Kritisk for intensivplasser

Det er svært kritikkverdig at det etter ett år med korona ikke er bedre kapasitet til å sørge for de aller sykeste.

Da koronaen rammet oss i mars, ble det klart at Norge hadde svært få intensivplasser på sykehusene. Også sammenlignet med andre land kom vi dårlig ut. Det kom mye kritikk av dette beredskapsnivået da krisa eskalerte og presset på sykehus og helsepersonell ble farlig høyt.

I en normalsituasjon er de 289 intensivplassene mange nok.

Les også: Regjeringen må endre loven etter at Løvemammaene fikk full støtte for sitt krav i Stortinget

I et lite, oversiktlig land som Norge med god kommunikasjon, gode systemer og logistikk, var dette nivået kanskje helsefaglig rasjonelt. Og helt sikkert også økonomisk rasjonelt. Det var en avveining som ble gjort mellom kostnad og sannsynlighet for at en situasjon vil oppstå som vil kreve mer enn 289 intensivplasser. Det er dyrt å ha høy beredskap.

Men det er å forvente når pandemien rammer oss at denne kapasiteten økes drastisk.

Pandemier er uforutsigbare og smittesituasjonen kunne vært betydelig mer dramatisk enn nå. Det muterte viruset som nå herjer, har vist nettopp dette. Fasit er oppsiktsvekkende. Dagens Næringsliv fortalte torsdag at antallet intensivplasser er akkurat det samme som det vi møtte koronaen med i mars. Leger ved A-hus forteller til avisa at de har «ingenting å gå på». De mener vi er like dårlig rustet nå som da.

Les også: Alenemor måtte kjempe i retten mot Oslo for å få fast jobb etter 11 år. Nå gir byrådet seg

I kjernen av argumentasjonen fra våre myndigheter for strenge tiltak ligger faren for press på helsevesenet. Da er det svært kritikkverdig at det etter ett år med korona ikke er bedre kapasitet til å sørge for de aller sykeste.

Det er gjennomgående utvist liten evne fra dagens regjering til å være føre var.

Til tross for mange faglige advarsler om at en pandemi kunne ramme oss. Den helsefaglige kapasiteten i FHI og Helsedirektoratet ble bygd ned over tid gjennom økonomiske kutt. Lagrene av smittevernutstyr var på et altfor lavt nivå da landet trengte det. Og vår tilgang til vaksiner reddes av EU. At heller ikke økt intensivkapasitet er prioritert, forsterker bildet av en regjering som ikke tar beredskap på alvor.