Nyheter

Står samlet i arbeidet med forebygging av partnerdrap

Stortinget har vedtatt å øke innsatsen mot partnervold og partnerdrap.

Tirsdag stemte et samstemt politisk flertall «ja» til å ytterligere styrke arbeidet med å bekjempe vold i nære relasjoner og partnerdrap.

Forslaget ble fremmet av sju Høyre-politikere, deriblant Tage Pettersen.

– Hvert partnerdrap er ett for mye, og å beskytte folk fra vold i egne hjem er noe av det viktigste vi som politikere kan gjøre, sa han under behandlingen av saken på Stortinget tirsdag.

Fra 2012 til og med 2021 ble 68 personer drept av en daværende eller tidligere partner, ifølge tall fra politiet. Det utgjorde omtrent en fjerdedel av alle drap i Norge. Hvis man legger til kjæresteforhold, ender man opp med 77 drap. De aller fleste ofrene er kvinner.

– Partnerdrap er den mest alvorlige formen for vold i nære relasjoner og et alvorlig samfunnsproblem, mener Ingunn Foss (H).

Partnerdrapskommisjon i løpet av ett år

Til sammen åtte tiltak (se samtlige nederst i saken) ble vedtatt. Det første, å opprette en permanent partnerdrapskommisjon, har vært etterspurt lenge. I 2020 kom et utnevnt partnerdrapsutvalg med en klar anbefaling om å gjøre nettopp det.

Ennå har det ikke skjedd, men i sommer kunne statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) fortelle Dagsavisen at etableringen av en slik kommisjon er i gang og at det tas sikte på oppstart høsten 2023.

En partnerdrapskommisjon skal jobbe med å forebygge både partnervold og partnerdrap.

«Anne» er en av dem som har blitt utsatt for vold av partneren sin i Norge. Trykk på bildet under for å lese hennes historie:

– En hovedprioritering

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) er glad for at forebygging av partnervold ble satt på dagsordenen på Stortinget.

– For regjeringen er bekjempelse av vold i nære relasjoner en av våre absolutte hovedprioriteringer i kriminalpolitikken, sa hun under behandlingen av saken.

– Mitt håp er at de grepene vi gjør nå, og skal gjøre fremover, vil bidra til å bekjempe en voldsform som har svært skadelige konsekvenser for samfunnet, men som også rammer enkeltmennesker på grusomt vis. Det må vi alle stå sammen i kampen mot, la hun senere til.

Hun roste samtidig politikerne for å gjøre nettopp det.

– Den brede politiske enigheten her er et godt fundament for fremtidig innsats på dette området, mener hun.

«Velkommen etter»

Else Marie Rødby (Sp) poengterte at forslaget til behandling nærmest var unødvendig, da mange av tiltakene allerede er i ferd med å gjennomføres av regjeringen.

– Denne regjeringen har vist at de tar partnerdrap og vold i nære relasjoner på alvor, når man etter ett år kan kvittere ut så å si alle forslagene fra Høyre som «under arbeid» eller «i ferd med å bli løst».

Kamzy Gunaratnam (Ap)

Det samme påpekte Kamzy Gunaratnam (Ap). Arbeiderpartiet stilte seg bak Høyres forslag, men Gunaratnam beskrev det som å slå inn åpne dører.

– Samtlige av forslagene som er fremmet av Høyre i denne saken er Arbeiderpartiet og Senterpartiet allerede i gang med i regjering. Samtlige tiltak ble det gjort lite med i de åtte årene de borgerlige styrte, sa hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Følgende tiltak ble regjeringen pålagt å gjennomføre

  • Å snarest mulig opprette en permanent partnerdrapskommisjon.
  • Å utarbeide et nasjonalt forebyggingsprogram for en samordnet innsats mot partnervold og partnerdrap.
  • Å påse at kommunene, enten i egen regi eller i interkommunalt samarbeid har vedtatt en handlingsplan mot vold i nære relasjoner.
  • Å sørge for et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag om vold i nære relasjoner.
  • Å legge til rette for at politi og annet hjelpeapparat rutinemessig tilbyr brukere alenesamtaler, og at slike samtaler er obligatoriske i deler av hjelpeapparatet, i tråd med partnerdrapsutvalgets anbefaling.
  • Å legge til rette for bedre dokumentasjonsrutiner og styrke kompetansen på reglene om informasjonsutveksling mellom politi og annet hjelpeapparat, i tråd med partnerdrapsutvalgets anbefaling.
  • Å styrke akuttilbudet til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner.
  • Å sørge for at regelverket om barnevernets meldeplikt til politiet om barn på skjult og sperret adresse klargjøres, og at det sikres nødvendige rutiner for informasjonsutveksling.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: