«Den umulige klimakampen - det eneste som kan redde oss er å stoppe befolkningsveksten»

DEBATT Jeg er sjokkert over at FN på grunn av etniske og religiøse grunner utelater overbefolkning som en av årsakene til «global warming»!

Ulf Tolfsen
Gamle Fredrikstad

Diskusjonen om klima har nå tatt helt av. Myndighetene som har ansvaret har sin agenda. MDG sammen med ungdommen er mere utålmodige og stiller klart mere radikale og urealistiske krav. Med dagens tempo vil temperaturhevingen nå vel 3 grader celsius og bli umulig å reversere. Menneskeheten vil på sikt dø ut. For å nå 1,5 grader kreves ekstreme tiltak innen 2030; 60 prosent reduksjon av CO2, ekstrem gjenvinning, super isolerte hus, fornybar energi - olje, gass og kull vil måtte fases ut hvis ikke CO2-fangst utvikles. Vindmøller er ikke nok og vannkraft har nådd utbyggingsgrensen.

Forskjellige solenergi-anlegg kan hjelpe noe, men for å dekke framtidige behov er Cold Fusion med hydrogen/antimaterie-generatorer eneste nullutslipp-alternativ forutsatt «grønn» hydrogen. For å utvikle dette kreves massiv forskning i hundremilliarders størrelse, men regjering viser ingen tegn til interesse. Milliardene går til oljeboring og oljerelatert utvikling. Med dagens tempo vil vi ikke greie å få fram alternativer fort nok.

Om ikke dette er nok greier vi å ødelegge landbruksområder og skoger og utrydde arter i rekordtempo. Multinasjonale selskaper kjøper opp landområder i Brazil og Afrika og driver ekstrem gruvedrift og fiske som tømmer våre råstoffressurser. Mange områder på kloden er så tett befolket at det leder til konflikter. Det kjempes om vann og mat. Nå er vi ca.7 milliarder og rundt 2050 nær 10 milliarder, den øvre grensen for en bærekraftig klode. Da hjelper det ikke å kjøre elbiler med Li Ion batterier. Selv ny batteriteknologi hjelper ikke nok. Elbilene forurenser annerledes; Kobolt kommer fra giftige og farlige gruver i Kenya, magnet neodymium er bundet til uran og stråleskader, og dreper tusenvis av arbeidere i Kina. Litium vaskes ut av vernede ørkener i syd Amerika hvor vann er mangelvare, men alt dette betyr jo «ingenting» for oss.

Små elfly kommer, men elektrisitet duger ikke på langdistanse hvor store fly krever 100.000 kilowatt motorer. Som eneste nasjon, i tillegg ikke bilproduserende, subsidierer Norge elbiler. Den store økonomiske belastningen dette medfører i tillegg til en vanvittig bompengefinansiering leder nå til opprør. Miljøgevinsten ved elbilkampanjen er mindre enn utslipp fra både oljeindustrien og flybransjen, men det er vel lettere å presse vanlige mennesker enn industrien.

Ungdommen har rett i at noe må gjøres fort, men de klassiske tiltakene er ikke nok. Vi må prioritere det som har størst effekt på kort og lang sikt. Det eneste som kan redde oss er å stoppe befolkningsveksten og redusere denne hurtigst mulig. Ekspertgrupperinger antyder at en bærekraftig befolkning ikke bør overstige 2,5 milliarder. Dette vil gi oss «edens hage»! Med fornuftige moderate miljøtiltak vil CO2-nivået synke og tåle kontrollert bruk av hydrokarboner.

For å belyse hvor «farlig» antallet er; CO2-utslippene fra befolkningsøkningen fra 1965 til nå er utrolige 100 milliarder tonn CO2 og jeg snakker ikke om annet enn de 2.000 kilo CO2 hver av oss puster ut i løpet av ett år! Reduseres befolkningen kan vi bevare all villmark, skoger, ville dyr-/artsmangfold og natur. Alle ressurser, alt fra mineraler, dyrkbar jord, ferskvann og «mat» fra hav og land vil være nok uten rovdrift. Det vil være rom for alle uten trengsel og grunnlaget for konflikter og krig nøytraliseres. Dette er dokumentert ved vitenskapelige eksperimenter flere ganger.

Jeg er sjokkert over at FN på grunn av etniske og religiøse grunner utelater overbefolkning som en av årsakene til «global warming»! Hadde regjeringens viktige beslutninger vært styrt av AI(kunstig intelligens) kunne politikk, næringsutvikling og miljøtiltak vært koordinert mye bedre. Men hva opplever vi nå? Vi utvider Gardemoen og alle snakker om vekst. Vi sender fisk til Kina og fileter tilbake med fly, blomster fra Afrika flyfraktas til Norge. Jeg kunne fortsatt i det uendelige! Vi bygger kostbare ineffektive miljøforstyrrende «vindparker» enda vi har strøm nok, og vi fyller fjellheimen med tusenvis av hytter i trekkområder for rein.

Skeptikere vil si at begrensning av befolkningen ikke går an, men regnestykket er enkelt; hvis vi antar at «mennesket» kan ha eksistert i en million år (ny info) kan dette visualiseres som en linje på 1.000 meter eller en million millimeter - 20 meter fra slutten dukket store sivilisasjoner opp i India. 8 meter indikerer samfunnene rund Eufrat og Tigris. Faraoene og pyramidene 6 - 5 meter. Hellas og Romerriket fra 4 til 1,5 meter fra slutten og vikingene kun vel 1 meter fra slutten. For å avslutte med et stort hopp; Vår moderne sivilisasjon dukker opp kun 0,3 meter fra slutten. Fra dette tidspunkt skjer alt i et rasende tempo. Jordens befolkning øker fra bare titallsmillioner til dagens 6 - 7 milliarder. Telleverket løper løpsk. Hvis ikke noe dramatisk skjer som atomkrig eller asteroidenedslag vil befolkningen nå vel 20 milliarder i 2100! Det går ikke!!! Vi går under!

Jeg er pensjonist og opplever ikke dette, men på vegne av mitt barnebarn er jeg sterkt bekymret. Hun vil neppe oppleve sin 82 års dag i 2100 hvis ikke befolkningen begrenses. Jeg vil at hun skal oppleve «Edens hage»!