Økonomi

Må få flere i arbeid: − Skal føle de jobber for oss, ikke Nav

Å få inn ansatte via Nav er et viktig tiltak for inkludering og mangfold. Det mener to bedrifter med gode ordninger for å få inn flere av dem som står utenfor arbeidslivet.

− Jeg tenker at alle som skal ut i arbeidslivet, har en ryggsekk. De som kommer via Nav har gjerne en tyngre ryggsekk, men det trenger ikke å være negativt. Faller du utenfor skole, idrett, samfunn − ja, alt − har du ikke så mye igjen, sier Elisabeth Skjæveland Thunshelle, HR-ansvarlig hos Figgjo.

− Vi driver med intern opplæring av ansatte hos Figgjo, og da kan vi i prinsippet ta inn folk fra gata. Det er så viktig å ha en jobb å gå til, og det kan jo bli som en slags familie.

Hun mener det fungerer veldig bra å samarbeide med Nav om rekruttering.

− Jeg ringer Nav og sier hva og hvem vi trenger, og får en kandidatliste i retur. Det er en lettere prosess enn ordinær søkeprosess, der vi får mange kandidater som må følges opp, sier Thunshelle.

− Videre har vi gode rutiner på å fange opp fravær, for det kan være tegn på at ansatte ikke har det greit. «Vondt i hodet» trenger ikke å være det. Vi er opptatt av å beholde de som har kommet seg i jobb, fortsetter hun.

− Det er viktig at de som kommer via Nav for å jobbe hos oss, føler at de jobber for nettopp Figgjo, ikke at de «går på Nav».

Daniel Mellegaard Lien, rådgiver for inkluderingsprosjektet hos Aker Solutions i Egersund, og Elisabeth Skjæveland Thunshelle, HR-ansvarlig hos Figgjo

Les også: Ansetter i en utsatt bransje: – Vi har flere oppdrag, men mindre volum

Viktig for mangfoldet

Daniel Mellegaard Lien er nylig ansatt som rådgiver for et inkluderingsprosjekt hos Aker Solutions i Egersund.

− Vi har inngått en avtale med Nav Dalane om å til enhver tid ha seks utplasserte via Nav, samt fire på tilpasset arbeid, sier Lien.

− Jeg har mye dialog med Nav, forteller dem hvem vi trenger ut fra tilbakemeldinger fra avdelingene våre, og videreformidler dette. Mitt ansvar er å bli godt kjent med Nav-kandidatene, kjenne til bakgrunnen deres, eventuelle diagnoser og så videre, slik at de er trygge på meg, sier han.

Lien mener samarbeid med Nav fører til handling.

− Vi er opptatt av inkludering og mangfold i norsk arbeidsliv, og å få inn folk fra Nav er også et viktig inkluderingstiltak, sier rådgiveren.

− Aker Solutions er en unik bedrift i den forstand at vi ikke bare må finne erfaring, men også kan bygge erfaring via voksenopplæring, sier Lien.

Aker Solutions verft i Egersund tar imot flere arbeidere via Nav

Les også: Nye innleie-regler: − Vi måtte si opp nesten 300 ansatte

− Lav ledighet, men nok å gjøre

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, gjentar det vi har hørt en del i det siste:

− Det er stor kompetansemangel i norsk arbeidsliv. To av tre bedrifter sier at de mangler folk. Flertallet av kommunene vil ha flere utenfor arbeidslivet grunnet aldrende befolkning. Klarer vi å få 10.000 personer av trygd, er det sju milliarder spart for samfunnet. Å være en del av fellesskapet har også stor betydning for de som står utenfor arbeidslivet.

Ifølge Nav står 19 prosent av alle mellom 20 og 66 år utenfor arbeidslivet.

− I Rogaland er 16.200 personer registrert hos Nav som uten utdanning og arbeid. Selv om ledigheten er lav, er det altså nok å gjøre. Mye kan gjøres for å gi de utenfor tilpasset arbeid, sier Tore Eriksen, leder for Nav Hillevåg og Hinna.

Av de 6610 arbeidssøkende hos Nav i Rogaland, er 65 prosent helt ledige, 52 prosent har innvandrerbakgrunn, og 27 prosent er under 30 år. Mange av de unge arbeidssøkerne har ikke fullført videregående skole.

− I tillegg nærmer vi oss 600 arbeidssøkere med ukrainsk bakgrunn. Det som er spesielt, er at 71 prosent av disse har høyere utdanning, som er flere enn andre flyktninggrupper vi har tatt imot. Det er imidlertid et stort misforhold mellom utdanning og arbeidserfaring, noe som har sammenheng med arbeidsmulighetene der de kommer fra, sier Eriksen.

Tore Eriksen, leder for Nav Hillevåg og Hinna (til venstre) og Egil Tengs, avdelingsdirektør for marked og samfunn i Nav Rogaland

Les også: Sikrer seg mer kompetanse per sengeplass offshore − flere bør gjøre som 21-åringene Marita og Onar

Koordinerer og tilpasser

Noen av de vanligste virkemidlene Nav bruker når de samarbeider med bedrifter, er lønnstilskudd som dekker deler av lønnen til arbeidssøkere, samt tilskudd til inkludering, mentorordninger og arbeidstrening.

− Det er gjerne mer komplekst å koordinere samarbeid i bedriftene i Stavanger, som har flere bydelskontor, enn mot kommuner med ett kontor. Men vi prøver å jobbe bra mot alle, sier Egil Tengs, avdelingsdirektør for marked og samfunn i Nav Rogaland.

For arbeidssøkere som trenger språkopplæring før de kan få fast jobb, forsøker Nav å sørge for at de blir utplassert på en arbeidsplass der de kan jobbe tilpasset mens de lærer språket.

− Skal du stå med øreklokker hele dagen, er det jo ikke så farlig med språkkunnskaper, sier Tengs.

Figgjo selger servise til privatpersoner og bedrifter. De er opptatt av å få flere arbeidsledige inn i jobb

Les også: Jobb-fylla koster norske arbeidsplasser milliarder hvert år

Les også: Var kokk på Michelin-restaurant, men nå finner du ham på et lager i Sandnes

Mer fra Dagsavisen