Økonomi

Taper millioner på julebord-fylla: − Alle har ansvar

Alkoholrelatert fravær og ineffektivitet koster arbeidslivet store summer hvert eneste år − og nå er julebordsesongen like om hjørnet.

− Jeg har vært med på tilstellinger der kollegaer har funnet på unnskyldninger for å slippe å drikke, som at de skal opp tidlig og kjøre hjem. I tillegg har servitører kommet til bordet og spurt «vil du ha rød- eller hvitvin». Da har jeg tenkt at her må vi gjøre en endring, så nå har vi det slik at de ansatte også skal tilbys alkoholfrie alternativer.

Dette sier bedriftssykepleier Wenche Gravdal i Aker Solutions. Hun påpeker at i selskapet, som mange andre, er det en del teambuilding, julebord og samlinger der det serveres alkohol.

− Det er tidkrevende å nå målene når det kommer til å forebygge alkoholproblemer. Aker Solutions er en industribedrift i elleve forskjellige land med totalt 11.000 ansatte. Bare i Norge har vi femten ulike lokasjoner. Hovedmålet vår er at «alle ansatte skal trygt hjem», og dette gjelder på flere måter, sier Gravdal.

− Vi vil bygge en kultur der vi er flinkere å snakke om «de myke verdiene», der vi kan snakke om det som er skam- og tabubelagt. Avhengighet er i den kategorien. Vi sier til våre ansatte at «ser du det, eier du det». Veien fra bekymring til handling skal være kort, og du skal tørre å følge magefølelsen og bry deg.

Mange ansatte er redde for å ta feil i mistanken om andre sitt alkoholproblem, ifølge bedriftssykepleieren.

− Jeg prøver å oppfordre de som kommer og gir beskjed om at de ikke skal konkludere, men at de uansett om det er et problem eller ei, kanskje har observert at en kollega ikke har det bra.

Wenche Gravdal, bedriftssykepleier Aker Solutions

Les også: Sikrer seg mer kompetanse per sengeplass offshore − flere bør gjøre som 21-åringene Marita og Onar

Rusforebyggende arbeid over flere generasjoner

Det nærmer seg julebordsesong, og da er rus alltid et aktuelt tema.

− I trepartssamarbeidet har vi lange tradisjoner for rusforebyggende arbeid. Tidligere var det vanlig å drikke opp lønnen, og kvinnene møtte opp på mannens jobb på lønningsdagen for å sikre at han ikke tok med alle pengene på baren, sier Eirin Sund, regionleder i LO Rogaland.

− Det er fortsatt viktig at partene i arbeidslivet står sammen om å forebygge rusavhengighet på arbeidsplassene, fremme måtehold og å gi alkoholfrie alternativer. Rus er knyttet til en del sykefravær og bakrus på jobb.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland følger opp:

− Alle har et ansvar, enten om du er venn, familie eller kollega. Vi må bry oss. Nå når vi går inn i julebordsesongen, blir regler og praksis knyttet til rus på arbeidsplassen satt på agendaen, og det er bra.

Eirin Sund fra LO Rogaland (til venstre) og Tone Grindland fra NHO Rogaland snakker om hvordan de som parter i arbeidslivet vil legge opp til sunne alkoholvaner på arbeidsplassene

Les også: Nye innleieregler: Vi har måttet si opp 300 ansatte

− Ikke snakk med Per

Direktør Elisabeth Ege i Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (Akan) forteller en historie fra en gang hun startet i en ny jobb:

− Allerede første dagen fikk jeg beskjed fra en kollega at jeg ikke skulle spørre Per om hjelp til noe, for «han drikker, skjønner du, så du kan ikke stole på at han leverer det han skal når han skal». Ingen snakket med Per om dette, verken ledelse, kollegaer eller meg, selv om alle så at han slet. Til slutt falt han ut av arbeidslivet, sier Ege.

− Myndighetene ser på alkoholforebyggende arbeid i arbeidslivet som en viktig del av det å få bukt med et større samfunnsproblem. Vi har gått fra å bare bistå store bedrifter, til å også bistå små og mellomstore. Noen av utfordringene er de samme som for 60 år siden: Skam, at det er vanskelig å snakke om og at det er en privatsak hvor mye man drikker, fortsetter hun.

Elisabeth Ege er direktør i Akan

Ege forteller videre at flere arbeidsgivere er opptatte av å ta vare på sine ansatte, vise sympati, empati, bygge relasjoner og skape tillit.

− Å forebygge usunne alkoholvaner i arbeidslivet, er god økonomi. De viktigste ressursene i bedriften, de ansatte, blir ivaretatt. Å forebygge rus er sosial bærekraft, for det fremme god helse. Og så reduseres unødvendige kostnader. Vi vet at fravær knyttet til alkohol koster arbeidslivet flere millioner kroner i året, men de reelle tallene er mye høyere, sier Akan-direktøren.

Det regnes med at alkoholrelatert fravær og ineffektivitet koster arbeidslivet flere milliarder kroner hvert eneste år. I tillegg påløper «sosiale kostnader», som går utover relasjoner til familie, venner og kollegaer, miljøet på arbeidsplassen, samt utgjør en omdømmerisiko for bedriften.

Blant de drøyt 800 veiledningshenvendelsene Akan mottok i fjor, dreide de aller fleste seg om alkohol. Men dernest handlet henvendelsene om illegale rusmidler: De registrerte vi 51 henvendelser om kokain, 50 om cannabis og 22 henvendelser om amfetamin.

De aller fleste av henvendelsene om kokain og cannabis gjaldt bekymringer om konkrete personer.

Akan vet ikke hva som er grunnen til flere henvendelser om kokain, og de kan ikke konkludere med at det er mer kokainbruk blant arbeidstakere nå enn tidligere, selv om de får flere bekymringsmeldinger.

Alkohol er det som skaper mest problemer under julebordsesongen, men stadig flere rapporterer om bruk av kokain, cannabis og amfetamin også

Les også: Frustrert over lange skjenkekurs-køer: − Jeg risikerer å få prikker

Nyeste fra Dagsavisen.no: