Fra retten

Mann dømt for å ha slått og sparket hund

En kvinne som tilfeldigvis så mishandlingen reagerte med å ringe politiet. De rykket ut og tok hånd om hunden.

En pensjonist i 70-årene fra Moss er dømt for brudd på dyrevelferdsloven, etter en hendelse for litt over to år siden.

Mannen erkjente ikke straffskyld da saken kom opp i Søndre Østfold tingrett forrige måned. Han forklarte at han ikke på noe tidspunkt hadde mishandlet hunden.

Den forklaringen trodde ikke tingretten på. De mener han bevisst utøvde vold mot dyret.

Mishandlingen ble tilfeldigvis oppdaget av en kvinne som var på vei hjem fra jobb i Moss. Hun gikk bak mannen og ble vitne til at han sparket hunden i magen og slo den med knyttet neve i hoderegionen. Hun la også merke til at mannen på et tidspunkt løftet opp hunden ved at han grep fatt i nakken dens.

Hun ringte derfor politiet, som rykket ut og tok hånd om hunden og avhørte mannen. Det viste seg at mannen ikke eide hunden, men hadde passet på den på vegne av et familiemedlem.

Hadde halen mellom beina

Hunden ble i ettertid undersøkt av en veterinær, men det ble ikke funnet noen traumerelaterte skader. Etter undersøkelsene ble hunden gjenforent med eieren.

Kvinnens forklaring var derfor et helt sentralt og avgjørende bevis mot mannen.

I retten ble det bemerket at kvinnen har en særlig interesse for dyrs velferd og rettigheter, men det svekket ikke hennes troverdighet som vitne.

– Hun har ingen tilknytning til tiltalte fra før og retten kan ikke se at hun skulle ha noen agenda for å forklare seg uriktig, står det i dommen.

Den ene politibetjenten som rykket ut vitnet også i retten. Han forklarte at hunden fremsto som «underkuet» da han observerte den på stedet, samt at den hadde halen mellom beina, røde øyne og klynket.

Politibetjenten reagerte også på mannens atferd på stedet. Han stusset blant annet over at mannen dro hunden i ørene for å vise at han pleide å kose med den på denne måten.

Mannens rulleblad talte også mot ham. Tingretten poengterte at han har en lav terskel for å utøve vold, basert på at han en rekke ganger tidligere er domfelt for blant annet voldslovbrudd.

Slapp unna med bot

Ved straffeutmålingen la retten til grunn at mannen handlet forsettlig, altså at han bevisst utøvde vold mot hunden.

De konkluderte med at straffenivået lå i grenseland mellom en høy bot og en betinget fengselsstraff, sett i lys av handlingens grovhet og allmennpreventive hensyn.

Saken hadde dog en liggetid hos politiet på hele 22 måneder. Det var etter rettens syn «sterkt kritikkverdig». Den lange saksbehandlingstiden ble forklart med koronapandemien, samt at tidligere påtaleansvarlig i saken hadde påtaleansvaret for en annen, stor straffesak på samme tidspunkt.

Den lange ventetiden var et klart brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) punkt om retten til rettferdig rettergang innen rimelig tid, og førte til et fradrag i straffen for mannen.

Sluttresultatet ble derfor en bot på 4.000 kroner og en regning på 2.000 som skal dekke motpartens saksomkostninger.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.

Mer fra Dagsavisen