Økonomi

Ansetter i en utsatt bransje: – Vi har flere oppdrag, men mindre volum

Lokalt byggefirma er fortsatt på utkikk etter de rette folkene. Sjeføkonom tror lokal bygg- og anleggsbransje kan gå en mer positiv framtid i møte enn ellers i landet.

– Til tross uro med økte renter og inflasjon, virker det som boligeiere i Rogaland fortsatt vil investere i å ta vare på og fornye hjemmene sine, sier daglig leder Thomas Nyberg i Frøiland Bygg til RA.

– Det spørs om dette vil endre seg når tidene blir enda litt tøffere enn vi er vant til. Boligen i seg selv er jo tross alt en kjempestor investering for de fleste av oss, og å vedlikeholde og passe på den er viktig for mange, ser det ut til, sier Nyberg.

Nylig kunne Gunnar Gunnarsson, administrerende direktør i rekrutterings- og utleiefirmaet MDE Norway AS, fortelle at arbeidsmarkedet er i et slags vendepunkt.

− Selv med veldig lav arbeidsledighet, begynner enkelte bransjer å nøle med å ansette. Først og fremst preger dette bygg- og anleggsbransjen, som kanskje er mer sårbare for inflasjon, renter og oppdrag direkte relatert til privatforbruk, sa Gunnarsson til RA.

Dette er foreløpig ikke noe Frøiland Bygg kjenner på. De har nok oppdrag per nå, men noe har endret seg:

− Vi har nok flere oppdrag, men med mindre volum. Dette er mest fordi vi satser mot privatmarkedet og fornying av privatboliger, sier Nyberg.

− Typisk oppdrag nå er å skifte tak, kledning og vinduer, samt etterisolere eneboliger og rekkehus. Før tok vi flere andre typer oppdrag i tillegg, som oppføring av nye bygg eller som underleverandør av tømrertjenester på større næringsbygg, utdyper den daglige lederen.

Frøiland Bygg søker etter flere tømrere, og de flere oppdrag enn før, men noe er likevel annerledes

Les også: Tømrerlærling Tiril er med på å bygge nytt storsykehus

− Bedre utsikter i Rogaland

Sparebank 1 SR-Banks konjunkturbarometer, som legges fram torsdag 5. oktober, er en fersk løypemelding fra 600 bedrifter i Sør-Norge.

Forrige barometer ble lagt fram i juni. Nå, som da, er det knyttet en god del spenning til hvordan næringslivet påvirkes av skyhøy inflasjon og hele 13 rentehopp på to år.

Den største overraskelsen i det nye konjunkturbarometeret er at andelen bedrifter som planlegger ansettelser, går opp fra juni. Spesielt i energibransjen er tallet høyt, men også for de andre bransjene. Det er altså klart flere bedrifter som skal ansette enn si opp folk.

− Bygg- og anleggsbransjen i Sør-Norge venter nedgang både i aktivitet og ansatte, men utsiktene til bransjen er noe bedre i Rogaland. Det er imidlertid utfordringer, selv om det ventes flere ansatte, sier Knudsen til RA.

− De økonomiske utsiktene, særlig i energibransjen, er bedre i Rogaland. Boligmarkedet er også noe bedre i fylket enn mange andre steder. I tillegg har regionen vært gjennom en hestekur i oljenedturen. Det kan ha bidratt til at bransjen har vært mer forsiktige i oppturen etter pandemien enn andre deler av landet, forklarer han.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-bank.

Les også: Tror arbeidsmarkedet står overfor et vendepunkt

− Kan vente mindre nedgang

Nyberg i Frøiland Bygg framholder at de over tid har hatt en relativt jevn bemanning, og at dette er noe de har som mål å kunne fortsette med det.

− Gode tømrere som liker å jobbe tett med kunder, og som er glade i faget sitt, er en viktig ressurs for oss. Så de rette folkene her er alltid velkomne til oss, sier han.

Thomas Nyberg er daglig leder i Frøiland Bygg

− Vi får stadig signaler og overskrifter som skulle tyde på at vi nærmer oss en kriselignende situasjon, særlig innenfor bygg og anlegg. Likevel planlegger bedriftene ansettelser. Det er jo på mange måter gode nyheter, sier Knudsen i SR-Bank.

- I hvilken grad tror du lokale bygg- og anleggsbedrifter i Rogaland vil skille seg fra resten av landet den kommende tiden?

− Signalene fra konjunkturbarometeret er at nedgangen det neste året blir mindre her enn i andre deler av landet. Den generell indeksen for bransjen i Sør-Norge er på 40 prosent, mens den er på 44 prosent i Rogaland. For landet ventes det færre ansatte i bransjen, mens det i Rogaland ventes noe flere ansatte, svarer Knudsen.

Les også: Solceller på taket: − Den nye utsikten?

− Dempes ganske markert

Sjeføkonom Knudsen forklarer at bygg- og anleggsbransjen dempes av høy inflasjon og økt rente på flere måter:

  • Det er blitt ganske mye dyrere å bygge boliger, næringsbygg, veier, tunneler, bruer og annen infrastruktur. Prisene og betalingsviljen har ikke økt tilsvarende. Økte kostnader gir derfor lavere lønnsomhet.
  • Mange bedrifter trenger kassakreditt og andre lån for å finansiere og drive bedriften. Økte renter hever også denne kostnaden.
  • I tillegg demper de samme faktorene den økonomiske situasjonen hos kundene. For eksempel dempes boligkjøpernes økonomi av at renten på lån øker, fordi de alle fleste har lån. Høy prisvekst på nødvendige varer som mat trekker også inn kjøpekraft.

− Summen av dette er at noen markeder dempes ganske markert av økt inflasjon og rente. Nyboligsalget i Norge er nær halvert fra i fjor til i år, sier Knudsen avslutningsvis.

Bygg- og anleggsbransjen dempes ganske markert av økt inflasjon og rente. Nyboligsalget i Norge er nær halvert fra i fjor til i år. Men det kan gå bedre for bransjen i Rogaland enn ellers i landet

Les også: Frykter nybygg-stopp kan sende boligprisene opp i været

Mer fra Dagsavisen