Økonomi

Nye innleie-regler: − Vi har måttet si opp nesten 300 ansatte

Stort bemanningsbyrå merker effekten av nytt regelverk som ble innført i april. NHO mener innleie-reglene tvinger flere over i midlertidige stillinger, mens LO framholder at regelendringene har ført til flere faste ansettelser.

Det var den 16. desember 2022 at Stortinget vedtok innstramminger i arbeidsmiljølovens regler om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Dette vedtaket var da en oppfølging av regjeringens uttalte målsetting i Hurdalsplattformen om å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle i norsk arbeidsliv, og heller prioritere det tradisjonelle topartssamarbeidet mellom arbeidsgiver og -taker.

Regelendringene trådte i kraft 1. april i år.

Edda er ett av landets største bemanningsbyrå. De har over 2500 kunder de leier ut ansatte til innen bygg og anlegg, skole, reiseliv og transport.

− Vi leier ut i hele landet: I Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Kristiansand og flere andre byer. Alle kundene våre er berørt i større eller mindre grad av regelendringene. Det mest inngripende tiltakene er satt inn mot byggebransjen, spesielt på Østlandet der de har fått totalforbud mot å bruke bemanningsselskap, sier konserndirektør Thomas Gleerup i Edda til Rogalands Avis.

− For oss som har vi fått akkurat de konsekvensene vi advarte regjeringen om på forhånd: Vi har måttet si opp nesten 300 ansatte over hele landet, fordi kundene våre ikke kan bruke oss lenger, sier Gleerup videre.

Thomas Gleerup er konserndirektør i bemanningsselskapet Edda

Les også: Tror arbeidsmarkedet står overfor et vendepunkt

Undersøker effekten

Forskningsstiftelsen Fafo har i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse fått i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å undersøke konsekvensene av endringene i innleie-reglene. Funnene fra undersøkelsen er nedslående:

Kun to av ti bedrifter vil ansette flere i faste stillinger etter endringene i regelverket i byggebransjen.

Videre viser undersøkelsen at én av fire bedrifter i og utenfor forbudssonen mener det er nødvendig med flere midlertidige ansettelser for å løse behovet for arbeidskraft i de tilfellene de ellers ville ha leid inn.

Også overtidsbruken kan bli et tiltak som brer om seg i bedriftene, selv om den er noe lavere med 22 prosent i forbudssonen i Oslo, Viken og Vestfold mot 34 prosent i landet for øvrig, skriver Fri Fagbevegelse om Fafo-undersøkelsen.

Les også: Tømrerlærling Tiril er med på å bygge nytt storsykehus

− Rammer sårbare grupper i arbeidslivet

Gleerup i bemanningsbyrået Edda kan fortelle at deres ansatte hadde fast jobb og tariffavtale med, blant andre, Fellesforbundet.

− Vi har jobbet for å få en seriøs bransje og gitt mange innspill i høringsrunden. Nå er mange av våre ansatte innen bygg og anlegg henvist til å søke etter jobber selv, og det i en bransje som er syklisk og derfor har problemer med å kunne tilby alle fast jobb i samme firma til enhver tid, sier konserndirektøren.

− Dette har vært tøft, for det er mange ansatte som har vært med oss lenge, og vi har vært med på å bygge trygghet for dem og familiene deres. Ofte er dette sårbare grupper i arbeidslivet, for eksempel folk med utenlandsk bakgrunn og svake norskkunnskaper. Vi har satset på dem med opplæring og tilrettelegging, og de har vært lojale mot oss, fortsetter Gleerup.

I tillegg forteller kunder han snakker med at de har tøffe tider, og de merker en markant nedgang av oppdrag i byggebransjen.

Les også: Frykter nybygg-stopp kan sende boligprisene opp i været

− Bedriftene vil reversere reglene

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, framholder at regjeringens nye innleie-regler har ført til akkurat det også de fryktet og advarte om:

− Ansatte må gå fra trygge, faste jobber i bemanningsbyrå og over til korte, midlertidige kontrakter ute hos bedriftene. I bemanningsbyråene får ansatte trygghet og lønn mellom oppdragene, noe du ikke gjør om du går fra kontrakt til kontrakt, sier Grindland til RA.

− Dette blir også bekreftet av undersøkelsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet bestilte. De nye reglene fører ikke til flere faste stillinger, tvert imot er det flere som nå blir ansatt midlertidig, sier hun videre.

Grindland påpeker at alle er enige om at faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

− I Norge har vi imidlertid flere bransjer som er sykliske og som har store sesongvariasjoner, for eksempel et verft som får én stor kontrakt, eller et hotell som skal ha julebordsesong. Da er det bedre for arbeidstaker å være fast ansatt i et byrå enn å gå fra den ene midlertidige kontrakten til den andre, sier regiondirektøren.

− Dette er en sak som opptar bedriftene. Da NHO arrangerte et møte mellom politikerne på rogalandsbenken og næringslivet i fylket nylig, var dette én av de viktigste sakene som ble tatt opp. Bedriftene ønsker at reglene reverseres, fortsetter hun.

For å løse framtidens behov for kompetanse og arbeidskraft, er det helt nødvendig med et fleksibelt, trygt og seriøst arbeidsliv. De nye innleiereglene bidrar til det motsatte, ifølge Grindland.

Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland.

Les også: Ansetter i en utsatt bransje: – Vi har flere oppdrag, men mindre volum

− Får endelig tilbud om fast jobb

Eirin Sund, regionleder LO Rogaland, trekker fram at det er nedgangstider i byggebransjen om dagen, med mindre aktivitet og færre jobber. Likevel viser tall fra SSB at sysselsettingen har økt i bransjen.

− Det kan høres merkelig ut, men dette skyldes nok de nye innleiereglene. Flere arbeidere som før var innleid, har nå blitt fast ansatt. Det er i alle fall tilbakemeldingen vi får fra flere av de tillitsvalgte. Både norske og utenlandske medlemmer opplever nå at de endelig får tilbud om fast jobb. Særlig gjelder dette mange av våre utenlandske medlemmer, ikke minst innenfor byggebransjen, sier Sund til RA.

− Mange av de utenlandske arbeidstakerne har vært her i mange år, men aldri har fått fast jobb, har hatt dårlige sjanser til å lære norsk, få boliglån og kunne hente familiene sine hit. Nå er de endelig blitt ansatt i bedriften der arbeidet utføres, helt i tråd med det som var målet med lovendringene, avslutter Sund.

Eirin Sund, distriktssekretær i LO i Rogaland.

Les også: Sikrer seg mer kompetanse per sengeplass offshore − flere bør gjøre som 21-åringene Marita og Onar

Nyeste fra Dagsavisen.no: