Kommentar

Mens vi venter på neste utvalg

Før utvalget som skulle løse strømpriskrisen er i mål, varsler regjeringen et nytt utvalg som skal løse strømpriskrisen.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

«Denne vinterens strømpriser har lært oss at det haster».

Det sa daværende olje- og energiminister Marte Mjøs Persen 11. februar i fjor. Heldigvis hadde hun svaret klart på hva vi skulle gjøre med den «kortsiktige situasjonen med ekstraordinære høye kraftpriser»:

Mjøs Persen og regjeringen satte ned energikommisjonen.

Det var viktig for regjeringen, sa Mjøs Persen, å komme raskt i gang med jobben. Kommisjonens 15 medlemmer fikk frist til 15. desember med å komme med svaret på alt vi trenger svar på.

En dag, da fanden vilde, at intet skulde ske, da satte han i verden ind den første komité.

15. desember kom og gikk, men Energikommisjonens løsning lot vente på seg. Nå heter det at den har fått utsatt frist og skal presentere svarene på alt vi lurer på 1. februar. Da skal vi endelig få alle svarene på strømpriskrisen som har plaget nasjonen og regjeringen i tre kalenderår.

Rent bortsett fra at det skal vi ikke få.

Energikommisjonen har et stort og viktig mandat, men prisen på strømmen, det vi alle er opptatt av, er ikke en del av dette mandatet. Selv om du skal være godt inne i kommisjonsarbeid og politikkens irrganger for å ha fått med deg det.

Ikke minst med tanke på alle gangene medlemmer av regjeringen har bedt oss vente på energikommisjonen. For de har jo satt ned en energikommisjon. Den vil gi oss svar.

Bare ikke på det du og jeg lurer mest på: Hva kan gjøres med selve prisdannelsen?

Men nå kan vi snart puste lettet ut, alle vi som bekymrer oss for egen strømregning, for industriens framtid og for den lokale bakerens økte utgifter.

Nå setter regjeringen ned et nytt utvalg. Et strømprisutvalg, denne gangen.

Som riktignok ikke skal begynne å jobbe før energikommisjonen har levert sine innspill. Men regjeringen er på jobb, og holder på med å «utarbeide et mandat og sette sammen et utvalg for å se på prisdannelsen», kan olje- og energiminister Terje Aasland love i Dagbladet.

Les flere kommentarer av Jo Moen Bredeveien

Man kunne jo være slem og sitere klassikeren om at «en dag, da fanden vilde, at intet skulde ske, da satte han i verden ind den første komité».

Eller man kan hengi seg til undring over at regjeringen tydeligvis har bedre tid enn flere LO-forbund, som allerede i august slo fast at vi ikke kan vente på energikommisjonen før vi gjør noe med de høye prisene. Og enn SV, som har foreslått et slik utvalg lenge.

Men vente må vi. Til et strømprisutvalg har funnet alle svarene. Vi får slå oss til ro med at regjeringen vet at dette er et arbeid av en viss betydning, etter alle solemerker også for regjeringens oppslutning i folket. «Det er et nødvendig og viktig arbeid», sier statsråd Aasland.

Slikt tar gjerne litt tid, som kjent. Og så mye haster det vel ikke. Det er jo fortsatt hele to og ett halvt år igjen av regjeringsperioden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen