdeling, er et kvalmende bilde på Forskjells-Norge, skriver Moxnes i en e-post til E24. Han legger samtidig til at Norge ikke trenger Røkke.

Redd flere flytter

Gründer og milliardær Hilde Midthjell er i likhet med Clemet opptatt av formuesskatten.

– Jeg kan ikke uttale meg om Røkkes motivasjon eller personlige vurderinger for å flytte, men jeg kan uttale meg om hva jeg tenker om formuesskatt-problematikken, som kan være en årsak til at han flytter, sier næringslivstoppen til Dagsavisen.

Røkke

Midthjell driver selskapene Himi Invest og Himi Eiendom. Også hun understreker at mange rike næringsdrivende allerede har flyttet ut av Norge, og hun er redd det blir flere.

– Etter min mening skyldes det i veldig stor grad formuesskatten. Det er ikke bra for landet vårt, sier hun.

Midthjell mener i likhet med Kristin Clemet at formuesskatten i Norge slår feil ut, og at måten den er utformet på rammer næringsdrivende på en måte som gjør at mange reagerer og enkelte ønsker eller ser seg nødt til å flytte.

– Jeg tror mange ikke forstår at formuesskatt ikke bare er en skatt på private eiendeler, men at den også skattlegger det du eier i bedrifter. Det er et problem for mange. De aller fleste rike i Norge sitter ikke med penger i banken. Det er begrenset hvor mange ganger man kan selge huset sitt, så man blir nødt til å ta ut penger av de bedriftene man har investert i. Det kan være en grunn til at enkelte flytter; at de føler at de belaster selskapene for mye ved å sitte som eier, sier hun og legger til:

– Er du norsk eier av en bedrift i Norge, må du for å betale formuesskatten tappe selskapet for utbytte og dermed kapital som man ellers ville investert i selskapet. Da må man også betale utbytteskatt, så man må ta ut veldig mye mer av bedriften enn bare for å dekke formuesskatten, for å også finansiere utbytteskatten, som nå er foreslått økt.

Regjeringen foreslo i sitt alternative statsbudsjett en endring i beregningen av utbytteskatten for personlige aksjonærer. Endringen betyr i praksis at skatten vil øke fra 31,68 prosent i 2021, til 35,2 prosent i 2022.

Vil bli boende

Midthjell understreker også at mange norske selskaper konkurrerer med selskaper i utlandet, som har utenlandske eiere som ikke betaler den samme formuesskatten.

– Det blir konkurransevridende, for formuesskatten rammer bare norske eiere, og ikke utenlandske eiere i Norge.

Selv har hun verken lyst eller behov for å flytte fra Norge.

– Jeg elsker Norge, og vil gjerne bidra her, men jeg sitter jo og lurer: kan jeg forvalte pengene mine bedre enn om jeg betaler så mye til staten? Alle rike har jo allerede betalt høy skatt av alt de har tatt ut privat, og betaler selskapsskatt og andre typer skatter og avgifter fra bedriftene de eier.

– Og i dette tilfellet med Røkke: er Norge tjent med at folk som sitter med mye kapital og kompetanse, flytter ut av landet? Vi trenger den kompetansen og kapitalen til å investere i nye selskaper i Norge, og flytter de ut, investerer de fortere i andre land. Mister vi folk som er flinke til å bygge bedrifter, mister vi også skatteinntekter og investorer. Det er ikke heldig for Norge.

I likhet med Clemet mener hun at de aller rikeste klarer seg uansett, og hun tror de fleste er enige i at man skal betale skatt.

– Det er snakk om hva slags type skatt og hvordan den skal utformes, sier hun.

– Har du forståelse for at Røkke velger å flytte?

– På en måte. Jeg kjenner ikke hans situasjon, men fordi han eier så enormt mye verdier i selskapet, blir det mye å ta ut. Det er ikke sikkert det er hans begrunnelse, men jeg har forståelse for at noen velger å flytte, og jeg synes det er synd at mange bare går til angrep på dem som gjør det, istedenfor å se på hva det er som gjør at formuesskatten slår feil ut, slik jeg mener at den gjør.

---

Dette er formuesskatt

  • Formuesskatt er skatt på netto formue, som skattlegger den totale verdien av ulike objekter man eier, som fast eiendom, bankinnskudd, aksjer og næringskapital.
  • I motsetning til skatter på inntekt (hva du tjener), er formuesskatt en skatt på kapitalbeholdning (hva du eier).
  • Den norske formuesskatten er en skatt på netto formue til kommune og stat.
  • Hovedbegrunnelsen for den norske formuesskatten er å styrke omfordelingen gjennom skattesystemet.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: