Fra retten

Jente bortført fra barnevernet – utpekt medhjelper betalte for privatfly

En norsk pensjonist, omtalt som en «ildsjel» for barnevernsmotstandere i Norge, mente jenta måtte reddes fra statens omsorg.

Tidlig på morgenen den 10. april 2021 forsvant en mindreårig jente fra en barnevernsinstitusjon i Moss. Politiet mener det var jentas mor som bortførte henne.

Dagen etter ble både moren og datteren etterlyst, men de har siden klart å unndra seg norsk politi.

I stedet har politiet pågrepet en mann og en kvinne, begge i 60-årene, og tiltalt dem for å ha medvirket til bortføringen av jenta, som barnevernet hadde overtatt omsorgsansvaret for. Politiet mener de to hjalp moren med å flykte fra Norge til Polen og holde seg skjult der.

Rettssaken mot de to tiltalte, som begge har vært åpne om deres motstand til barnevernet, ble gjennomført i Søndre Østfold tingrett denne uka. Ingen av dem møtte opp.

Gjennomførte rettssaken uten de tiltalte

Kvinnen skal i dag befinne seg et sted i Polen. Hun er internasjonalt etterlyst og begjært utlevert til Norge. Hun ga beskjed via hennes forsvarer at hun ikke maktet å stille opp til rettssaken på grunn av sykdom.

Mannen hadde ingen gyldig fraværsgrunn, men har tidligere gitt uttrykk for at han ikke stoler på det norske rettssystemet.

– Politiet begår justismord på løpende bånd, sa han til Dagsavisen tidligere i år.

Tingretten valgte å la saken gå, selv uten de to tiltalte til stede. Begge har tidligere nektet straffskyld i avhør med politiet.

Ragnhild Borgerud er dommer i rettssaken mot de to barnevernsmotstanderne. Den forrige dommeren ble truet med søksmål.

Dette var tredje gang at rettssaken ble forsøkt startet. Heller ikke de to første gangene møtte noen av de tiltalte opp. Forrige gang endte mannen opp med å true med et sivilt søksmål mot både dommer og aktor, kort tid før rettssaken skulle starte. Mannen ville kreve en erstatning på mellom fem og ti millioner kroner, dersom han skulle bli det han selv kalte «feilaktig dømt».

– Jeg har jobbet i domstolen i snart 25 år, men dette har jeg aldri opplevd før, fortalte tingrettsdommer Kjerstin Daler til Dagsavisen da.

Verken Daler eller politiadvokat Nina Marthinsen, som altså mottok samme varsel om søksmål, var til stede da rettssaken startet mandag. I stedet hadde de blitt erstattet av dommer Ragnhild Borgerud og politiadvokat Grete Bollestad.

Støttet moren

Fordi mannen ikke møtte opp, ble forklaringen han ga til politiet få dager etter bortføringen lest opp i retten og brukt som grunnlag for forsvaret hans.

I det avhøret redegjorde han for hvorfor han støttet moren og hennes kamp for å beholde barnet sitt. Han hevdet at moren og datteren hadde blitt forfulgt av barnevernet i Norge og at moren til slutt gjorde en nødrettshandling. Dette er samme argumentasjon som han tidligere har gitt uttrykk for overfor Dagsavisen, altså at jenta ble hentet ut av barnevernets omsorg for å redde henne.

Selv om han har vært åpen om hans støtte til moren, benekter han å ha hjulpet til med bortføringen. I stedet mener han saken er basert på løgner og korrupsjon.

Knyttes til både jenta og flyplass

Det finnes flere tekniske spor og bevis i saken.

Blant annet har politiet trafikkdata som viser at telefonene til både moren og den tiltalte mannen slo ut på samme basestasjon i Vestby og senere i Moss, i tidsperioden da jenta forsvant fra barnevernsinstitusjonen. De har også bompasseringer og videoer av en bil som mannen disponerte i samme område som den nevnte institusjonen. Bilder fra videoene viser at det sitter to personer i bilen.

Mannens telefon knyttes senere til en basestasjon ved Kjeller flyplass i Lillestrøm. Herfra forlot et fly den dagen med to passasjerer om bord. Politiet mener dette var moren og hennes mindreårige datter.

Politiet kunne dokumentere at den tiltalte mannen betalte til sammen 19.000 kroner for den nevnte flyturen.

Politiet mener jenta ble fraktet bort fra Moss i denne bilen. Her fotografert ved Storebaug langs E6.

Henla sak mot pilot

Flyet tilhørte en norsk flyklubb og ble fløyet av en mann som lånte det. Piloten har tidligere forklart at han hadde en avtale med den tiltalte mannen om å frakte ham og det han ble fortalt var mannens kone og datter til Polen. Kort tid før avgang fikk han derimot beskjed om at kun kvinnen og barnet skulle bli med.

Han fløy dem til Gdansk i Polen og returnerte til Norge alene. Etter å ha gjort en betaling på 19.000 kroner til pilotens flyklubb og fartøyeier, tilbød den tiltalte mannen å sende flygeren en personlig gave i posten.

Flygeren har hele tiden hevdet at han ikke kjente til at kvinnen og barnet han fraktet var på flukt fra barnevernet i Norge. Han forklarte at de to passasjerene oppførte seg normalt om bord og at han ikke hørte noe av hva de snakket om seg imellom.

Piloten ble opprinnelig også pågrepet av politiet, men saken mot ham ble senere henlagt.

Etter ankomst til Polen mener politiet at den tiltalte kvinnen hjalp dem med å finne et oppholdssted, samt å gi dem informasjon om hvordan de kunne fortsette å holde seg skjult for norske myndigheter.

Politiets etterforskningsleder for denne saken forklarte til tingretten at de hadde bedt polsk politi om hjelp til å finne moren og datteren i Polen, men at de hadde fått «lite til ingen» respons tilbake.

Begge er som nevnt fremdeles på frifot.

Hadde jeg vært henne hadde jeg dratt til Warszawa, for der forsvinner de i mengden.

—  Utdrag fra en melding fra den tiltalte kvinnen til den tiltalte mannen, kort tid etter bortføringen

Drev hospits i Polen

Den tiltalte kvinnen ble avhørt av politiet 21. april 2021. Det skjedde digitalt, fordi hun heller ikke da befant seg i Norge.

I avhøret hevdet kvinnen at hun aldri har møtt eller snakket med moren som bortførte datteren sin fra barnevernsinstitusjonen i Moss, men hun sa de muligens kunne være medlemmer i samme Facebook-gruppe.

I sosiale medier har den tiltalte kvinnen tidligere kalt seg en aktivist mot den norske barnevernstjenesten. Det har blant annet blitt opprettet pengeinnsamlinger i hennes navn, der inntektene skulle gå til driften av et såkalt tilfluktssted for norske barn i Polen.

Kvinnen erkjente i politiavhøret at hun drev et hospits i Polen, men at hun aldri hjelper folk med å rømme fra barnevernet – kun tilby dem tak over hodet.

Hun forklarte videre at hun hadde møtt den tiltalte mannen under en demonstrasjon i Oslo og kalte ham en ildsjel i kampen mot barnevernet.

Politiet kunne dokumentere at hun hadde mye kontakt med den medtiltalte mannen i perioden rundt bortføringen. I en melding til mannen skrev hun blant annet følgende etter at moren skal ha ankommet Polen med datteren:

– Hadde jeg vært henne hadde jeg dratt til Warszawa, for der forsvinner de i mengden.

Var bekymret for mannens engasjement i barnevernssaker

Den tiltalte mannens kone var innkalt som vitne i rettssaken, men hun forbeholdt seg retten til å ikke forklare seg. I stedet leste aktor opp et politiavhør som ble gjort av kona tre dager etter bortføringen.

I avhøret forklarte kona at mannen hennes har blitt en kjent person i det norske miljøet rundt barnevernsmotstandere. Samtidig føler hun en form for redsel for mannen hennes, fordi hun frykter hans engasjement kan sette ham i fare.

Hun nevnte også at han lett kan bli manipulert, men at han har et godt hjerte og kun ønsker å hjelpe.

– Staten er en dårlig mor

Et annet vitne var Gro Hillestad Thune, tidligere Ap-politiker og dommer i menneskerettsdomstolen i Strasbourg. De siste årene har hun bistått mange familier i barnevernssaker.

Hun kjenner til denne saken ved at hun har hatt kontakt med moren og hørt om hvordan datteren ble tatt bort fra henne. Hun hadde derimot ikke noen kunnskap om selve bortføringen.

19971106  
Gro Hillestad Thune, 
medlem av den Europeiske Menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg, 
medarbeider ved  Institutt for menneskerettigheter og
styreleder i Norsk Pasientforening.  
19971109,

I tingretten kalte hun barnevernet i Norge et dysfunksjonelt system.

– For meg er det blitt helt klart at det er nødvendig å ta ut tvangshjemler fra det kommunale barnevernet og flytte det over på et nivå hvor det er mer ansvarlighet, var noe av det hun sa.

– Det er altfor mange barn i dag som er barnevernsbarn og som ikke får den omsorgen de behøver. Staten er en dårlig mor for barn, la hun senere til.

Ba om dobbelt så høy straff for mannen

I aktor Grete Bollestads sluttprosedyre ba hun om at de to tiltalte skulle dømmes separat, altså få hver sin straffeutmåling. Dette fordi hun mente mannens rolle var langt mer involvert enn kvinnens.

– Dette fremstår som en planlagt og tilrettelagt bortføring, som han i vesentlig grad har bidratt til. Det er ikke snakk om en impulshandling, sa aktor, før hun la ned påstand om at mannen skulle dømmes til ti måneders fengsel, mens kvinnen skulle få fem måneder.

– At jenta har blitt med frivillig gjør ikke handlingen straffri, poengterte Bollestad.

Mener de ikke har gjort noe straffbart

Begge forsvarerne ba om at deres klienter frifinnes.

Helge Karlbom, mannens forsvarer, sådde tvil om hvorvidt flyturen hans klient betalte for faktisk fraktet moren og datteren som var på flukt. Passasjerlisten nevner ikke navn, kun antall personer. Pilotens egen beskrivelse av de to passasjerene gir også grunn til tvil, poengterte han.

Forsvareren mente også at handlingen ikke kan anses som grov. Premisset for at den kan kategoriseres som det, er at bortføringen var belastende for barnet. Karlbom argumenterte for at det ikke finnes noen bevis som tilsier at den var det, fordi retten ikke har kunnskap om hvordan det går med barnet i dag.

Kvinnens forsvarer mente hennes klient ikke burde anses som noen medhjelper til en bortføring.

– Det er ikke straffbart å hjelpe nordmenn som har kommet til Polen og som trenger et sted å bo, sa hun.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.

Mer fra Dagsavisen